Ondernemen is risico’s nemen. Dat weet u als geen ander. Toch kunt u juridisch gezien het een en ander doen om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het opschorten van uw betalingsverplichtingen wanneer uw leveranciers u niet (volledig) leveren wat zij u beloofden. Lees hier meer over opschorten betalingsverplichting. Lees verder of contact onze advocaat verbintenissenrecht.

Leverancier levert niet.

Opschorting van een betalingsverplichting is mogelijk in situaties zoals de volgende. Stel, u bestelt voor uw bedrijf 5 nieuwe printers bij firma Riloh. U tekent een koopovereenkomst. Daarin staat opgenomen dat Riloh binnen 2 maanden de printers aan u levert. Binnen 2 maanden levert Riloh niet 5 printers, maar slechts 3. Zij belooft dat zij de overige 2 printers ‘binnenkort’ zal leveren. Wel overhandigt zij u de factuur voor de 5 printers. U vraagt zich af of u deze factuur wel moet voldoen.

Uitstellen betalingsverplichting.

Opschorten is eigenlijk een verplichting pauzeren, uitstellen. In bovenstaande voorbeeld mag u in principe overgaan tot opschorten betalingsverplichting. Althans, gedeeltelijk. U heeft 3 printers gekregen. Het is redelijk dat u voor deze printers betaalt. De betalingsverplichting voor de overige 2 printers mag u opschorten, oftewel uitstellen. U hoeft die nu nog niet te betalen. Wees u ervan bewust dat met het opschorten uw verplichting niet vervalt. U moet dus nog steeds betalen. Maar wel pas als u de printers heeft ontvangen.

Regels opschorten betalingsverplichting.

U mag niet zomaar opschorten. Hiervoor gelden een aantal regels:

  • U moet een opeisbare vordering op de wederpartij hebben. Dit betekent dat de wederpartij iets had moeten doen, wat zij niet gedaan heeft. De leveringstermijn moet bijvoorbeeld zijn verstreken. Voordat die termijn is verstreken, mag u niet opschorten.
  • Er moet samenhang bestaan tussen de opeisbare vordering en de op te schorten verplichting. Stel dat Riloh wel netjes de printers had geleverd, maar u nog wacht op een compleet andere order van Riloh waarvoor u een aparte koopovereenkomst sloot. U mag dan de betalingsverplichting voor de printers in beginsel niet opschorten.
  • De opschorting moet proportioneel zijn. In ons voorbeeld mag u dus niet uw gehele betalingsverplichting (voor alle 5 de printers) opschorten. Opschorting voor de ontbrekende 2 printers is wél proportioneel.
  • Een partij is in beginsel niet verplicht haar wederpartij te informeren dat zij zich op een opschortingsrecht beroept. Onder omstandigheden kan echter uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat een partij pas van een aan haar toekomend opschortingsrecht gebruik mag maken indien zij haar wederpartij laat weten dat zij opschort en wat de reden daarvan is. Beste is om dat dan schriftelijk te doen.

Risico’s uitstellen betalingsverplichting.

Het opschorten betalingsverplichting is een handig instrument om uw financiële risico’s te beperken. Ga echter niet te lichtvoetig met dit middel om. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de wederpartij uw opschortingsrechten heeft beperkt in haar algemene voorwaarden.  Dat is wettelijk toegestaan. Lees dus eerst de kleine lettertjes voordat u tot actie overgaat. Als u namelijk onterecht opschort kan de wederpartij schade oplopen (zij kan bijvoorbeeld in financiële problemen komen). De wederpartij kan u daarvoor aansprakelijk stellen. Meer weten over algemene voorwaarden? Lees ook het artikel: 5 tips voor het goed regelen van algemene voorwaarden.

Wij zijn u graag van dienst!

Hoewel het overgaan tot opschorting op basis van het vorenstaande wellicht simpel lijkt, zijn er de nodige regels en uitzonderingen om rekening mee te houden. Wilt u weten of opschorten betalingsverplichting in uw specifieke situatie gerechtvaardigd is? Of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit onderwerp? Aarzel dan niet langer en neem vrijblijvend contact met ons op.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.