Gedragingen, handelingen of uitingen van uw buren kunnen dermate hinderlijk zijn dat u dit als overlast ervaart. Deze overlast kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat u zich in uw woon- en leefgenot of persoonlijke veiligheid voelt aangetast.

Een burenrecht advocaat lost conflicten op.

Indien u er in onderling overleg met uw buren niet uitkomt, weten wij dat het tijdig inschakelen van een advocaat vaak alsnog voor een oplossing van het conflict zorgt. Voordat u bij ons komt is het goed al een dossier op te bouwen met daarin bewijsstukken die als basis kunnen dienen voor de eventuele gerechtelijke procedure.

U moet hierbij denken aan notariële aktes, kadastrale kaarten, foto’s, film- en geluidsopnames, proces-verbaal van aangifte bij de politie en getuigenverklaringen. Let bij het verzamelen van deze bewijsstukken wel op dat u niet de privacy van uw buren schendt.

Aan de hand van dit dossier kunnen wij bepalen wat uw rechten zijn en een verdere strategie met u bespreken. Niet voor niets is het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend”. Daarom zullen wij altijd onderzoeken of in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt.

Juist in burenrecht kwesties is het voeren van gerechtelijke procedures niet aan te bevelen.Toch zijn gerechtelijke procedures ook in burenrechtkwesties soms noodzakelijk en daar hebben wij ruime ervaring in.

Herkent u zich in een van de volgende discussies of problemen die u met uw buren heeft?

 • Burenhinder of last van buren.

  U schakelt een advocaat burenrecht in wanneer u last heeft van uw buren en de kwestie niet opgelost kan worden via directe communicatie of bemiddeling. Situaties waarbij het raadzaam is een burenrecht advocaat in te schakelen, omvatten onder meer ernstige geschillen over eigendomsgrenzen, bouwovertredingen, geluidsoverlast, inbreuk op privacy of andere juridische kwesties die betrokkenheid van een juridisch expert vereisen. Een burenrecht advocaat kan u adviseren over uw rechten, juridische stappen namens u ondernemen en helpen bij het oplossen van het conflict op een juridisch correcte en effectieve manier.

 • Oprit delen met buren.

  Het delen van een oprit met buren kan handig zijn maar ook problemen veroorzaken. Het vermindert kosten, maar brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor onderhoud en reparaties. Het is essentieel om heldere afspraken te maken in een schriftelijke overeenkomst, inclusief kostenverdeling, gebruiksrechten en conflictresolutie. Lokale wetten kunnen ook van belang zijn. Duidelijke afspraken voorkomen problemen en behouden een goede relatie tussen buren.

 • Schending van privacy.

  Het delen van ruimte met buren kan soms leiden tot privacyproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan ​​door factoren zoals inkijk in elkaars tuinen, geluidsoverlast of ongewenste pottenkijkers. Het is belangrijk om respectvolle grenzen te stellen en open communicatie te behouden om dergelijke conflicten te voorkomen. In sommige gevallen kunnen fysieke barrières, zoals schuttingen of hagen, helpen bij het handhaven van privacy. Het is ook verstandig om lokale wetten en regels te raadplegen om te begrijpen welke rechten en plichten er gelden met betrekking tot privacy tussen buren.

 • Erfgrens bepalen.

  Het bepalen van de erfgrens kan een bron van geschillen tussen buren zijn en het kan nodig zijn om een advocaat burenrecht in te schakelen om deze kwestie op te lossen. Een advocaat kan helpen bij het interpreteren van eigendomsdocumenten, zoals kadastrale kaarten en eigendomsaktes, om de exacte grenzen vast te stellen. Ze kunnen ook juridisch advies geven over lokale wetten en voorschriften met betrekking tot eigendomsgrenzen. Als er geen minnelijke oplossing mogelijk is, kan een advocaat burenrecht ook juridische stappen ondernemen, zoals het starten van een gerechtelijke procedure om de erfgrens officieel vast te laten leggen. Met de hulp van een burenrecht advocaat kunnen conflicten over erfgrenzen effectief worden aangepakt en opgelost.

 • Erfafscheiding.

  Problemen met buren over erfafscheidingen kunnen diverse vormen aannemen. Vaak ontstaan conflicten over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, de kosten of zelfs de locatie van de erfafscheiding. Dergelijke geschillen kunnen leiden tot spanningen tussen buren en zelfs juridische procedures. Het is essentieel om de eigendomsgrenzen duidelijk te kennen en te respecteren, en om open communicatie te behouden bij het bespreken van eventuele problemen of wijzigingen aan de erfafscheiding.

 • Scheidingsmuur buren.

  Bij conflicten over een scheidingsmuur met buren kan het raadplegen van een burenrecht advocaat essentieel zijn. Advocaten kunnen helpen bij het analyseren van eigendomsdocumenten en lokale bouwvoorschriften om de verantwoordelijkheden en rechten met betrekking tot de muur te verduidelijken. Ze kunnen ook adviseren over mogelijke oplossingen, zoals het opstellen van een overeenkomst voor gezamenlijk onderhoud of het afdwingen van juridische stappen als een buur de muur wil wijzigen zonder instemming. Met juridische expertise kunnen conflicten over scheidingsmuren effectief worden aangepakt en opgelost

 • Grensoverschrijdende bouwwerken.

  Bij geschillen over grensoverschrijdende bouwwerken met buren kan het inschakelen van een advocaat burenrecht van groot belang zijn. Advocaten kunnen helpen bij het interpreteren van eigendomsdocumenten en lokale bouwvoorschriften om de exacte grenzen en verplichtingen te verduidelijken. Ze kunnen ook adviseren over mogelijke oplossingen, zoals het onderhandelen over compensatie of het afdwingen van juridische stappen om het illegale bouwwerk te verwijderen of aan te passen. Met juridische expertise kunnen conflicten over grensoverschrijdende bouwwerken effectief worden aangepakt en opgelost.

 • Noodweg of noodpad over erf van buren.

  In sommige situaties kan de behoefte aan een noodweg of noodpad over het erf van buren ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen andere toegangsmogelijkheid is tot een bepaald stuk grond, zoals een afgelegen perceel dat niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar is.

  Wanneer een noodweg of noodpad nodig is, is het van cruciaal belang om eerst in goed overleg te treden met de betrokken buren. Het is essentieel om de reden voor de noodweg of noodpad duidelijk te communiceren en samen naar een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

 • Overhangende planten.

  Mensen ervaren vaak problemen met overhangende planten wanneer de takken, bladeren of wortels van planten van een aangrenzend perceel hun eigendom binnendringen. Dit kan leiden tot overlast, schade aan eigendommen zoals dakgoten, muren of funderingen, en zelfs tot conflicten tussen buren.

 • Geluidsoverlast buren.

  Een advocaat burenrecht kan verschillende stappen ondernemen bij geluidsoverlast van de buren, afhankelijk van de ernst van de situatie en de geldende wetgeving. Ten eerste kan de burenrecht advocaat u adviseren over uw rechten en mogelijke oplossingen. Als de geluidsoverlast aanhoudt en niet opgelost kan worden via informele kanalen of overheidsinterventie, kan een advocaat juridische stappen ondernemen namens u, zoals het indienen van een gerechtelijke klacht. Bovendien kan een advocaat u adviseren over alternatieve oplossingen, zoals onderhandelen met de buren over geluidsbeperkende maatregelen of het aanspannen van een civiele procedure. Over het algemeen zal een advocaat zich inzetten om uw belangen te beschermen en u te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor het probleem van geluidsoverlast van de buren.

 • Stankoverlast buren.

  Een burenrecht advocaat kan verschillende stappen ondernemen bij stankoverlast van de buren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende wetgeving. Ten eerste kan de advocaat u adviseren over uw rechten en mogelijke oplossingen, zoals het indienen van een klacht bij de lokale autoriteiten. Als de stankoverlast aanhoudt, kan een burenrecht advocaat juridische stappen ondernemen, zoals het indienen van een gerechtelijke klacht. Daarnaast kan een advocaat u adviseren over mogelijke claims voor schadevergoeding als gevolg van de stankoverlast. Over het algemeen zal een burenrecht advocaat u bijstaan om uw belangen te beschermen en u te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor het probleem van stankoverlast van de buren.

 • Buren parkeren bus voor mijn huis.

  Als een buurman of buurvrouw regelmatig een bus voor uw huis parkeert en het probleem niet kan worden opgelost via directe communicatie, dan kan het raadzaam zijn een advocaat burenrecht in te schakelen. Een burenrecht advocaat kan u adviseren over uw rechten met betrekking tot parkeerbeperkingen en lokale wetgeving. Indien nodig kan de burenrecht advocaat juridische stappen ondernemen namens u, zoals het indienen van een klacht bij de relevante autoriteiten of het starten van een gerechtelijke procedure. Met de hulp van een advocaat burenrecht kunt u proactief optreden om het probleem aan te pakken en passende maatregelen te nemen om uw belangen te beschermen.

Afwijken van het burenrecht.

Buren kunnen altijd met elkaar afwijkend van de wettelijke regels afspraken maken. Het is aan te raden deze afspraken goed vast te leggen en bij voorkeur te laten controleren of opstellen door een gespecialiseerde advocaat burenrecht.

Een persoonlijk gesprek met onze advocaat burenrecht.

In een persoonlijk gesprek licht onze gespecialiseerde advocaat burenrecht u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.