Aansprakelijkheidsrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk wetboek dat regelt wie aansprakelijk is voor (de gevolgen van) bepaalde schade.

Ambtenarenrecht.

Het geheel van regels dat de rechten en plichten geeft van niet-genormaliseerde ambtenaren en die van hun werkgever.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het omvat de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Bestuursrecht.

De regels die de rechten en plichten van de overheid geven bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.

Burenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk wetboek dat de rechten en plichten van naburige erven, ook wel buren, geeft.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.

Faillissementsrecht.

Het geheel van regels dat toepasselijk is in geval van een faillissement of bankroet.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denke aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Zekerhedenrecht.

Zakelijke rechten, zoals pand en hypotheek, die een zekerheid tot nakoming verschaffen van een vordering.

  • profielfoto annelies jansen
  • profielfoto marissa reedijk
  • jacqueline lauwen advocaat
  • cynthia timmer-gijsbers
  • profielfoto albert theunen
  • profielfoto mr. Joan Snikkenburg-den Haan

Wij gaan u helpen.

Kom meer te weten over het team van Bernhaege Advocaten.

Op de persoonlijke pagina’s komt u meer te weten over de mensen die dagelijks voor u klaar staan.

Daarom.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.