Aansprakelijkheidsrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. Maar wat als u schade lijdt door toedoen van een ander? Wie is er aansprakelijk voor de schade? Wellicht kunt u de schade verhalen op die derde. Dus wilt u iemand aansprakelijk stellen? Een aansprakelijkheidsrecht advocaat van een gespecialiseerd advocatenkantoor aansprakelijkheidsrecht  kan u hierbij helpen.

Wat is het aansprakelijkheids­recht?

Aansprakelijkheidsrecht is het deel van het recht dat zich bezighoudt met de aansprakelijkheid van personen of rechtspersonen voor schade die zij hebben veroorzaakt. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: contractuele aansprakelijkheid en onrechtmatige daad.

Contractuele aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als een aannemer een huis bouwt dat niet aan de verwachtingen voldoet, is hij contractueel aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Onrechtmatige daad is aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout zijn.

Hoe kan een aansprakelijkheids­recht advocaat u helpen?

Het aansprakelijkheidsrecht beslaat een breed spectrum. In zijn algemeenheid geldt dat het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is op een onrechtmatige handelwijze van personen, zaken of dieren.

Een onrechtmatige daad kan in drie handelingen worden onderscheiden te weten: een inbreuk op een recht van een ander, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen maatschappelijk zorgvuldig is.

Een onrechtmatige handelwijze alleen is echter niet voldoende om tot een vergoeding van de schade te komen. Er moet daadwerkelijk schade zijn geleden en er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. Daarnaast is een voorwaarde voor aansprakelijkheid dat de onrechtmatige handelwijze ook daadwerkelijk aan de dader kan worden toegerekend en er geen rechtvaardiging is voor zijn handelwijze.

Op grond van een gepleegde onrechtmatige daad zijn de volgende vorderingen mogelijk:

 • Schadevergoeding in geld
 • Schadevergoeding in een andere vorm
 • Gebod, bevel of verbod met een dwangsom
 • Rectificatie bij publicatie van onrechtmatige gegevens

Wat valt onder het aansprakelijkheids­recht?

Om u een indruk te geven van situaties waar een advocaat aansprakelijkheidsrecht zich mee bezig houdt treft u hieronder een aantal onderwerpen:

 • Onbehoorlijk bestuur door bestuurders van naamloze of besloten vennootschappen (bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Benadeling van crediteuren
 • Zorgplicht van banken ten opzichte van hun (potentiële) cliënten
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsfouten van beroepsbeoefenaren zoals een bedrijfsarts, accountant, notaris en advocaten
 • Werkgevers bij ongevallen tijdens een bedrijfsuitje
 • Onrechtmatige publicaties
 • Produceren, distribueren en verkopen van nagemaakte producten
 • Onrechtmatige beslaglegging
 • Veroorzaakte gevaarlijke situaties zonder dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen
 • Hinderveroorzakende activiteiten
 • Bodemverontreiniging
 • Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten

Daarnaast kan aansprakelijkheid aan de orde zijn in het geval van een rechtmatige daad. Hiervan kan sprake zijn in het geval van zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

Wat kan een aansprakelijkheids­­recht advocaat voor u betekenen?

Onze gespecialiseerde en deskundige advocaat aansprakelijkheids­­recht gaat graag persoonlijk met u in gesprek. In dit gesprek kunnen wij een inschatting maken van de slagingskans van vorderingen gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht. Wij helpen en presenteren u helder en concreet de te volgen juridische stappen om een derde aansprakelijk te stellen of een aansprakelijkheidsstelling af te wenden.

Indien u vragen heeft over zaken contractuele aansprakelijkheid dan zijn onze juridische specialisten op het gebied van verbintenissenrecht en contractenrecht u graag van dienst.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.