Vrijwel op dagelijkse basis sluit u bedrijfsmatig of privé een contract of gaat u een verbintenis aan. Dit doet u mondeling en schriftelijk. Voor het rechtsgeldig tot stand komen van veel verbintenissen is geen schriftelijk contract noodzakelijk en volstaat een mondelinge overeenkomst. Voorkom problemen en raadpleeg altijd een advocaat verbintenissenrecht.

Wat is verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met het regelen van verbintenissen tussen verschillende partijen.

Wel geen overeenkomst advocaat inschakelen?

Het probleem met mondeling gemaakte afspraken is dat deze moeilijker te bewijzen zijn. Want als het er op aan komt, is helaas tegenwoordig het gezegde “een man een man, een woord een woord” niet meer van toepassing. Het is daarom raadzaam belangrijke of ingewikkelde afspraken op papier te zetten, zodat u op basis daarvan uw contractpartij kunt aanspreken als hij de gemaakte afspraken niet nakomt.

Een bijkomend voordeel van het schriftelijk vastleggen van afspraken is dat eventuele onduidelijkheden tussen twee of meer partijen veelal worden opgehelderd tijdens het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst.

Niet zelden leven partijen in de veronderstelling dat zij mondeling duidelijke afspraken hebben gemaakt. Als de gemaakte afspraken vervolgens aan het papier worden toevertrouwd, blijkt er in de communicatie toch iets mis te zijn gegaan.

Voorkomen is beter dan genezen en het is in uw belang dat de gemaakte afspraken op voorhand bij beide partijen duidelijk zijn. Dit bewerkstelligt u door een schriftelijke vastlegging, waarbij een advocaat verbintenissenrecht u bij uitstek van dienst kan zijn door een overeenkomst of contract op te stellen of te controleren.

De juridische consequenties van afspraken.

Een advocaat verbintenissenrecht kan u ook preventief wijzen op de juridische consequenties van bepaalde te maken afspraken zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn en die van uw contractpartij. Als er een conflict ontstaat met degene met wie u afspraken heeft gemaakt waarop het verbintenissen- en contractenrecht van toepassing is, staat u bovendien sterker met een document waarin exact staat beschreven wat de gemaakte afspraken zijn.

Een contract legt de rechten en plichten van de contractpartijen vast en levert in een gerechtelijke procedure bovendien dwingendrechtelijk bewijs op. Een rechter is verplicht de inhoud van een overeenkomst als waar aan te nemen. Daardoor leveren in een contract vastgelegde afspraken een aanzienlijk bewijsvoordeel op voor degene die hierop in een procedure een beroep doet wanneer hij wordt geconfronteerd met een contractpartij die zijn verplichtingen niet nakomt.

In het geval van een wanprestatie van uw contractpartij heeft u dus een sterkere zaak met een overeenkomst.

Als specialist verbintenissenrecht worden wij ingeschakeld voor het opstellen of controleren van onder meer de navolgende documenten:

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Agentuurovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomsten voor be- en onbepaalde tijd alsook oproepcontracten
 • Bankgarantie
 • Beëindigingovereenkomst
 • Borgstellingsovereenkomst / akte van borgtocht
 • Cessie akte
 • Distributieovereenkomst
 • Detacheringsovereenkomst
 • Echtscheidingsconvenant (inclusief ouderschapsplan)
 • Franchiseovereenkomst
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst / schuldbekentenis
 • Huurovereenkomst
 • Hypotheekovereenkomst
 • Intentieovereenkomst (LOI)
 • Koopovereenkomst voor o.a. de overname van aandelen of een activa/passiva transactie
 • Leaseovereenkomst (operational en financial)
 • Licentieovereenkomst
 • Maatschapsovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Onderhoudscontract (LSA)
 • Overeenkomst van opdracht
 • Overname overeenkomst (inclusief garanties)
 • Pandovereenkomst
 • Raamovereenkomst (inclusief deelovereenkomsten)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma (VOF) contract
 • Verkoopovereenkomst

Dwaling, bedrog of misbruik.

Als geen ander weten de advocaten van Bernhaege Advocaten, die gespecialiseerd zijn in het verbintenissen- en contractenrecht en ruime ervaring hebben met het voeren van gerechtelijke procedures, wat de gevolgen van gemaakte afspraken zijn.

Dit maakt ons bij uitstek de in te schakelen juridische expert contractenrecht voor het opstellen of controleren van overeenkomsten en zo nodig voor het in rechte afdwingen van nakoming van gemaakte afspraken. Ook voor vragen over de rechtsgeldigheid van overeenkomsten kunt u bij ons terecht.

Bijvoorbeeld in het geval een overeenkomst onder dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen of in een situatie dat uw contractpartij niet tekeningsbevoegd is, behept met een geestelijke stoornis of anderszins handelingsonbevoegd of handelingsonbekwaam is. Verbintenisrechtelijke vraagstukken van algemene aard behoren ook tot onze expertise zoals:

 • Ontbinding
 • Opschorting
 • Verzuim
 • Boetebedingen
 • Verrekening
 • Schuld- en contractsoverneming

Wat kan onze verbintenissenrecht advocaat voor u betekenen?

In een persoonlijk gesprek met onze advocaat  verbintenissenrecht lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van verbintenissenrecht en contractenrecht. Heeft u algemene vragen zoals “Wat gebeurt er als u een zaak verliest“. Lees ook onze blogs over bijvoorbeeld contracten als u meer wilt weten over actueel juridisch nieuws.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.