Ambtenarenrecht advocaat.

mr. Jacqueline Lauwen

profielfoto mr. Jacqueline Lauwen

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

Arbeidsrechtelijke situaties van ambtenaren vragen om een juridisch specialist met specifieke kennis van ambtenarenrecht.

Wanneer is het ambtenarenrecht van toepassing?

Voorheen gold voor ambtenaren dat zij niet onder het arbeidsrecht vielen, maar onder het ambtenarenrecht. Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Met de invoering van deze wet is er een verandering in de rechtspositie van ambtenaren ontstaan. Voor bepaalde ambtenaren geldt nu het civiele arbeidsrecht, vaak vastgelegd in CAO’s.

Voor de arbeid van politiepersoneel, rechters, militairen en burgers die werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie en politieke ambtsdragers is nog steeds het ambtenarenrecht van toepassing.

Er kunnen zich arbeidsgerelateerde situaties voordoen waarbij een impasse ontstaat en juridisch advies gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat u ten onterechte van plichtsverzuim of disfunctioneren wordt beschuldigd. Mocht er in uw werksituatie iets veranderen, dan kunt u niet bij een reguliere specialist arbeidsrecht terecht. Het ambtenarenrecht is namelijk op u van toepassing en dit wijkt af van het civiele arbeidsrecht.

Zo zijn er verschillen met het arbeidsrecht op het gebied van ontslag, wachtgeld, arbeidsongeschiktheid, plichtsverzuim, het functioneren en de (eenzijdige) aanstelling.

Inschakelen van een ambtenarenrecht advocaat.

Net zoals in het arbeidsrecht zijn ambtenaren niet verplicht een advocaat in te schakelen. U kunt uzelf ook vertegenwoordigen bij diverse gerechtelijke instanties. Echter, fatale termijnen zijn kort en elke publieke organisatie kent zijn eigen specifieke regelgeving, zoals bijvoorbeeld zoals het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR).

Het ambtenarenrecht vertoont overeenkomsten met het bestuursrecht. Voor een ambtenaar is er sprake van besluiten waarbij tijdig bezwaar of beroep dient te worden ingesteld voor de aan u als ambtenaar gerichte besluiten. Indien u tegen een besluit niet tijdig of geen bezwaar maakt, is een besluit onherroepelijk. Bernhaege Advocaten, gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, kan u daarom met gedetailleerde kennis dienstverlening bieden met toegevoegde waarde.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ambtenarenrecht.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.