Advocaat ruimtelijke ordening

mr. drs. Albert Theunen

  • profielfoto albert theunen

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Is ruimtelijke ordening alleen iets voor de overheid? Nee, ook individuen en organisaties hebben te maken met deze regels. Bijvoorbeeld wanneer ze op willen komen tegen een beslissing van de overheid.

Ruimtelijke ordening is een wezenlijk aspect van de exploitatie van bedrijven. Ruimtelijke ordening begint vaak al met de vraag waar u op basis van de regels van uw gemeente, provincie en nationale regels uw bedrijf mag vestigen. Ook het milieurecht speelt wellicht een rol. Want waar moet u als bedrijf rekening mee houden qua milieu, lucht en geluid?

Een actueel en technisch rechtsgebied

Vaak gaan vragen rond ruimtelijke ordening met tegenstrijdige belangen gepaard. Zulke ruimtelijke plannen kunnen grote financiële gevolgen hebben en strekken zich uit over veel juridisch technische documenten. Het kan voorkomen dat u met tientallen tot honderden regels rekening moet houden. Niet gek als u daar zonder academische rechtenstudie niet uit komt! Denk bijvoorbeeld aan documenten als omgevingsvisies en -vergunningen, pacht, onteigening, projectontwikkeling, exploitatieovereenkomsten of schadekwesties.

Gebieden worden continu heringericht en qua gebiedsontwikkeling staat er nog veel te gebeuren. Het is daarom van belang voldoende inzicht in de haalbaarheid van de ontwikkelingsopgaven te hebben en eventuele risico’s hiervan in kaart te krijgen.

Wat kunnen wij en voor u betekenen?

Bernhaege Advocaten staat ondernemers en particulieren graag bij in alle facetten van het ruimtelijke ordeningsrecht. Denk daarbij aan procedures tot wijziging, de verkrijging van een omgevingsvergunning of het vorderen van schadevergoeding wanneer een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een ontheffing is verleend. Wij hebben een specialist in huis die de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wabo op de voet heeft gevolgd. Deze specialist adviseert regelmatig over aanvragen en (al dan niet) verleende omgevingsvergunningen en houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe omgevingswet nauwlettend in de gaten.

Meer weten?

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Advocaat ruimtelijke ordening

mr. drs. Albert Theunen

  • profielfoto albert theunen
logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denke aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.