bernhaege advocaten logo veghel oss
bernhaege advocaten logo veghel oss

Privacy

In een tijd waarin mensen steeds meer door apparaten worden gevolgd en de privacyverklaringen ons om de oren vliegen, zijn we onszelf steeds meer bewust van onze privacy. Wat is dat nu eigenlijk, privacy? De grondwet bood al langere tijd het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Zaken tussen buren of (ex)partners die elkaars privacy schenden zijn daarom niet vreemd. Nu onze privacy wordt beperkt door allerlei moderne invloeden zijn de wetten en regels aangescherpt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (ook wel AVG) is in het leven geroepen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit betekent dat bedrijven secuurder met uw gegevens om moeten gaan. Voor bedrijven betekent dit vaak dat zij vaak grote aanpassingen moeten doen in hun bedrijfsvoering. Heeft u, particulier of zakelijk, een vraag met betrekking tot privacy? Of wordt uw privacy geschonden? Onze advocaat staat u graag met raad en daad bij. 

  • Afbeelding drie digitale slotjes ivm privacyrechten

Privacyrechten

28/02/2018|

Een van de belangrijkste wijzigingen die met de invoering van de AVG wordt doorgevoerd zijn de uitgebreidere rechten van betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben bepaalde rechten die specifiek in de AVG zijn opgenomen.

  • Boek met hamer over privacywetgeving 2018

Nieuwe privacywetgeving 2018!

11/01/2018|

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vrijblijvend kennismaken?

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.