Omgevingsrecht advocaat.

mr. drs. Albert Theunen

profielfoto mr. drs. Albert Theunen

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

Een goede ruimtelijke ordening vormt voor het bevoegd gezag het ruime criterium of daar medewerking verleend kan worden. Het bestemmingsplan (binnenkort Omgevingsplan) is daarvoor allesbepalend. Als het bestemmingsplan uw bouwplan toelaat, dient u een aanvraagformulier in voor de verlening van een omgevingsvergunning.

U krijgt dan weer te maken met andere wetten (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer en Waterwet) en overige wet- en regelgeving. Omgevingsrecht is dan van toepassing.

Wat is omgevingsrecht?

De vraag “Wat is omgevingsrecht?” kan kort samengevat worden tot het volgende: Het omgevingsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving betreffende de fysieke leefomgeving, de omgeving dus waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het omvat regels over bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

U wilt bouwen of u moet afbreken?

Met name Algemene maatregelen van bestuur zoals het Besluit ruimtelijke ordening, Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit bepalen wat uw rechten en plichten uiteindelijk zijn. Dat is met name van belang wanneer de gemeente u een bouwvergunning weigert (of aan de buurman een vergunning verleent).

Of u heeft al iets gebouwd en de gemeente vindt dat u het moet afbreken. Een ander geval: uw buurman heeft een schuur gebouwd. Die schuur staat (gedeeltelijk) op uw grond. De bodem van de bouwkavel kan verontreinigd zijn en u moet deze op last van het provinciebestuur saneren op basis van de Bodembeschermingswet. Wat kunt u daartegen dan doen?

Uw belangen worden financieel geschaad, maar ook uw woon- en leefgenot wordt geraakt.

Het al dan niet mogen bouwen of zelfs de last om het gebouwde af te breken voelt u in uw portemonnee. Het kost u geld. Of het levert u niet de waardevermeerdering op waarop u had gerekend. En vaak is het u helemaal niet om het geld te doen, maar wordt u geraakt in uw woon- en leefgenot.

Dat daaruit weer een financieel belang kan ontstaan, nemen we evengoed mee. De komst van een chemisch bedrijf heeft weer gevolgen voor de externe veiligheid die voor een heel belangrijk deel de fysieke leefomgeving bepaalt.

Een advocaat omgevingsrecht helpt u bij het realiseren van uw droomproject.

Een advocaat omgevingsrecht spant zich in om uw gerechtvaardigde belangen te verwoorden en te laten horen bij de gemeente. U wilt uw droomhuis realiseren of genieten van uw zwembad, of u wilt uw bedrijfsactiviteiten ontwikkelen. Misschien wilt u zelf een ruimtelijk project ontwikkelen en realiseren. Allemaal doelen waarvoor wij de weg willen vrijbanen.

U bent het er niet mee eens: onze omgevingsrecht advocaat staat u bij.

U wilt de gemeente (in de praktijk vrijwel altijd het college van burgemeester en wethouders) op andere gedachten brengen. U wilt het bestuur overtuigen van uw gelijk. Dan is het goed dat u weet welk bestemmingsplan van toepassing is en welke mogelijkheden dat bestemmingsplan in relatie tot de bijzondere wetten biedt om uw doelen te bereiken.

Misschien moet u wel gewoon een aanvraag omgevingsvergunning indienen, maar misschien juist niet en moet u een handhavingsverzoek indienen. Het kan ook zomaar zijn dat u een bezwaarschrift of beroepschrift in moet dienen. Om nog maar te zwijgen van zienswijzen die eerst tegen het ontwerpbesluit (in de praktijk vaak ontwerp-bestemmingsplannen) moeten worden ingediend.

Krijgt u te maken met wetten en regels omtrent het omgevingsrecht? Waar uw zaak ook om draait, wij staan u graag bij.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.