De eerste week van december 2014 stond -naast hoe het Sinterklaasjournaal in reactie op “de Zwarte Pieten discussie” met een zwarte Sinterklaas kwam- helemaal in het teken van de familienaam Moszkowicz. Dat de van televisie bekende Bram Moszkowicz voor de rest van zijn leven uit zijn ambt werd gezet, zal u niet zijn ontgaan.

Dat het hem nu financieel wat minder voor de wind lijkt te gaan wellicht ook niet. Zijn voormalig advocaat vorderde betaling van € 15.000,- aan openstaande rekeningen en dreigde de daarvoor in beslag genomen spullen openbaar te veilen. Gordon sprong voor de oud-advocaat in de bres en leende hem dat geld om de veiling te voorkomen, waarover Youp van ‘t Hek overigens een leuke column schreef.

Maar daar bleef het niet bij, want de week erna werd duidelijk dat op zijn financiële middelen en goederen alweer beslag was gelegd. Deze maal door het Openbaar Ministerie. Een voormalig cliënt van Bram Moszkowicz beweert namelijk dat hij Moszkowicz € 35.000,- zou hebben geleend. Omdat tegen die voormalig cliënt nu een zogenoemde “ontnemingsprocedure” door het Openbaar Ministerie loopt, heeft het Openbaar Ministerie die claim overgenomen. En omdat de rechter die vordering heeft toegewezen legt het Openbaar Ministerie dus nu beslag onder Bram Moszkowicz. Of Gordon weer te hulp schiet…?

familienaam

Familienaam

Mij viel meer het nieuws op dat in dezelfde week werd gebracht met de koppen: “Familie Moszkowicz ruziet over gebruik familienaam”. Wat is er aan de hand? Zonder Bram vormen in ieder geval de broers David en Max een maatschap. Broer Robert was in 2006 al van het tableau geschrapt en dus advocaat af, maar zijn zoon Yehudi Moszkowicz opende in 2012 zijn eigen advocatenkantoor. Advocatuur zit blijkbaar echt in de genen van de familie Moszkowicz. Zijn ooms waren echter, althans zo beweren verschillende berichten in de media, “not amused” met de keuze van de naam van zijn kantoor en sindsdien zou het wederom hommeles zijn binnen de familie.

Oppositie tegen merkaanvrage

Yehudi vroeg in het jaar dat hij zijn kantoor opende ook registratie voor zijn merk MOSZKOWICZ aan. Opvallend genoeg niet voor juridische dienstverlening, maar voor (kort gezegd) o.a. beeld-, data- en geluidsdragers, telecommunicatie en entertainment. Wil hij zijn oom achterna?

In het merkenrecht is het mogelijk om als houder van een ouder merk binnen een vastgestelde termijn schriftelijke een zogenoemde oppositie (bezwaar) in te stellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt. De grondslagen daarvoor zijn echter strikt en van die mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt indien sprake is van

  • gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
  • gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan; of
  • verwarring met een algemeen bekend merk.

Kwader trouw en afbreuk c.q. ongerechtvaardigd voordeel

De ooms grepen deze procedure aan en stelden oppositie tegen de merkaanvrage van Yehudi in. Die oppositie werd echter deels gebaseerd op grondslagen die daar niet voor bedoeld zijn:

  • er zou sprake zijn van een merkdepot “te kwader trouw”, omdat Yehudi gelet op de familieband en de bekendheid van zijn ooms kennis zou hebben van het gebruik van hun merk;
  • er zou door het gebruik van het merk door Yehudi ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het reeds bestaande merk van de ooms.

Het Bureau is daar snel klaar mee: “Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.” Beide grondslagen horen immers niet thuis in een oppositieprocedure.

Inbreuk op algemeen bekend merk

Ook beriepen de ooms zich op een grondslag die wel in een oppositieprocedure thuis hoort, namelijk dat er sprake zou zijn van een algemeen bekend merk waarop Yehudi inbreuk zou maken. Het Bureau merkt daarover op “Om voor deze bescherming in aanmerking te komen ligt de lat betrekkelijk hoog.” en “De media-optredens van Bram Moszkowicz vormen onvoldoende grond voor de vaststelling dat het teken “Moszkowicz” een algemeen bekend merk is”. Volgens het Bureau geen sprake dus van een algemeen bekend merk en dus slaagt de oppositie ook op die grondslag niet. Het merk van Yehudi blijft daardoor in stand, maar de kans dat de ooms hiertegen in beroep gaan of de door hen verkeerd aangevoerde gronden in andere procedures alsnog zullen inzetten, is vermoed ik groot.

Gebruik familienaam als handelsnaam of merknaam

Heel eerlijk begrijp ik de rommelige gang van zaken en procedure niet helemaal. Allereerst vallen de verschillende merkregistraties op. Eentje is er zelfs voor de likeur advocaat geregistreerd: wat is de familie allemaal van plan? Daarnaast vermoed ik dat de ooms, afgezien van een eventueel goed ingestoken oppositie tegen zijn merkaanvrage, Yehudi toch zouden moeten kunnen aanspreken wegens inbreuk op hun oudere handelsnaam- en merkrechten: daar hebben zij de genoemde oppositieprocedure niet voor nodig. Ook het gebruik van een familienaam kan namelijk inbreuk maken op die genoemde rechten. Uiteraard mag elke persoon zich voordoen onder zijn familienaam, maar in dit geval zou gebruik als naam van een kantoor wellicht niet mogelijk moeten kunnen zijn. Maar goed, met betrekking tot de familie Moszkowicz en deze zaak ken ik niet alle ins en outs. Misschien is het verstandig als de media (en ik na deze blog) hier maar gewoon geen aandacht meer aan besteden, zodat deze familieruzie ook niet meer via de media wordt uitgevochten?

Tip

Ook bij het gebruik van een familienaam als onderscheidingsteken kan er sprake zijn van inbreuk op oudere handelsnaam- en/of merkrechten. Onderzoek daarom altijd of er mogelijke bezwaren bestaan tegen gebruik van een naam, ook indien dat uw eigen familienaam betreft. Wellicht kan daarmee namelijk een (familie)ruzie worden voorkomen.

Voor meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht en merkenrecht in het bijzonder, mail naar mvdhazenkamp@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.