e-mail doorsturen naar ander e-mailadres

Levert een e-mail doorsturen naar ander e-mailadres een dringende reden voor ontslag op staande voet op? Hierover zijn door rechters verschillende uitspraken gedaan. Deze bespreken we hieronder. Als u een mail wilt doorsturen is het goed om hiervan kennis te nemen. Lees verder of contact onze arbeidsrecht advocaat.

Uitspraak Hof Amsterdam over e-mail doorsturen naar ander e-mailadres.

Bij het Gerechtshof Amsterdam speelde het onderstaande. De werknemer was werkzaam als statutair bestuurder. Hij nam betaald verlof en daarna kwam zijn functie te vervallen. Werkgever bood werknemer een andere functie aan, en werknemer wilde hierover nadenken, waarop werkgever het aanbod voor die functie introk.

Werknemer heeft zich daarna ziek gemeld, en tijdens de ziekmelding heeft werknemer vanuit zijn zakelijke e-mailadres diverse bestanden (waaronder bestanden met klantgegevens) naar zijn privé-e-mailadres en naar het mailadres van zijn advocaat verzonden.

Toen werkgever hier achter kwam, heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen, aangezien dit handelen volgens werkgever in strijd was met het gestelde in zijn arbeidsovereenkomst, en de (door werknemer zelf opgestelde) beleidsregels en werknemer daarnaast een voorbeeldfunctie zou dienen te vervullen. In de arbeidsovereenkomst was een geheimhoudingsbeding opgenomen.

Werknemer heeft zich op het standpunt gesteld, dat hij de bestanden enkel ter voorbereiding op het verweer in een eventuele ontbindingsprocedure had verzonden.

Volgens Het Hof staat vast dat werknemer het gestelde in zijn arbeidsovereenkomst en de beleidsregels heeft overtreden, en is dit handelen te beschouwen als een ernstige overtreding, mede gelet op de voorbeeldfunctie die werknemer vervulde. Er is echter geen sprake van ernstige verwijtbaarheid. Er zijn tussen werkgever en werknemer oplopende spanningen ontstaan, welke mede zijn veroorzaakt door het intrekken van het aanbod van werkgever.

De vrees van werknemer voor een arbeidsrechtelijke procedure was terecht, en werknemer wilde met het oog op deze procedure zijn rechtspositie veilig stellen, in verband waarmede werknemer de e-mails heeft verzonden. Ook is komen vast te staan dat werknemer de berichten alleen heeft doorgestuurd aan zichzelf en naar zijn advocaten en (verder) geen berichten heeft openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd.

Daarom houdt in dit geval bij voor een zakelijke e-mail doorsturen naar prive voor het ontslag op staande voet geen stand.

Er kan niet zonder meer worden gesteld, dat het ter voorbereiding op een arbeidsrechtelijke procedure een werknemer zonder meer is toegestaan bedrijfsgevoelige informatie (en alle e-mails) van de werkgever door te sturen.

Uitspraak Hof Den Haag over E-mail doorsturen.

Het Hof Den Haag heeft recent anders geoordeeld. Ook in deze zaak liep het niet meer zo lekker tussen werkgever en werknemer; werknemer had een verbetertraject doorlopen, partijen hadden gesproken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar hadden geen overeenstemming bereikt. Werknemer was inmiddels ziek, en had een aanbod voor mediation afgeslagen.

Werkgever schortte het loon van werknemer op, omdat werknemer geen gehoor gaf aan een oproep om in gesprek te gaan. Na indiening van het ontbindingsverzoek kwam werkgever erachter dat werknemer 150 mails aan verschillende externe e-mailadressen had toegestuurd. Nadat werkgever werknemer hierover om opheldering had gevraagd (maar niet had gekregen), werd werknemer op staande voet ontslagen.

Ook hier was sprake van een geheimhoudingbeding in de arbeidsovereenkomst.

In deze zaak oordeelt het Hof dat de 150 e-mails met bijlagen en gevoelige informatie niet (uitsluitend) ten behoeve van een eigen verdediging naar het privé-e-mailadres zijn verzonden. Het Hof woog ook mee dat werknemer, nadat om opheldering was gevraagd over de verzending van deze gegevens, hierop vrij laconiek had gereageerd en hiervoor geen verklaring had gegeven.

Ook vond het Hof van belang dat werknemer zich al in precaire situatie bevond, doordat werknemer geen gehoor had gegeven aan het verzoek om met werkgever in gesprek te gaan en ook nog had gedreigd een persbericht te laten uitgaan. Het ontslag op staande voet hield stand.

Conclusie over e-mail doorsturen naar ander e-mailadres.

Er kan niet zonder meer worden gesteld, dat het ter voorbereiding op een arbeidsrechtelijke procedure een werknemer zonder meer is toegestaan bedrijfsgevoelige informatie (en alle e-mails) van de werkgever door te sturen. Zowel het Hof Amsterdam als het Hof Den Haag nemen bij de beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake is, (zoals gebruikelijk) alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking.

Hiermee is dus geen nieuwe regel ontstaan, maar worden de gebruikelijke regels voor ontslag op staande voet toegepast. Bezint eer ge begint.

Meer informatie?

Kortom: wilt u een e-mail doorsturen naar ander e-mailadres? Bent u ontslagen vanwege het doorsturen van bedrijfsinformatie? Wilt u weten of u dit ontslag kunt aanvechten? Voor het antwoord op uw vraag kunt u het beste vrijblijvend contact met onze arbeidsrecht advocaat opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook kunt u ons bellen. Het kantoor in Oss bereikt u via +31 412 76 02 27 en het kantoor in Veghel via +31 413 35 22 11. Wij staan voor u klaar!

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.