Contactgegevens.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging arbeidsrecht advocaten nederland
logo nederlandse vereniging familie- en erfrecht advocaten schedingsmediators
logo mfn registermediator

Geregistreerde rechtsgebieden.

Jacqueline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

Op grond van deze registratie is zij verplicht ieder kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten, tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vanaf 1998 is Jacqueline Lauwen in de advocatuur werkzaam. Diverse rechtsgebieden heeft zij als advocaat beoefend, maar het arbeidsrecht en het personen- en familierecht hadden altijd al haar voorkeur. Dit is ook de reden dat zij zich als advocaat verder is gaan specialiseren op deze rechtsgebieden. Verder heeft zij altijd bijzondere belangstelling gehad voor het verbintenissenrecht.

Arbeidsrecht.

Met succes heb ik de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond. In mijn arbeidsrechtpraktijk voorzie ik zowel werkgevers als werknemers van advies en sta hen bij in arbeidsrechtelijke procedures. Ondernemers, directies, personeelszaken, ondernemingsraden en natuurlijk ook particulieren zijn voor alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden bij mij aan het juiste adres, zoals het:

  • Voeren van procedures en onderhandelingen in het geval van individuele ontslagen via de kantonrechter en het Gerechtshof
  • Begeleiden van een procedure ten behoeve van het verkrijgen van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of het voeren van verweer daartegen
  • Begeleiden van een collectief ontslag en het opstellen van een sociaal plan
  • Onderhandelen met vakbonden
  • Advisering op begeleiding bij het ontslag van de statutair directeur, overgang van onderneming, het concurrentiebeding, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, toepassing van de cao.
  • Beoordelen en opstellen van vaststellingsovereenkomsten (VSO), arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen

Ambtenarenrecht.

Naast het arbeidsrecht heb ik mij ook gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht wijkt af van het reguliere arbeidsrecht en heeft raakvlakken met het bestuursrecht. Fatale termijnen zijn kort en elke publieke organisatie kent zijn eigen specifieke regelgeving.

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. De meeste ambtenaren werden hierdoor kortgezegd reguliere werknemers, waarop het normale arbeidsrecht van toepassing is geworden.

De wet normalisering ambtenaren is niet van toepassing geworden op ministers, burgemeesters en wethouders, leden van de rechterlijke macht en notarissen, politieambtenaren en defensie. Hiervoor is dus de bestuursrechter bevoegd gebleven. Heeft u hulp nodig omdat er bijvoorbeeld is aangekondigd dat er een disciplinaire maatregel zal worden opgelegd of disciplinair ontslag zal volgen? Ik voorzie u graag van het juiste advies en sta u als specialist ambtenarenrecht graag bij in de procedure.

Personen- en familierecht.

De afgelopen 20 jaar heb ik ook veel mensen bijgestaan op het gebied van personen- en familierecht; hierin heb ik dus ook veel ervaring en ook op dit gebied kan ik u met mijn expertise bijstaan. Dit betreft onder meer echtscheidingen, alimentatiezaken, zorg- en contactregelingen en gezagskwesties (waaronder verhuizingen en schoolkeuze). Samen met u wordt bekeken welke weg het beste kan worden bewandeld, waarbij ik niet alleen adviseer over de mogelijkheden die ons rechtssysteem te bieden heeft, maar vooral kijk naar welke optie het beste bij u als persoon past. Hierbij kan ik ook als mediator optreden.

Verbintenissenrecht.

Verder behandel ik verbintenisrechtelijke zaken, en ook deze zaken doe ik nog steeds met heel veel plezier. Meestal vormt een (schriftelijke) overeenkomst de basis voor de afspraken die partijen met elkaar maken, maar niet altijd staan alle afspraken duidelijk op papier.

Ook de bedoeling van partijen zal dan een rol gaan spelen.

Als een van de twee partijen de afspraken niet nakomt, is het zaak, dat de andere partij op een juiste wijze wordt gesommeerd om de afspraken na te komen. Inschakeling van een advocaat in dit traject is aan te bevelen, omdat het nauw luistert, op welke wijze er dan een sommatie dient te worden verstuurd.

Helaas valt een procedure niet altijd te voorkomen om een partij te dwingen gemaakte afspraken na te komen en ook dan sta ik u graag terzijde. Mocht de afspraak die niet wordt nagekomen betrekking hebben op het betalen van een geldsom of u lijdt schade omdat afspraken niet worden nagekomen, zal ik altijd de mogelijkheden van het leggen van beslag met u bespreken.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen.

Als advocaat streef ik altijd een praktische oplossing na in het belang van de cliënt. Het vinden van oplossingen is enkel mogelijk indien ik mij verdiep in alle facetten die aan een geschil ten grondslag liggen. Juist de arbeidsrechtpraktijk en de personen- en familierechtpraktijk zijn namelijk “people business” en dat is nu juist wat mij zo aantrekt in deze rechtsgebieden. Met veel passie voer ik mijn vak op een accurate en professionele wijze uit. Benieuwd naar ervaringen van andere cliënten?

Benieuwd naar ervaringen van andere cliënten? Kijk eens op onze reviewpagina.

Ik ben lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), waarvan enkel advocaten lid zijn die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht terwijl de door hun uitgeoefende praktijk grotendeels uit arbeidsrecht bestaat. Bij mij weet u zich verzekerd van een professionele advocaat met veel ervaring en kennis op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Tevens ben ik (aspirant) lid van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Jacqueline Lauwen is ook Mediator.

Sinds juni 2017 ben ik ook mediator en werk ik met veel plezier in mediationzaken. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op de oplossing van hun geschil. Na een mediation kunnen mensen de zaak vaak beter afsluiten, of indien gewenst juist weer met elkaar verder.

Passie voor het vak hebben, maar ook oog hebben voor maatschappelijke zaken. Dat vind ik belangrijk. Vandaar dat ik ook lid ben (geweest) van diverse besturen, waaronder NOVO (Netwerk Ondernemende Vrouwen Oss), ledenraad van de Rabobank Oss-Bernheze. Op dit moment ben ik bestuurslid van AVEM (kinderopvang te Oss) en lid van de Raad van Toezicht van de NOBB ( Noord Oost Brabantse Bibliotheken). Ik ben tevens als extern gecommitteerde verbonden met de Juridische Hogeschool Avans Fontys. Allemaal zaken waaruit mijn maatschappelijke betrokkenheid daadwerkelijk blijkt .

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.