U heeft een factuur verzonden naar een klant en hem verzocht de factuur binnen 30 dagen te betalen. De betalingstermijn is verstreken en uw vordering is opeisbaar. De betaling blijft uit, dus u stuurt een herinnering, een aanmaning en misschien nog een aanmaning. De maat is vol!

U heeft recht op betaling van uw factuur en wel nu! Er zijn verschillende drukmiddelen om uw openstaande facturen zo snel mogelijk betaald te krijgen. De snelste manier is het direct inschakelen van een incasso advocaat.

Incasso advocaat.

Omdat u de wanbetaler al heeft herinnerd en aangemaand, kunt u stellen dat u zelf al een incassoprocedure tegen uw wanbetaler hebt opgestart. Echter loopt u nu tegen de muur, omdat de debiteur nul op het rekest geeft. Wij nemen de incasso graag van u over. Het inschakelen van een incassobureau is dan niet nodig. Deze doet immers hetzelfde als wat u al heeft gedaan, aanmanen. Een advocaat kan er voor zorgen dat een gerechtelijke procedure in sommige gevallen wordt voorkomen door de schuldenaar eerst nog eens te sommeren. Als dit niet helpt, kan de advocaat het gerechtelijke incassotraject voor u opstarten.

Sommatiebrief of ingebrekestelling.

De keuze is gemaakt: de incasso advocaat gaat voor u aan de slag. Het incassotraject zal door de incasso advocaat vaak gestart worden met een sommatiebrief. Deze sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Hiermee wordt een laatste kans geboden aan de debiteur om de vordering, verhoogd met de verschuldigde wettelijke rente en inmiddels gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, te voldoen. Voldoet de schuldenaar zijn schuld na deze laatste sommatie nog steeds niet? Dan nemen wij graag een van de volgende stappen voor u.

Faillissementsaanvraag als incassomiddel.

Een snel en goedkoop incassomiddel is de aanvraag van het faillissement van uw debiteur. Als deze aanvraag wordt toegewezen zal dit voor hem ingrijpende gevolgen hebben. Hij zal daarom schrikken van een concept faillissementsaanvraag en er alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen. U zult nu spoedig weten of de debiteur na laat te betalen uit betalingsonwil of de vordering echt niet kan betalen.

De aanvraag zal uw debiteur waarschijnlijk bewegen te betalen of een betalingsregeling met u te treffen. Het faillissement van uw schuldenaar moet door de rechter worden uitgesproken. Dit zal hij doen als uw vordering vast komt te staan en er sprake is van pluraliteit van schuldeisers. Als u weet dat uw debiteur nog een schuldeiser heeft, kan de incasso advocaat voor u aan de slag en helpen wij u door het faillissementsaanvraag als incassomiddel in te zetten.

Beslag leggen.

Als een faillissementsaanvraag voor u geen geschikt middel is, kan de incasso advocaat conservatoir beslag leggen bij de debiteur of een derde. Conservatoir beslag is een goed middel om uw vordering veilig te stellen. Uw zakelijke schuldenaar zal hier last van hebben in zijn dagelijkse bedrijfsvoering en daarom snel met u tot een oplossing willen komen. U kunt het beslag ook onder een laten derde leggen. Derdenbeslag wordt meestal onder de werkgever of bank gelegd. Ook een particuliere schuldenaar zal dus grote gevolgen ervaren van een beslag. Om conservatoir beslag te mogen leggen moet u toestemming krijgen van de rechter. Daarom helpen wij u graag het traject voor beslaglegging op te starten en u daarin verder te begeleiden.

Opheffen beslag.

Heeft een schuldeiser bij u beslag gelegd? Wij begrijpen dat u hier zo snel mogelijk vanaf wilt! U kunt een regeling treffen met uw schuldeiser, maar het kan zijn dat u dat stadium ver gepasseerd bent. Het opheffen van een beslag is stukken moeilijker dan het leggen van een beslag. Het is daarom aan te raden een advocaat in de arm te nemen. Graag helpen wij u bij het opstarten en voeren van een kort geding tot opheffing beslag door beslaglegger.

Incasso dagvaarding.

Uw debiteur blijft niet thuis geven, dan is een gang naar de rechtbank onvermijdelijk. Een procedure bij de rechtbank start u door een dagvaarding uit te laten brengen. De procedure kan een reguliere rechtszaak zijn, dit wordt ook wel een bodemprocedure genoemd, of een incasso kort geding. Middels een incasso kort geding zult u uw geld nog sneller op de rekening zien dan met een reguliere procedure. Van deze mogelijkheid kunt u gebruik maken als de vordering eenvoudig vast is te stellen. Binnen twee weken zal de voorzieningenrechter een uitspraak doen. U kunt daarna direct het vonnis uitvoeren. De incasso dagvaarding stellen wij voor u op. De wanbetaler moet tot een volledige betaling van uw vordering wordt veroordeeld!

Debiteurenbeleid.

Wanbetaling kan verregaande gevolgen hebben voor uw onderneming. Het is een belangrijke oorzaak van faillissementen. U wil natuurlijk niet dat uw debiteurenbeleid financiële zwakte wordt. Vaak wordt gekozen voor lange betalingstermijnen. Het kan dan lang duren voordat u het verdiende geld op uw rekening zult zien en weer financieel zeker bent. Ondanks dat u duidelijk heeft aangegeven de factuur binnen 30 dagen betaald te willen zien. In economisch mindere tijden bent u dan ook geholpen als uw debiteurenbeleid in orde is. Wij zijn u graag van dienst door u te adviseren over uw debiteurenbeleid, zodat deze pijler van uw onderneming sterk en stabiel is.

Stuiting verjaring.

Krijgt u nog geld van iemand en verjaart deze vordering dan kunt u naar uw geld fluiten. Dit klinkt hard, maar helaas werkt het in de praktijk vaak wel zo. Als schuldeiser is het daarom belangrijk om verjaringstermijnen in de gaten te houden en op tijd te ‘stuiten’. Stuiting verjaring wil zeggen: de verjaringstermijn onderbreken en daarmee verlengen. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te stuiten door een mededeling in de overeenkomst? In dit artikel leest u meer over de stuiting verjaring.

Wettelijke betalingstermijn.

Welke betalingstermijn is toegestaan? U kunt dan wel een goed debiteurenbeleid hebben, maar wat als uw afnemer zelf een lange betalingstermijn hanteert? Als u niks bent overeengekomen met uw afnemer moet de factuur binnen 30 dagen worden betaald. U kunt contractueel een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen overeenkomen. Gaat uw afnemer niet over tot betaling binnen de termijn? Heeft u vragen over de maximale of wettelijke betalingstermijn of wilt u overgaan tot een incassotraject om betaling af te dwingen? Graag adviseren wij u of staan wij u hierin bij.

U kunt dus eerst zelf een incassoprocedure starten tegen uw wanbetaler. De verjaringstermijn van uw vordering begint te lopen na verstrijking van de betalingstermijn. Deze duurt vijf jaren, maar heeft u zelf al gestuit door het versturen van herinneringen. Ook uw mededelingen zijn een daad van rechtsvervolging. Mocht de incassoprocedure om bepaalde redenen spaak lopen, dan nemen wij de incasso graag van u over. Bernhaege Advocaten beperkt uw financiële schade door doeltreffend met uw debiteur te communiceren en het juiste incassomiddel in uw dossier in te zetten. De incassopraktijk is en blijft maatwerk.

Wij zijn lid van de vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA). Advocaten die toegelaten zijn tot de VIA zijn gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen en het voeren van procedures. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.