Gedragingen, handelingen of uitingen van uw buren kunnen dermate hinderlijk zijn dat u dit als overlast ervaart. Deze overlast kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat u zich in uw woon- en leefgenot of persoonlijke veiligheid voelt aangetast.

Herkent u zich in een van de volgende discussies die u met uw buren heeft?

  • Gebruik van een gemeenschappelijke weg of oprit
  • Schending van privacy
  • Erfgrensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen
  • Grensoverschrijdende bouwwerken
  • Noodweg over erf van buren
  • Overhangende beplanting
  • Vormen van hinder (geluids- en stankoverlast)
  • Parkeerproblematiek

Een advocaat burenrecht lost conflicten op.

Indien u er in onderling overleg met uw buren niet uitkomt, weten wij dat het tijdig inschakelen van een advocaat vaak alsnog voor een oplossing van het conflict zorgt. Voordat u bij ons komt is het goed al een dossier op te bouwen met daarin bewijsstukken die als basis kunnen dienen voor de eventuele gerechtelijke procedure.

U moet hierbij denken aan notariële aktes, kadastrale kaarten, foto’s, film- en geluidsopnames, proces-verbaal van aangifte bij de politie en getuigenverklaringen. Let bij het verzamelen van deze bewijsstukken wel op dat u niet de privacy van uw buren schendt.

Aan de hand van dit dossier kunnen wij bepalen wat uw rechten zijn en een verdere strategie met u bespreken. Niet voor niets is het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend”. Daarom zullen wij altijd onderzoeken of in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt.

Juist in burenrecht kwesties is het voeren van gerechtelijke procedures niet aan te bevelen.Toch zijn gerechtelijke procedures ook in burenrechtkwesties soms noodzakelijk en daar hebben wij ruime ervaring in.

Afwijken van het burenrecht.

Buren kunnen altijd met elkaar afwijkend van de wettelijke regels afspraken maken. Het is aan te raden deze afspraken goed vast te leggen en bij voorkeur te laten controleren of opstellen door een gespecialiseerde advocaat burenrecht.

In een persoonlijk licht onze gespecialiseerde advocaat burenrecht u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.