erfdeel opeisen

Het komt vaak voor dat in wat oudere testamenten een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Dit houdt kortgezegd in dat wanneer een van de ouders overlijdt de hele erfenis aan de langstlevende ouder toekomt. Heeft u direct en vraag aan onze erfrecht advocaat? Zo nee, lees dan verder over het erfdeel opeisen.

De verzorgingsbehoefte van de langstlevende ouder speelt hierbij een rol. De kinderen krijgen bij overlijden van een van de ouders een vordering op de langstlevende ouder. Dit ter grootte van hun erfdeel. De hoofdregel is dat deze vordering pas opeisbaar is wanneer de langstlevende ouder komt te overlijden.

In een testament kunnen uitzonderingen op deze hoofdregel zijn gemaakt. Dit in het geval dat de langstlevende ouder:

  • onder bewind komt te staan;
  • failliet gaat;
  • hertrouwt in gemeenschap van goederen.

Deze uitzonderingen hebben een specifiek doel. Namelijk de vorderingen van de kinderen te beschermen, zodat het erfdeel opeisen mogelijk blijft. Dit in het geval de langstlevende ouder niet meer zelf over het vermogen kan beheren.

Doet een van deze uitzonderingen zich voor? U kunt een deel van de erfenis direct opeisen bij de langstlevende ouder.

Erfdeel opeisen na onderbewindstelling: Uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 geoordeeld over een zaak die wij in behandeling hadden. Deze zaak zag op het opeisen van een erfdeel.

De rechtbank moest bepalen of het erfdeel van onze cliënte opgeëist kon worden. Dit werd veroorzaakt door de onderbewindstelling van haar moeder. Het antwoord is: ja. De casus en het oordeel van de rechtbank zullen wij hierna toelichten.

De vader van cliënte is overleden in 2017. In zijn testament was een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. De erfdelen van de kinderen zouden daardoor pas opeisbaar zijn bij het overlijden van de langstlevende (moeder).

In het testament zijn echter een aantal situaties opgenomen waarbij het erfdeel direct opeisbaar is. Dit samen met de daarover verschuldigde rente.

Een van die situaties is de onderbewindstelling. De moeder van cliënte is kort na het overlijden van vader onder bewind gesteld. De bewindvoerders zijn de broer en zus van cliënte.

Als gevolg van de onderbewindstelling van haar moeder maakte cliënte aanspraak op de uitbetaling van haar erfdeel. Daarbij ook de daarover verschuldigde rente. De bewindvoerders wilden echter niet meewerken aan de uitbetaling. Ze zeggen dat het uitbetalen van het erfdeel niet past bij de gedachte van het testament.

In een testament kunnen uitzonderingen op deze hoofdregel zijn gemaakt bijvoorbeeld voor het geval de langstlevende onder bewind komt te staan, failliet gaat of wanneer de langstlevende hertrouwt in gemeenschap van goederen.

Verzorgingsgedachte.

De rechtbank oordeelt dat de bepalingen in het testament van vader duidelijk zijn. De hoofdregel is dat het erfdeel van de kinderen opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. In dat geval geldt de verzorgingsgedachte. Bij onderbewindstelling wordt op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt en is het erfdeel direct opeisbaar.

De verzorgingsgedachte wordt in dat geval niet meegewogen. Cliënte had daardoor op grond van het testament een opeisbare vordering die voldaan diende te worden. De Richtlijnen voor de Bewindvoerder – waar bewindvoerders eveneens een beroep op deden – gaan uit van de verzorgingsbehoefte bij het vervroegd uitbetalen van een kindsdeel. In dit geval ging het echter niet om een verzoek tot het vervroegd uitbetalen maar om een verzoek tot uitbetaling van een opeisbaar erfdeel.

Wanneer een erflater wil dat ook in het geval van bijvoorbeeld bewind of curatele zijn vermogen beschikbaar blijft ter voldoening van de kosten van de verzorging van de langstlevende, dan dienen de uitzonderingen voor de opeisbaarheid dus niet in het testament te worden opgenomen.

Meer weten over een erfdeel opeisen?

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.