Alimentatie coronavirus betalen

De beperkende maatregelen die getroffen zijn door de regering om het coronavirus beheersbaar te maken, hebben grote gevolgen. Dit geldt ook op financieel vlak. De roep om deze maatregelen stapje voor stapje af te bouwen om de economie staande te houden wordt met de dag luider. Voor veel mensen hebben de huidige maatregelen drastische financiële gevolgen.

Wat te doen als de maatregelen ertoe leiden dat de inkomsten dusdanig verminderen dat aan lopende verplichtingen niet meer kan worden voldaan? Daaronder kan ook de verplichting bestaan om alimentatie te betalen. Zowel kinder- als partneralimentatie. Hoe dient u daar dan mee om te gaan?

Wijzigingsmogelijkheden op grond van de wet

Op grond van de wet kan een uitspraak van de rechter of een alimentatie-overeenkomst bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer deze nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Deze wettelijke regeling geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Bij een onverwachte en niet verwijtbare plotselinge daling van inkomsten kan gesproken worden van een dergelijke wijziging van omstandigheden.

Dat sprake is van lager inkomen vanwege het coronavirus betekent nog niet dat u eenzijdig kunt besluiten om minder alimentatie te gaan betalen of te stoppen met betalen.

Geen eigen rechter spelen

Dat sprake is van lager inkomen vanwege het coronavirus betekent nog niet dat u eenzijdig kunt besluiten om minder alimentatie te gaan betalen of te stoppen met betalen. Indien de alimentatie-afspraken zijn vastgelegd in een uitspraak van een rechter, kan de alimentatiegerechtigde de inning hiervan uit handen geven aan een deurwaarder of het LBIO. Deze laatste instantie is belast met het innen van achterstallige kinder- en/of partneralimentatie. In beide gevallen worden inningskosten in rekening gebracht. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen.

In het geval de alimentatie-afspraken enkel in een overeenkomst zijn vastgelegd, zal de alimentatiegerechtigde eerst over een rechterlijke uitspraak (of notariële akte) dienen te beschikken om de alimentatiebedragen te kunnen innen. Dit ontslaat de alimentatieplichtige niet om de gemaakte afspraken na te komen. In een procedure kan om nakoming daarvan worden verzocht.

Procedure bij de rechter

Een verzoek tot wijziging van de alimentatieverplichting kunt u indienen bij de rechtbank. De rechter stelt dan eerst vast of sprake is van een wijziging van omstandigheden. Als de rechter besluit dat daarvan sprake is, wordt inhoudelijk aan de hand van de nieuwe gegevens berekend hoe hoog de alimentatieverplichting zal zijn.

Hoewel de rechtbanken zijn gesloten, worden nieuwe zaken wel in behandeling genomen. Het kan wel zo zijn dat door de huidige vertraging die bij de rechtbanken als gevolg van het coronavirus optreedt de doorlooptijd (normaal gesproken zo’n half jaar tot een jaar) aanzienlijk wordt verlengd. Dat betekent dat u al die tijd wel aan uw alimentatieverplichtingen dient te voldoen en pas over een langere periode zekerheid heeft of u minder mag gaan betalen.

Moet u dan blijven betalen?

Belangrijk is dat in deze onzekere periode nog meer dan eerst de weg van het overleg wordt gezocht. Het is belangrijk om samen afspraken te maken met uw ex-partner over de alimentatieverplichtingen. Zo kan voor u een herberekening worden gemaakt op basis van het huidige lagere inkomen. Die herberekening kan de basis bieden voor het maken van afspraken voor dit moment.

Het is dan mogelijk dat u samen afspreekt dat tijdelijk – zolang de inkomstendaling aan de orde is – een lager bedrag wordt betaald en dat zodra dit weer mogelijk is, het oude alimentatiebedrag wordt betaald. Een andere mogelijkheid betreft het tijdelijk verlagen van het alimentatiebedrag waarbij achteraf wordt bekeken of deze verlaging terecht was of niet. Achteraf kan dan worden bezien of de tijdelijke wijziging van de alimentatie terecht was.

Maatwerk

Meer dan ooit vraagt het personen- en familierecht om maatwerk waarbij gekeken wordt naar de belangen van alle betrokkenen. Zoek de weg van het overleg en denk in oplossingen. Bernhaege Advocaten kan u hierbij helpen en adviseren zodat we samen tot een passende oplossing komen in deze moeilijke periode.

Heeft u vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit doet u het snelst door te bellen naar een van onze vestigingen. Bel kantoor Veghel op 0413 – 35 21 11 en kantoor Oss 0412 – 76 02 27. U kunt ons ook een e-mail verzenden op het volgende e-mailadres: info@bernhaege.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.