een vrouw doet haar trouwring af als onderdeel van een echtscheidingsprocedure

In deze blog gaan we in op het verloop van een echtscheidingsprocedure en bespreken we de veelgestelde vraag: hoe lang duurt een scheiding?

Bij een echtscheiding moeten er veel zaken worden geregeld. Indien u kinderen hebt, moet u samen met uw partner afspraken maken over waar de kinderen gaan wonen, hoe een omgangsregeling eruit ziet en eventueel afspraken maken over kinderalimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Verder moet u afspraken maken over de verdeling van de bezittingen en de schulden, als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Hebt u huwelijkse voorwaarden gemaakt, dan moeten deze worden afgewikkeld. Ook moeten er afspraken over het ouderdomspensioen worden gemaakt.

In deze blog wordt verder ingegaan op alimentatie, een overlegscheiding en mediation.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Als het beide partners niet lukt om samen over de belangrijkste zaken afspraken te maken, kunnen wij namens u een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Bij dit verzoek kunnen naast de echtscheiding ook andere verzoeken worden gedaan. Dit noemen we de nevenvoorzieningen.

De nevenvoorzieningen hebben betrekking op de zaken zoals hierboven beschreven (denk aan alimentatie, hoofdverblijf kinderen, omgangsregeling). Dit verzoek wordt door een deurwaarder aan uw partner overhandigd. Uw partner kan dan via een eigen advocaat een verweerschrift indienen. Uw partner kan ook nevenvoorzieningen aan de rechter vragen.

Hierna wordt een datum voor de mondelinge behandeling bepaald. Tijdens de mondelinge behandeling gaat u samen met uw advocaat naar de rechtbank en worden alle zaken besproken. Soms volgt dan na 6 weken een uitspraak, maar in een enkel geval kan het ook zijn dat er een tussenuitspraak komt en er deskundigen worden benoemd.

De rechtbank stuurt de uitspraak naar beide advocaten. Daarmee is de echtscheiding nog niet definitief. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven, bent u gescheiden.

De totale procedure kan tot anderhalf jaar duren. Indien een van de partijen hierna nog in hoger beroep gaat, kan de totale procedure wel 3 jaar duren.

Voorlopige voorzieningen

Omdat een echtscheidingsprocedure erg lang kan duren en er soms op korte termijn beslissingen moeten worden genomen, kunnen wij namens u ook een voorlopige voorziening starten. Dat betekent dat wij via een apart verzoek de rechter kunnen vragen om op korte termijn beslissingen te nemen over zaken waarover snel duidelijkheid nodig is. Denk hierbij aan besluiten als bij wie de kinderen gaan wonen en wie er tijdelijk, zonder de ander, in het huis mag wonen.

De rechter neemt hier binnen een aantal weken een beslissing over, nadat u en uw partner hierover tijdens een mondelinge behandeling zijn gehoord. Die beslissing geldt dan tijdens de echtscheidingsprocedure.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

De advocaat gaat in overleg met u een echtscheidingsconvenant opstellen. Dit is een overeenkomst waarin alle gevolgen van de echtscheiding en de afspraken die u hierover maakt, worden vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de kinderen, over de verdeling, over het pensioen en over alimentatie.

Na ondertekening van het convenant zal deze samen met het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Er volgt geen mondelinge behandeling, maar binnen ongeveer 6 weken na de indiening van het verzoek ontvangen wij een beschikking van de rechtbank.

Met deze uitspraak bent u nog niet officieel gescheiden. Hiervoor is nodig dat deze uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente. Om dit te kunnen bewerkstelligen is van beide partijen een zogenaamde akte van berusting nodig. Met het ondertekenen van deze akten verklaart u niet in hoger beroep te zullen gaan en tevens verzoeken om tot inschrijving over te gaan.

Nadat de advocaat deze akten van berusting retour heeft ontvangen, kan de advocaat de burgerlijke stand verzoeken de echtscheiding in de registers in te schrijven. Na inschrijving bent u officieel gescheiden.

Dit zal veel sneller verlopen dan een eenzijdig verzoek; meestal kan dit binnen 4 tot 5 maanden zijn afgehandeld.

Meer informatie?

Kortom; wilt u weten wat in uw geval de situatie is? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Heeft u hierover vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook kunt u ons bellen. Het kantoor in Oss bereikt u via 0412 – 76 02 27 en het kantoor in Veghel via 0413 – 35 22 11. Wij staan voor u klaar!