Echtscheidingsrecht advocaat nodig? Wij staan u bij op een persoonlijke, doortastende en betrokken manier.

Een echtscheiding is bijna altijd een onomkeerbare beslissing welke verstrekkende gevolgen voor u heeft. Daarnaast is echtscheiden vaak een emotioneel zwaar traject. Deze emoties maken het lastig rationele beslissingen te nemen, zeker als er kinderen in het spel zijn. Dit zijn vooral beslissingen die op lange termijn grote gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld gevolgen voor uw financiële positie.

Heeft u wel of geen recht op partneralimentatie? Zo ja, welk bedrag dan en wat zijn uw rechten met betrekking tot eventuele kinderalimentatie? Wat dat betreft: hoe wordt de omgang met de kinderen geregeld en vastgelegd in een ouderschapsplan? Aan wie komt daarnaast de voormalige echtelijke woning toe? Wordt besloten tot verkoop van de voormalige echtelijke woning over te gaan? Welke financiële afspraken gelden er hierover in de tussenliggende periode?

Mocht u en/of uw partner een onderneming hebben, spelen er verdelings- en waarderingsvraagstukken. Dit zijn allemaal vragen waarbij een niet emotioneel betrokken onafhankelijk specialist uw belangen adequaat kan waarborgen. Een echtscheidingsrecht advocaat die met u meedenkt en u juridisch adviseert zonder u als persoon uit het oog te verliezen.

Wat kan onze advocaat echtscheidingsrecht voor u doen?

Voor onderstaande zaken bent u bij ons advocatenkantoor aan het juiste adres:

Ouderschapsplan opstellen.

Het opstellen van een ouderschapsplan kan daarvan een onderdeel vormen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht gesteld in de volgende gevallen:

  • bij echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • bij scheiding van tafel en bed
  • bij samenwoners die uit elkaar gaan en het gezamenlijk gezag over een minderjarige kind uitoefenen

In het ouderschapsplan worden (praktische) duidelijke afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarnaast worden hierin de de punten omschreven waar de ouders verantwoordelijk voor zijn.

Verder kan de echtscheidingsadvocaat u adviseren omtrent de fiscale aspecten van het beëindigen van de relatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • de hypotheekrenteaftrek van een eigen woning
  • de toedeling van het eigenwoningforfait
  • de fiscale regelgeving omtrent alimentatieregelingen
  • het risico schenkbelasting te moeten betalen indien sprake is van overbedeling

Ook dient de nodige aandacht te worden besteed aan de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Op grond hiervan dient het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen over en weer bij helfte te worden verdeeld. Hierop bestaan echter tal van mogelijkheden om er vanaf te wijken en de wettelijke regeling kan door partijen zijn uitgesloten.

De echtscheidingsadvocaat kan u op deze gebieden adviseren en begeleiden. Daarbij besteedt hij of zij aandacht aan het bijzonder nabestaanden pensioen.

Bovenstaande geldt natuurlijk ook in het geval dat u al besloten heeft om uit elkaar te gaan. De echtscheidingsadvocaat biedt in dat geval veel aandacht en zorg voor het op de juiste wijze uit elkaar gaan. Dat betekent dat er zo min mogelijk aandacht wordt gevestigd op eventuele conflicten. We streven naar een vreedzame en vooral ook duurzame oplossing.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de belangen, welke vaak de kinderen zijn, zo goed mogelijk worden geregeld.

De overlegscheiding.

In echtscheidingssituaties is het hoogst haalbare dat de echtelieden in goed onderling overleg komen tot een correcte afwikkeling en het maken van afspraken. Dit wordt een overlegscheiding genoemd. Ook hier is sprake van een complex proces waarin het essentieel is om een onafhankelijk echtscheidingsbemiddelaar de regie te laten voeren en u te begeleiden. Daarom zoeken wij altijd met u naar een oplossing op maat.

Eventueel doen we dit met inschakeling van andere disciplines zoals bijvoorbeeld accountants en/of (kinder-)psychologen. Zonder begeleiding loopt u het risico dat de emoties te hoog oplopen en de overlegscheiding uitmondt in een vechtscheiding. Dergelijke bemiddeling wordt ook wel mediation genoemd.

Bekijk het filmpje met uitleg wat overlegscheiden d.m.v een echtscheiding advocaat in de praktijk inhoudt:

Gegarandeerd deskundige advocaat voor scheiding.

Als specialist echtscheidingsrecht en alimentatie zijn wij lid van de Vereniging voor Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Enkel advocaten die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht kunnen lid zijn van de vFAS. In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat onze advocaat voor scheiding voor u kan betekenen op het gebied van scheiden en alimentatie.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.