bernhaege advocaten logo retina
bernhaege advocaten logo retina
Gratis intakegesprek

Blog

Blijf op de hoogte.

In ons blog delen wij regelmatig juridisch nieuws met u.

blog macbook
Blog2021-10-13T20:20:02+02:00

Zoek op thema.

Arbeid

Bedrijf

Contracten

Erfenis

Familie

Geld

IE

Overheid

Privacy

Relatie

Schade

Vastgoed

Of onderwerp.

 • wet arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

07/01/2019|

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt voor een versoepeling van de arbeidsmarkt door de wijziging van een aantal wetten en regels.

 • Foto van puzzelstukjes arbeidsrecht plus advocaten

Bernhaege Advocaten en Arbeidsrecht Plus Advocaten

27/03/2018|

Bernhaege Advocaten en Arbeidsrecht Plus Advocaten (ARP) bundelen met ingang van april 2018 hun krachten in Oss onder de naam Bernhaege Advocaten. Na 25 jaar zal er naast de vestiging van Bernhaege Advocaten in Veghel hierdoor ook een vestiging in Oss komen.

 • Boek met hamer over privacywetgeving 2018

Nieuwe privacywetgeving 2018!

11/01/2018|

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland dezelfde privacywetgeving als in de gehele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens wordt dan namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Mensen in een groep unox staking

Medewerkers UNOX: Staking of flashmob?

15/11/2017|

De Unox staking leidt tot veel nieuws. Stakingsrecht is in Nederland niet in een nationale wet geregeld, maar wordt bepaald door het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa en hoe rechters deze uitleggen.

 • Iemand werkt op laptop aan rechten en plichten assessment

Afnemen van rechten en plichten assessment tijdens sollicitatieprocedure

14/11/2017|

U bent op zoek naar een nieuwe maar vooral goede kracht die uw bedrijf komt versterken. Het is erg belangrijk dat de toekomstige werknemer die u een arbeidsovereenkomst aanbiedt, geschikt is voor de functie en binnen uw bedrijf past. U wilt zo goed als zeker weten dat de sollicitant competent is. Het afnemen van een assessment tijdens de sollicitatieprocedure kan u daarbij helpen. Met welke rechten en plichten moet u als werkgever rekening houden?

 • Afbeelding met de kracht van een merk beschermen

Waarom wilt u uw merk beschermen?

24/10/2017|

Een belangrijk proces voor startende bedrijven, bij het introduceren van nieuwe producten of als het tijd is voor “iets nieuws” is het bedenken van een merk. Daarbij wordt ook vaak aandacht besteed aan een te gebruiken logo, specifieke kleur en juiste huisstijl en soms ook een behoorlijke financiële investering gedaan.

 • Foto blauwe achtergrond met reisattributen erop ivm ij toestemming reizen kind

Toestemming reizen kind geregeld?

16/06/2017|

Nog een paar weken en de grote vakantie barst weer los. Lekker op vakantie in eigen land of over de grens. Schiphol heeft al aangekondigd dat zij dit jaar nog strenger zullen controleren wanneer gereisd wordt met minderjarige kinderen. Gecheckt wordt of diegene die met de kinderen reist hiertoe bevoegd is en of diegene wel toestemming heeft van de andere ouder belast met het gezag. Dit laatste is een maatregel om kinderontvoering zoveel als mogelijk tegen te gaan.

 • Man schrijft op bord wat is een klokkenluider

Wat is een klokkenluider?

04/10/2016|

Politici raken bekend met maatschappelijke problemen door onderzoek te doen, werkbezoeken af te leggen en berichtgeving in de media. Hierdoor komen echter niet alle misstanden aan het licht waardoor in sommige gevallen burgers zelf besluiten om problemen te melden. Een klokkenluider is zo iemand. Hij of zij stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak.

 • Zwangere vrouw werkt op laptop kraamverlof voor partners

Uitbreiding betaald kraamverlof voor partners

13/09/2016|

Een werknemer die samen met een partner een kind krijgt, heeft recht op vijf dagen betaald verlof. Dat staat in een wetsvoorstel dat op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de ministerraad is aanvaard.

 • Foto van brief in enveloppe met voorwaardelijke opzegging arbeidsovereenkomst

Voorwaardelijke opzegging arbeidsovereenkomst mogelijk

26/07/2016|

De voorwaardelijke opzegging van een arbeidsovereenkomst is mogelijk in het geval van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De werknemer had ten tijde van de opzegging geen gerechtvaardigd belang bij directe zekerheid over de vraag of de arbeidsovereenkomst als gevolg van de opzegging zou eindigen of niet.

 • Man ruimt kantoor op bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

20/07/2016|

Een werknemer bood eigendommen van zijn werkgever aan op Marktplaats - zonder diens weten - en werd op staande voet ontslagen. Lees meer over de zaak waarin de werknemer in hoger beroep ging.

 • Foto hamer bij boek wet civielrechtelijk bestuursverbod

Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod gevolgen bestuurders

13/07/2016|

Op 1 juli 2016 is de Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude of die zich in de periode voorafgaand aan het faillissement schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur langs de civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.

 • brexit

Brexit gevolgen

08/07/2016|

Zodra de Brexit uiteindelijk echt geregeld is, wat naar verwachting nog wel 2 jaar zal gaan duren, zal een EU merk- en EU model registratie geen bescherming bieden in het Verenigd Koninkrijk. Er zal dus een aparte aanvraag voor bescherming in het Verenigd Koninkrijk moeten ingediend.

 • Bescherming slogan ligt nog best ingewikkeld

Houdt bescherming slogan “Zo, nu eerst …” stand?

09/03/2016|

Wellicht denkt u ook meteen aan de Noord Brabantse bierbrouwer als u de slogan ziet, waarmee zou worden bevestigd wat Bavaria moet hebben gedacht: de slogan heeft voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen te worden geregistreerd.

 • ook bij no-riskpolis blijft de loondoorbetalingsverplichting

No risk polis? Werkgevers opgelet; toch loondoorbetalingsverplichting!

08/03/2016|

Werkgevers moeten zich ervan verzekeren dat ze geen loondoorbetalingsverplichting hebben wanneer een medewerker onder de no-risk polis valt. De werkgever kan wel een vergoeding van het UWV ontvangen, maar moet wel het loon blijven doorbetalen of onderzoeken of dat daadwerkelijk niet meer hoeft omdat de medewerker ziekengeld ontvangt van het UWV.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27