Arbeidsrecht problemen in de vorm van ontslag, geen loon ontvangen of andere problemen met uw werkgever? Vraag onze arbeidsrecht advocaat direct om arbeidsrechtelijk advies.

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Arbeidsrecht heeft betrekking op alle zaken aangaande arbeid in het geval een werknemer bij een werkgever in dienst is. Dit werk geeft mensen inkomen, sociale contacten, waardering, uitdaging, ontwikkeling, status, etc. Als er een verandering komt in uw werksituatie dan kan dat positieve maar ook negatieve gevolgen hebben.

Een positieve verandering is bijvoorbeeld dat u promotie maakt en hierdoor meer gaat verdienen. Een negatieve verandering, zoals ontslag, kan verstrekkende gevolgen hebben. Door het kwijtraken van uw baan kunt u in financiële problemen terechtkomen.

Een ontslag kan verschillende redenen hebben en elke reden behoeft een andere benadering en juridische strategie, omdat de houding van de werknemer en werkgever bepalend zijn voor de manier waarop het ontslag uitgevoerd wordt. Hierop is dus het arbeidsrecht van toepassing.

Voorbeelden van redenen die kunnen leiden tot ontslag.

Bij de ontslagredenen disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten en verstoorde arbeidsrelatie vindt uw werkgever dat u de afspraken vastgelegd in de arbeidsovereenkomst niet correct naleeft. Er kan ook sprake zijn van een geschil, probleem of arbeidsconflict met uw collega(‘s), leidinggevende of werkgever. U kunt op de werkvloer te maken krijgen met (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten/mobbing, ontslag tijdens zwangerschap of bijvoorbeeld de situatie waarin uw werkgever uw salaris niet meer of slechts gedeeltelijk betaalt.

Emotie pakt vaak verkeerd uit in het arbeidsrecht.

Veelal wordt in een gecompliceerde arbeidsrechtelijke situatie gehandeld vanuit emotie. Hierdoor kan aanzienlijke schade worden aangericht, omdat de uitwerking van intuïtief handelen juridisch vaak het tegenovergestelde effect heeft. Voorbeeld: als uw werkgever uw salaris niet meer wil of kan betalen, is het weigeren van werk niet direct geoorloofd.

Ondanks dat uw werkgever zijn afspraken niet nakomt, kunt u dan niet bepalen dat u geen arbeid meer hoeft te leveren. U zou immers werkweigering verweten kunnen worden, hetgeen een ontslag op staande voet rechtvaardigt, in welk geval u uw WW-rechten verspeelt. In dit geval is het correct om uw werkgever een sommatiebrief te sturen waarin u de werkgever sommeert de betaling van het loon te hervatten.

Regelmatig worden wij geraadpleegd in situaties waarbij de werknemer het gevoel heeft dat hem het werken onmogelijk wordt gemaakt met als doel dat de werknemer “eieren voor zijn geld kiest” en zelf ontslag neemt. Vragen als wel of niet ziekmelden zijn dan dilemma’s waar u als werknemer mee worstelt.

Specialist in het arbeidsrecht: De arbeidsrecht advocaat.

Natuurlijk kunnen wij u als arbeidsrechtspecialist adviseren en bijstaan bij alle voorkomende arbeidszaken, conflicten en problemen. Onze aanpak is er vooral op gericht financiële en emotionele schade te voorkomen of voor u zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Enkel advocaten die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht kunnen lid zijn van de VAAN.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u op het gebied van arbeidsrecht kunnen betekenen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.