Ambtenarenrecht advocaat

mr. Jacqueline Lauwen

Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten

Arbeidsrechtelijke situaties van ambtenaren vragen om een juridisch specialist met specifieke kennis van ambtenarenrecht.

In Nederland werken zo’n 1 miljoen ambtenaren voor het Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Defensie, Politie, Rechterlijke macht, Onderwijs en Wetenschappen. Op de arbeid van ambtenaren is geen arbeidsrecht maar ambtenarenrecht van toepassing. Als u tot deze groep behoort dan weet u dat de overheid van plan is om het aantal ambtenaren de komende jaren te verminderen wegens bezuinigingen. Dit kan ook voor uw werksituatie verstrekkende gevolgen hebben. Ondanks dat de overheid zich zal inspannen boventallige ambtenaren andere vrijgekomen functies, al dan niet met behulp van omscholing, aan te bieden, wordt er verwacht dat er een toenemende mismatch ontstaat bij het herplaatsen van ambtenaren op andere functies.

Wanneer is het ambtenarenrecht van toepassing?

Ook kunnen er zich arbeidsgerelateerde situaties voordoen waarbij een impasse ontstaat en juridisch advies gewenst is, bijvoorbeeld in het geval dat u ten onterechte van disfunctioneren wordt beschuldigd. Mocht er in uw werksituatie iets veranderen dan kunt u niet bij een reguliere specialist arbeidsrecht terecht. Het ambtenarenrecht is namelijk op u van toepassing en dit wijkt af van het arbeidsrecht. Zo zijn er verschillen met het arbeidsrecht op het gebied van ontslag, wachtgeld, arbeidsongeschiktheid, plichtsverzuim, het functioneren en de aanstelling. Ambtenaren kunnen niet naar de kantonrechter en daarom is de kantonrechtersformule niet van toepassing op ambtenaren.

Inschakelen van een specialist ambtenarenrecht.

Net zoals in het arbeidsrecht zijn ambtenaren niet verplicht een advocaat in te schakelen, waardoor u zichzelf kunt vertegenwoordigen bij diverse gerechtelijke instanties. Echter, fatale termijnen zijn kort en elke publieke organisatie kent zijn eigen specifieke regelgeving. Het ambtenarenrecht vertoont overeenkomsten met het bestuursrecht. Voor een ambtenaar is er sprake van besluiten waarbij tijdig bezwaar of beroep dient te worden ingesteld voor de aan u als ambtenaar gerichte besluiten. Indien u tegen een besluit niet tijdig of geen bezwaar maakt, is een besluit onherroepelijk. Bernhaege Advocaten, gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, kan u daarom met gedetailleerde kennis dienstverlening bieden met toegevoegde waarde.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ambtenarenrecht.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Ambtenarenrecht advocaat

mr. Jacqueline Lauwen

  • profielfoto jacqueline lauwen
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Mediation

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Echtscheidingsrecht

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.