Het is soms onbegrijpelijk, maar de overheid heeft iets te zeggen over de kleur van uw voordeur of een te bouwen werk op uw terrein. Uw vergunningsaanvraag is behandeld en u heeft een besluit ontvangen van de overheid. Is de uitkomst anders dan u had verwacht of zijn de redenen niet gegrond? Heeft het bestuursorgaan zich niet gehouden aan zijn beslistermijn? Wat nu?

U bevindt zich op het gebied van het bestuursrecht. Tegen een besluit van de overheid kunt u bezwaar instellen of in beroep gaan. Bestuursrecht beperkt zich niet tot het toe of afwijzen van vergunningaanvragen. Ook bij andere te nemen besluiten, zoals bestemmingsplanwijzigingen, het ambtenarenrecht en het bouwrecht is de overheid betrokken. De advocaat bestuursrecht beantwoord uw vragen met betrekking tot de overheid en zijn daden graag. Ook staat hij u met raad en daad bij door voor u bezwaar in te dienen of een beroepsprocedure te starten. 

No results found

Vrijblijvend kennismaken?

Plan direct een gratis intakegesprek.

Ja, ik wil een gratis intakegesprek

Lees ook de spelregels.