Advocaat ruimtelijke ordening.

mr. drs. Albert Theunen

profielfoto mr. drs. Albert Theunen

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

Is ruimtelijke ordening alleen iets voor de overheid? Nee, ook individuen en organisaties hebben te maken met deze regels. Bijvoorbeeld wanneer ze op willen komen tegen een beslissing van de overheid. U kunt dan een advocaat ruimtelijke ordening nodig hebben.

Ruimtelijke ordening is een wezenlijk aspect van de exploitatie van bedrijven. Ruimtelijke ordening begint vaak al met de vraag waar u op basis van de regels van uw gemeente, provincie en nationale regels uw bedrijf mag vestigen. Ook het milieurecht speelt wellicht een rol. Want waar moet u als bedrijf rekening mee houden qua milieu, lucht en geluid?

Een actueel en technisch rechtsgebied.

Vaak gaan vragen rond ruimtelijke ordening met tegenstrijdige belangen gepaard. Zulke ruimtelijke plannen kunnen grote financiële gevolgen hebben en strekken zich uit over veel juridisch technische documenten. Het kan voorkomen dat u met tientallen tot honderden regels rekening moet houden. Niet gek als u daar zonder academische rechtenstudie en advocaat ruimtelijke ordening niet uit komt. Denk bijvoorbeeld aan documenten als omgevingsvisies en -vergunningen, pacht, onteigening, projectontwikkeling, exploitatieovereenkomsten of schadekwesties.

Hieronder staan enkele belangrijke aspecten van ruimtelijke ordening die voor particulieren van belang kunnen zijn:

  • Bestemmingsplan: Een bestemmingsplan is een document waarin staat beschreven welke functies een bepaald gebied heeft. Zo kan er bijvoorbeeld in een bestemmingsplan zijn vastgelegd dat een bepaald gebied bedoeld is voor wonen, of juist voor bedrijvigheid. Als particulier is het belangrijk om te weten wat de bestemming is van het gebied waar u woont of waar u wilt bouwen of verbouwen.
  • Omgevingsvergunning: Als u als particulier wilt bouwen, verbouwen of iets anders wilt veranderen aan uw woning of omgeving, heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Hierin wordt gekeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan en voldoen aan de geldende regelgeving.
  • Planologische kaders: Planologische kaders zijn de regels die worden gesteld aan de inrichting van de ruimte. Deze kaders zijn bedoeld om de ruimte op een goede en verantwoorde manier in te richten. Het kan bijvoorbeeld gaan om regels over de hoogte van gebouwen, de afstand tussen gebouwen en de plaatsing van windmolens.
  • Participatie: Als particulier kunt u invloed uitoefenen op de ruimtelijke ordening in uw omgeving. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan participatieprocedures, waarbij u uw mening kunt geven over voorgenomen plannen. Hiermee kunt u als particulier bijdragen aan een leefomgeving die past bij uw wensen en behoeften.

Gebieden worden continu heringericht en qua gebiedsontwikkeling staat er nog veel te gebeuren. Het is daarom van belang voldoende inzicht in de haalbaarheid van de ontwikkelingsopgaven te hebben en eventuele risico’s hiervan in kaart te krijgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze advocaat ruimtelijke ordening staat ondernemers en particulieren graag bij in alle facetten van het ruimtelijke ordeningsrecht. Denk daarbij aan procedures tot wijziging, de verkrijging van een omgevingsvergunning of het vorderen van schadevergoeding wanneer een bestemmingsplan wordt gewijzigd of een ontheffing is verleend. Wij hebben een specialist in huis die de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wabo op de voet heeft gevolgd. Deze specialist adviseert regelmatig over aanvragen en (al dan niet) verleende omgevingsvergunningen en houdt de ontwikkelingen rond de nieuwe omgevingswet nauwlettend in de gaten.

Heeft u vragen aan onze advocaat ruimtelijke ordening?

In een persoonlijk gesprek licht onze advocaat ruimtelijke ordening graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.