Aansprakelijkheidsrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

 • profielfoto annelies jansen
 • cynthia timmer-gijsbers

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. Een aansprakelijkheidsrecht advocaat biedt u door zijn/haar kennis en ervaring de mogelijkheid  om schade te verhalen op een derde. Stel: u lijdt schade in materiële of immateriële zin en vindt dat deze schade niet door u maar door een derde gedragen dient te worden.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt of  is “de kapstok” die u dan kunt gebruiken om iemand aansprakelijk te stellen voor schade die u lijdt. Dit geldt voor situaties waarin er geen overeenkomst met een derde is. Indien u namelijk wel een overeenkomst met een ander bent aangegaan, geldt primair niet het aansprakelijkheidsrecht maar het verbintenissenrecht  en contractenrecht.

Hier is sprake van contractuele aansprakelijkheid. Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen uit een contract.

Er kan ook sprake zijn van wettelijke aansprakelijkheid. Dit is van toepassing als in de wet staat dat u aansprakelijk bent.

In het geval dat u een derde verantwoordelijk wilt houden voor de door u geleden schade is het van groot belang dat u kunt aantonen dat niet u maar een derde verantwoordelijk is. Omgekeerd kan het zijn dat u aansprakelijk bent gesteld voor schade die een ander lijdt.

Een aansprakelijkheids­­­­­­­­­recht advocaat kan mogelijk schade voor u verhalen.

Het aansprakelijkheidsrecht beslaat een breed spectrum. In zijn algemeenheid geldt dat het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is op een onrechtmatige handelwijze van personen, zaken of dieren.

Een onrechtmatige daad kan in drie handelingen worden onderscheiden te weten: een inbreuk op een recht van een ander, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen maatschappelijk zorgvuldig is.

Een onrechtmatige handelwijze alleen is echter niet voldoende om tot een vergoeding van de schade te komen. Er moet daadwerkelijk schade zijn geleden en er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. Daarnaast is een voorwaarde voor aansprakelijkheid dat de onrechtmatige handelwijze ook daadwerkelijk aan de dader kan worden toegerekend en er geen rechtvaardiging is voor zijn handelwijze.

Op grond van een gepleegde onrechtmatige daad zijn de volgende vorderingen mogelijk:

 • Schadevergoeding in geld
 • Schadevergoeding in een andere vorm
 • Gebod, bevel of verbod met een dwangsom
 • Rectificatie bij publicatie van onrechtmatige gegevens

Situaties waarop aansprakelijkheids­­­­­­­­­recht van toepassing is.

Om u een indruk te geven van situaties waar een aansprakelijkheidsrecht advocaat zich mee bezig houdt treft u hieronder een aantal onderwerpen:

 • Onbehoorlijk bestuur door bestuurders van naamloze of besloten vennootschappen (bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Benadeling van crediteuren
 • Zorgplicht van banken ten opzichte van hun (potentiële) cliënten
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsfouten van beroepsbeoefenaren zoals artsen, accountants, notarissen en advocaten
 • Werkgevers bij ongevallen tijdens een bedrijfsuitje
 • Onrechtmatige publicaties
 • Produceren, distribueren en verkopen van nagemaakte producten
 • Onrechtmatige beslaglegging
 • Veroorzaakte gevaarlijke situaties zonder dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen
 • Hinderveroorzakende activiteiten
 • Bodemverontreiniging
 • Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten

Daarnaast kan aansprakelijkheid aan de orde zijn in het geval van een rechtmatige daad. Hiervan kan sprake zijn in het geval van zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

Wat kan onze aansprakelijkheids­recht advocaat voor u betekenen?

Onze gespecialiseerde aansprakelijkheidsrecht advocaat gaat graag persoonlijk met u in gesprek. In dit gesprek kunnen wij een inschatting maken van de slagingskans van vorderingen gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht. Wij helpen en presenteren u helder en concreet de te volgen juridische stappen om een derde aansprakelijk te stellen of een aansprakelijkheidsstelling af te wenden.

Indien u vragen heeft over zaken contractuele aansprakelijkheid dan zijn onze juridische specialisten op het gebied van verbintenissenrecht en contractenrecht u graag van dienst.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Aansprakelijkheidsrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

 • profielfoto annelies jansen
 • cynthia timmer-gijsbers

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.