Erfrecht advocaat.

mr. Joan Snikkenburg-den Haan

profielfoto mr. Joan Snikkenburg-den Haan

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging familie- en erfrecht advocaten schedingsmediators

Een sterfgeval binnen de familie is al een zware dobber om te verwerken. Het administratieve gedeelte dat bij dit overlijden komt kijken, maakt het niet makkelijker. Iedereen laat bij zijn overlijden bezittingen en/of schulden na. De verdeling van de erfenis en de verantwoordelijkheden en gevoelens die daarbij komen kijken, maken dat de al verdrietige situatie ook ingewikkeld kan worden met grote gevolgen van dien.

Er kunnen discussies ontstaan over wat er in het leven van de erflater al is toegeëigend door derden of erfgenamen. Een conflict met een andere erfgenaam is zo ontstaan. Het is helaas geen zeldzaamheid dat ouderen die lijden aan Alzheimer, (gevorderde) vasculaire dementie of een andere geestelijke stoornis ertoe worden gezet hun testament te wijzigen ten gunste van een bepaald persoon. Laat u daarom als erflater en erfgenaam goed informeren en indien nodig bijstaan door een specialist, zodat u weet wat een testament, ook wel “laatste wilsbeschikking” voor u betekent.

Erfrecht advocaat.

Een advocaat erfrecht kan u op verschillende wijzen bijstaan. Deze kan u informeren over uw positie en mogelijkheden, zodat discussies met uw familieleden kunnen worden voorkomen. Indien u al in een discussie met elkaar bent beland en u wenst een procedure te starten tegen de andere erfgenaam of erfgenamen kan deze u bijstaan in de procedure, zodat u in ieder geval in uw leed wordt verzacht door te krijgen waar u recht op heeft in deze verdrietige situatie.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u in veel gevallen de kosten van de juridische dienstverlening verhalen bij de verzekeraar. Als deze op voorhand al heeft vastgesteld dat uw zaak kansloos is, dan is het in beginsel ook mogelijk dat de advocaat erfrecht een second opinion uitvoert die voor rekening van de verzekeraar komt.

Erfrecht specialist helpt bij erfenis verdelen met ruzie.

Of een erflater nu een testament heeft opgesteld of niets heeft geregeld, de gang naar de rechter wordt steeds vaker gevonden. Ruzie met andere erfgenamen betekent vaak ruzie met broers en zussen. Dit soort zaken brengen daarom veel emoties en gevoelens met zich mee. Het is dan logisch dat het niet gemakkelijk is om alle feiten en stappen op een rij te kunnen zetten. Een erfrecht specialist (advocaat) kan u begeleiden in de gang naar de rechter. Deze zal de te nemen stappen en termijnen bewaken en het woord voor u voeren, zodat deze procedure niet nog zwaarder wordt voor u dan nodig.

Testament ongeldig laten verklaren.

“Het gaat hem alleen maar om het geld!” Is een uitspraak die helaas vaak wordt gehoord als iemand het niet eens is met het testament van een overleden dierbare. Het kan zo zijn dat een overledene zich heeft laten verleiden voor zijn dood een nieuw testament op te laten stellen. Hiervoor kunnen allerlei beweegredenen zijn. Een van die redenen is helaas, veelgehoord, misbruik van de (mentale) gezondheid van de erflater.

Het ongeldig laten verklaren wordt nog gevoeliger, omdat de notaris het document opstelt. De notaris heeft zijn zorgplicht geschonden als blijkt dat het testament ongeldig is.

Er moet daarom gegrond en sterk bewijs worden geleverd dat aantoont dat de erflater niet meer wilsbekwaam was. Hiervoor is vaak inzage in het medisch dossier vereist. Wilt u een testament ongeldig laten verklaren of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? De advocaat erfrecht staat u graag bij met raad en daad.

Inzagerecht medisch dossier wilsonbekwaam­­­­­­­­heid.

Op het moment dat u de stap heeft gezet het testament van een dierbare ongeldig te laten verklaren, zult u tegen nieuwe moeilijkheden aanlopen. U zult inzage moeten verkrijgen in het medisch dossier om de wilsonbekwaamheid aan te kunnen tonen. Gelukkig verleent het inzagerecht u deze mogelijkheid. Dit recht vormt een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van een hulpverlener ten opzichte van een patiënt. Het inzagerecht is beperkt tot een aantal gronden. U moet onder andere een zwaarwegend belang hebben.

De advocaat erfrecht kan aan de hand van uw situatie aangeven of u voor dit inzagerecht in aanmerking komt, waardoor u weer een stap dichter in de buurt van gerechtigheid zult komen.

Wettelijke verdeling.

Is er geen testament opgesteld door de erflater? Dan bepaalt het erfrecht, vastgelegd in het burgerlijk wetboek, wie de erfgenamen zijn en wat zij dienen te erven. De erfgenamen worden door de wet onderverdeeld in vier groepen. De wettelijke verdeling geeft dat onder de eerste groep de echtgenoot of partner, kinderen en kleinkinderen vallen. De erfrecht advocaat begeleidt u graag door de regels van de wet.

Kindsdeel.

Als kind van een erflater heeft u recht op een legitieme portie, ook wel kindsdeel genoemd. De kinderen krijgen in het geval er geen testament is een vordering op een deel van deze nalatenschap. Dit deel van de erfenis is echter pas opeisbaar als de langstlevende echtgenoot of, in geval van geregistreerd partnerschap, partner overlijdt. Als er geen andere ouder of partner meer is, wordt het bedrag pas opeisbaar zes maanden na het overlijden van de ouder. Als de erflater in gemeenschap van goederen was getrouwd, dan valt het deel van de overleden ouder in de nalatenschap.

Huwelijkse voorwaarden hebben niet het effect van een testament. Enkel bepaal je wie niet je erfgenamen zijn. De erfgenamen kunnen middels een verklaring van erfrecht aantonen dat een dierbare is overleden en dat zij bevoegd zijn de nalatenschap af te wikkelen of een recht op de nalatenschap hebben. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? De erfrecht advocaat beantwoordt ze graag.

Indien u specifieke vragen heeft over erfbelasting, kunt u meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

In een persoonlijk gesprek op onze vestiging in Veghel of Oss lichten wij u graag helder en concreet toe wat onze advocaat erfrecht voor u kan betekenen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.