Heeft u een huis gekocht, maar dit (nog) niet schriftelijk vastgelegd? Doe dit alsnog en houd zo rekening met het schriftelijkheidsvereiste. Mondelinge afspraken zijn in beginsel net zo bindend als een overeenkomst die op papier staat. Wanneer het echter gaat om de aankoop van een woning is er sprake van een uitzondering op deze regel. De wet bepaalt dat de koop van een woning schriftelijk moet worden aangegaan. Gebeurt dat niet, dan is de koop in principe niet geldig.

In dit artikel informeren we u over de ins en outs van het zogeheten schriftelijkheidsvereiste. Lees verder of raadpleeg onze advocaat verbintenissenrecht.

Waarom is de mondelinge koop van een huis niet geldig?

Bij de koop van een huis zijn belangen groot en zijn partijen vaak niet deskundig. Daarom is er in de wet opgenomen dat alles op papier moet worden gezet en wel in een daartoe bestemde akte. Dit vereiste is in het leven geroepen om de koper te beschermen tegen een (professionele) verkoper. Op deze manier zijn gemaakte afspraken voor alle partijen duidelijk. Het voorkomt de situatie waarin een koper en verkoper denken dat ze het mondeling eens zijn geworden over de koop, maar vervolgens blijkt dat zij over bepaalde essentiële punten nog geen overeenstemming hebben bereikt.

Deze afspraken moeten worden neergelegd in een document dat door zowel koper als verkoper dient te worden ondertekend. Alleen dan komt er een geldige schriftelijke koopovereenkomst tot stand. Na ondertekening begint de wettelijke bedenktijd van de koper, te weten drie dagen, te lopen. Binnen deze drie dagen kan de koper zonder opgaaf van reden van de koop afzien.

Voor wie geldt het schriftelijkheidsvereiste?

Enkel in de situatie dat de koper een natuurlijk persoon is, ook wel een particuliere koper of consument koper genoemd, en een woning aanschaft, geldt het schriftelijkheidsvereiste. Gaat het niet om een woning maar om bijvoorbeeld een bedrijfspand, of is er sprake van een professionele koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan geldt het schriftelijkheidsvereiste niet en kan de koopovereenkomst ook bij een mondelinge overeenstemming over de koop tot stand zijn gekomen.

Niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste, maar toch een geldige koop gedaan?

Op grond van de jurisprudentie zijn argumenten aan te voeren waardoor bij een mondelinge overeenstemming met een consument koper toch sprake kan zijn van een geldige mondelinge koopovereenkomst. Dit kan spelen als er zodanig vergaande overeenstemming over de relevante details bestaat, dat er ook zonder schriftelijkheidsvereiste een volledige overeenkomst zou kunnen zijn ontstaan. Als een partij bij de wederpartij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat een overeenkomst tot stand zou (gaan) komen, kan deze partij zich niet altijd zonder meer terugtrekken uit onderhandelingen. In dat geval moet de overeenkomst alsnog op papier worden gezet en moet er medewerking worden verleend aan de eigendomsoverdracht.

Leg afspraken vast en schrijf de overeenkomst in bij het Kadaster.

Wilt u absolute zekerheid, stel dan altijd een schriftelijke overeenkomst op zodra mondelinge overeenstemming is bereikt. Nadat de overeenkomst op papier staat, is het bovendien verstandig om de koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster. Als de overeenkomst is ingeschreven in de openbare registers mag de verkoper het huis binnen een periode van zes maanden na de inschrijving niet aan een ander leveren. In de situatie dat de verkoper dan een hoger bod zou ontvangen, mag deze het huis dus niet alsnog voor de hogere prijs aan de andere partij verkopen. Ook is de koper binnen deze periode beschermd tegen beslagleggers die zich ten opzichte van de verkoper op de woning willen verhalen.

Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over het schriftelijkheidsvereiste of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaat die gespecialiseerd is in het verbintenissen- en contractenrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.