Aansprakelijkheidsrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk wetboek dat regelt wie aansprakelijk is voor (de gevolgen van) bepaalde schade.

Meer info

Ambtenarenrecht.

Het geheel van regels dat de rechten en plichten geeft van niet-genormaliseerde ambtenaren en die van hun werkgever.

Meer info

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het omvat de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Meer info

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Meer info

Bestuursrecht.

De regels die de rechten en plichten van de overheid geven bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

Meer info

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.

Meer info

Burenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk wetboek dat de rechten en plichten van naburige erven, ook wel buren, geeft.

Meer info

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.

Meer info

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.

Meer info

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.

Meer info

Faillissementsrecht.

Het geheel van regels dat toepasselijk is in geval van een faillissement of bankroet.

Meer info

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.

Meer info

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Meer info

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denke aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Meer info

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Meer info

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.

Meer info

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.

Meer info

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Meer info

Zekerhedenrecht.

Zakelijke rechten, zoals pand en hypotheek, die een zekerheid tot nakoming verschaffen van een vordering.

Meer info

  • profielfoto annelies jansen
  • cynthia timmer-gijsbers
  • profielfoto marissa reedijk
  • jacqueline lauwen advocaat
  • profielfoto albert theunen
  • profielfoto Joan Snikkenburg

Wij gaan u helpen.

Kom meer te weten over het team van Bernhaege Advocaten.

Op de persoonlijke pagina’s komt u meer te weten over de mensen die dagelijks voor u klaar staan.

Daarom.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.