bruikleenovereenkomst

Iets lenen gebeurt vaak als een vriendendienst. U leent bijvoorbeeld een boek van een familielid of de fiets van een collega. Wanneer u een auto wilt lenen van een bedrijf of van een onbekende dan dient u daar in de meeste gevallen voor te betalen. Vaak wordt dan gesproken over huren. Maar weet u wat een bruikleenovereenkomst eigenlijk is?

Bruikleen is de juridische benaming van lenen. In deze blog lichten wij toe wat bruikleen inhoudt en welke rechten en verplichtingen dit meebrengt voor de lener en uitlener.

Bruikleen.

Bij bruikleen gaat het om een overeenkomst waarbij de ene partij de “uitlener” aan de andere partij de “lener” een zaak in gebruik geeft. De lener hoeft daar geen tegenprestatie of vergoeding voor te betalen. De overeenkomst van bruikleen verplicht tot teruggave van de geleende zaak. Dit kan nadat het goed is gebruikt of nadat een bepaalde tijd is verstreken waarbinnen het goed mocht worden gebruikt.

De uitlener blijft al die tijd eigenaar van de zaak die in bruikleen is gegeven aan de lener.

Welke zaken kunnen in bruikleen worden gegeven?

In principe kunnen alle zaken in bruikleen worden gegeven. Vaak gaat het echter om gebouwen, grond, vervoersmiddelen of boeken. Wanneer uw buurman bijvoorbeeld een stuk grond van u mag gebruiken zonder dat hij daar een vergoeding voor verschuldigd is dan kan sprake zijn van bruikleen.

U wilt zelf de eigendom houden van het stuk grond en de buurman dient het bijvoorbeeld weer aan u terug te geven wanneer hij gaat verhuizen. Door het maken van deze afspraken kan worden voorkomen dat het stuk grond door verjaring uiteindelijk eigendom van de buurman wordt. Om deze afspraken te kunnen bewijzen is het goed om deze schriftelijk vast te leggen.

Verschil met verbruikleen.

De bruikleenovereenkomst verplicht tot de teruggave van dezelfde zaak. Als u een bepaalde auto in bruikleen heeft dan dient u dezelfde auto weer terug te geven. De bruikleenovereenkomst verplicht tot de teruggave van een soortgelijke zaak. De persoon die een zaak in verbruikleen krijgt wordt als gevolg daarvan wel eigenaar van de zaak die aan hem wordt uitgeleend.

Bij verbruikleen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat u geld leent van een ander en na een bepaalde tijd dient u dat geld terug te betalen aan de uitlener.

Bij bruikleen gaat het om een overeenkomst waarbij de ene partij de “uitlener” aan de andere partij de “lener” een zaak in gebruik geeft.

Welke verplichtingen heeft een lener bij bruikleen?

Wanneer u bijvoorbeeld uw auto uitleent aan een vriend dan wilt u dat hij zuinig met de auto omgaat. De lener dient als een “goed huisvader” te handelen. De lener dient de auto te bewaren en behouden. Daarnaast mag de auto niet worden gebruikt op een andere manier dan dat is afgesproken. Of op een andere manier dan dat de aard van de auto met zich meebrengt.

Een normale personenauto is geschikt om mee te rijden, maar bijvoorbeeld niet om als racewagen te gebruiken op een circuit. Wanneer de in bruikleen gegeven auto kapot gaat of vernield wordt terwijl dit voorkomen had kunnen worden wanneer de lener zijn eigen auto had gebruikt dan moet de lener de schade vergoeden.

Wanneer de zaak minder waard wordt door normaal gebruik dan hoeft dit niet door de lener vergoed te worden. Wanneer de banden van een fiets bijvoorbeeld kaal worden als gevolg van normaal gebruik over een langere periode dan hoeft dit niet vergoed te worden. Omgekeerd, wanneer de lener onkosten heeft moeten maken om bijvoorbeeld van de fiets gebruik te kunnen maken dan kan hij deze kosten niet verhalen op de uitlener.

Doordat de wettelijke regelingen over bruikleen van regelend recht zijn, kunnen de lener en uitlener daar andere afspraken over maken. In een bruikleenovereenkomst kunt u dan ook afspraken vastleggen die specifiek op uw situatie van toepassing zijn.

Welke verplichtingen heeft een uitlener bij bruikleen?

Een belangrijke regel bij bruikleen is dat u de geleende zaak niet op ieder moment terug kunt vorderen. U kunt een zaak die u in bruikleen geeft bijvoorbeeld pas terugvorderen wanneer de zaak is gebruikt waarvoor hij was uitgeleend. Of wanneer de tijd is verstreken die is afgesproken voor de uitleen van de zaak. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer u de zaak onverwachts en dringend zelf nodig heeft.

Wanneer de lener kosten heeft gemaakt voor de geleende zaak en die kosten zijn noodzakelijk en dringend dan dient u deze als uitlener te vergoeden, tenzij u daar natuurlijk iets anders over heeft afgesproken.

Bruikleenovereenkomst laten opstellen of beoordelen?

Wilt u een bruikleenovereenkomst laten opstellen of heeft u vragen over bruikleen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat verbintenissenrecht door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11 voor onze vestiging in Veghel of 0412 – 76 02 27 voor onze vestiging in Oss.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.