Als ondernemer sluit u misschien wel dagelijks overeenkomsten: arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten etc. In veruit de meeste gevallen gaat dit goed. Er komt op papier te staan wat u en de andere partij hebben afgesproken. Er kan echter sprake zijn van dwaling. In zo’n geval blijkt ineens dat u wat anders heeft gekregen dan u dacht te zijn overeengekomen. Een dergelijke overeenkomst kunt u onder bepaalde omstandigheden vernietigen. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

Wanneer is er sprake van dwaling?

Dwaling betekent dat in ieder geval één van beide partijen uit is gegaan van verkeerde (essentiële) informatie bij het sluiten van een overeenkomst. Vereist is dat bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou zijn gesloten (of onder andere voorwaarden). De wet onderscheidt 3 vormen:

  • Dwaling door een onjuiste mededeling van de wederpartij. Stel, u wilt een paard (hengst) kopen om mee te fokken. U vertelt dit de verkoper. Deze verkoopt u een dekhengst voor € 20.000,-, die ‘voor veel nakomelingen’ zal zorgen, aldus de verkoper. Na de koop blijkt echter dat de hengst onvruchtbaar is ten gevolge van verschillende ziektes uit het verleden.
  • Dwaling door ongeoorloofd zwijgen van de wederpartij (schending van de mededelingsplicht). Stel, u wilt een auto kopen. De garagist verkoopt u een twee jaar oude Citroën voor € 10.000,-. De garagist verzwijgt echter dat de auto betrokken is geweest bij een ernstig ongeval en total loss is verklaard.
  • Wederzijdse dwaling. Bij deze variant gaan beide partijen uit van dezelfde onjuiste veronderstelling. Stel, u sluit met uw wederpartij een vaststellingsovereenkomst over een bepaald punt waar u beiden zekerheid over wilt hebben. Een beroep hierop kan worden gedaan indien u en uw wederpartij zijn uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot wat u als zeker en onbetwist aan de overeenkomst ten grondslag heeft gelegd.

Vernietigen overeenkomst na dwaling.

Is er sprake van dwaling? Dan is de overeenkomst vernietigbaar. Om de overeenkomst daadwerkelijk te vernietigen dient u de wederpartij een verklaring te sturen dat u de overeenkomst vernietigt. U kunt dit ook aan de rechter vragen. Als de overeenkomst is vernietigd, dan wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. Alle prestaties dienen teruggedraaid te worden (zoals het betalen van de koopprijs en het leveren van het gekochte goed).

Gerechtelijke dwaling.

Een gerechtelijke dwaling is heel iets anders dan degene waarover wij hierboven spraken. Bovenstaande vindt plaats tussen 2 partijen, terwijl een gerechtelijke dwaling voorkomt in het strafrecht. Bij gerechtelijke dwaling wordt iemand veroordeeld, terwijl later blijkt dat diegene onschuldig is. De rechter heeft in dat geval gedwaald. Een gerechtelijke dwaling wordt ook wel justitiële dwaling genoemd.

Advocaat contractenrecht.

Dwaling is juridisch gezien een complex leerstuk waar veel haken en ogen aanzitten. Elk geval is uniek en er zal goed gekeken moeten worden naar alle omstandigheden van het geval. Bent u van mening dat u gedwaald heeft en wilt u onder een overeenkomst uit? Onze gespecialiseerde advocaten verbintenissen- en contractenrecht voorzien u graag van een persoonlijk advies.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.