Foto bij blog ove bijzondere curator in afstammingskwesties

In een eerder artikel wezen we u op het bestaan en het nut van de bijzondere curator in Jeugdzaken. Als het gaat om afstammingskwesties is er een specifieke bijzondere curator. Deze curator wordt niet benoemd op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek, maar op grond van artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bijzondere curator in afstammingskwesties vertegenwoordigt eveneens de belangen van het kind in de procedure en rapporteert haar of zijn advies aan de rechtbank.

Juridisch en biologisch ouderschap

De vrouw uit wie een kind geboren is, of de vrouw die het kind geadopteerd heeft, is automatisch juridisch ouder van het kind. Voor de vader of voor partners van hetzelfde geslacht is het juridisch ouderschap niet zo vanzelfsprekend. De biologische vader is niet altijd direct juridisch vader. Wanneer het kind niet geboren is binnen een huwelijk, zal hij het kind moeten erkennen of adopteren. Dit geldt ook voor de situatie waar het kind geboren wordt uit twee ouders van hetzelfde geslacht.

De biologische vader is niet altijd direct juridisch vader. Wanneer het kind niet geboren is binnen een huwelijk, zal hij het kind moeten erkennen of adopteren.

Geschillen rond erkenning en vaststelling van het ouderschap

In de praktijk zien we vaak geschillen rond de erkenning van het vaderschap, de vernietiging van deze erkenning of ontkenning van het vaderschap in het geval de vader niet de verwekker van het kind is. Er bestaat ook een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de man die het kind heeft verwekt, weigert het kind te erkennen terwijl de moeder van het kind of het kind zelf dit wel willen.

Standaard een bijzondere curator in afstammingskwesties

Afstammingszaken zijn zaken waarin beslissingen van de rechter grote gevolgen hebben. Juist vanwege de impact van deze beslissingen schakelt de rechter die over de zaak beslist altijd een bijzondere curator in om de belangen van de minderjarige te vertegenwoordigen. Hij benoemt de bijzondere curator via een tussenbeschikking. Door de rechtbank en gerechtshoven is een richtlijn opgesteld met informatie over de benoeming en taakvervulling van bijzondere curatoren in afstammingskwesties.

Kan ik mijn minderjarige kind niet gewoon zelf vertegenwoordigen?

Volgens vaste jurisprudentie en de wet is de bijzondere curator in afstammingskwesties exclusief bevoegd om het minderjarige kind in een juridische procedure te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid vervangt uw vertegenwoordigingsbevoegdheid als ouder. Dus dan is de bijzondere curator benoemd als wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Dit is door de wetgever zo geregeld om het belang van uw kind te beschermen. U kunt namens uw minderjarige kind dus geen verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap indienen. Op het moment dat u zo’n procedure toch probeert te starten zal een rechter u niet ontvankelijk verklaren.

Meer informatie?

Bent u betrokken in een geschil rond de erkenning van uw minderjarige kind? Of overweegt u een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap? Wellicht heeft u vragen over afstamming, alimentatie of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen? Of wilt u meer weten over de benoeming van een bijzondere curator? U kunt ons bereiken voor al uw vragen. Via de e-mail doet u dat door te mailen naar: info@bernhaege.nl. Belt u liever even? Ook dat kan. Voor ons kantoor in Veghel belt u naar 0413 – 35 22 11. Kantoor Oss kunt u bereiken via 0412-76 02 27. Onze advocaat die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht helpt u graag verder.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.