Regelmatig doen zich conflicten voor tussen ouders over alimentatie, de zorgregeling en het gezag. Wat als u(w partner) iets anders vindt dan het kind zelf? Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek kan er in dat geval een bijzondere curator worden benoemd. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol en kan het minderjarige kind vertegenwoordigen in een juridische procedure. Dit is een andere bijzondere curator dan de specifieke bijzondere curator in afstammingskwesties.

Wanneer en in wat voor soort zaken komt de bijzondere curator in jeugdzaken in beeld?

De bijzondere curator kan een rol spelen als er een conflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. In het conflict tussen de ouders of een ouder en het kind dient sprake van botsende belangen te zijn. Het conflict moet zodanig zijn dat de benoeming van een bijzondere curator noodzakelijk is.

Wie vertegenwoordigt het kind in een juridische procedure?

Een kind kan zelf niet naar de rechter stappen, maar heeft wel het recht om te worden vertegenwoordigd in een juridische procedure. Dit grondrecht is in internationale verdragen vastgelegd. Omdat de rechter beslissingen neemt die het belang van het kind direct raken, moet de rechter alle relevantie informatie (waaronder die van het kind) meewegen in zijn beslissing. In het belang van het kind kan door de rechter een bijzondere curator worden benoemd. De bijzondere curator kan optreden als bemiddelaar en geeft het kind een stem in de rechtbank.

De bijzondere curator wordt door een rechter benoemd bij strijd tussen de belangen van het minderjarige kind en de belangen van de gezaghebbende ouder of voogd. Dit kan:

  • Uit eigen beweging van de rechter (ambtshalve), omdat de rechter dit nodig acht.
  • Op initiatief van u als ouder via een verzoekschrift.
  • Op verzoek van uw minderjarige kind via een brief of e-mailbericht.

Een verzoekschrift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een verzoekschrift aan de rechtbank om een bijzondere curator in te stellen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een advocaat kan u hierbij helpen. U kunt het verzoekschrift ook zelf aan de rechtbank sturen. Aan de brief of het e-mailbericht van het minderjarige kind zijn geen voorwaarden verbonden.

Hoe wordt een bijzondere curator benoemd?

Iedereen kan worden voorgedragen als bijzondere curator, maar niet iedereen is geschikt om als bijzondere curator op te treden. Een bijzondere curator moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, goed kunnen luisteren en goed zijn in de omgang met kinderen. Hij of zij zal immers de belangen van minderjarige kinderen behartigen. Daarnaast is het handig als een bijzondere curator juridisch onderlegd is, om wat het kind hem vertelt op objectieve wijze aan de rechter te vertalen. De rechtbank heeft een lijst met gekwalificeerde curatoren en sinds 2014 is er een landelijke regeling van kracht op de benoeming en taakvervulling van de bijzondere curator in Jeugdzaken.

Hoe werkt de bijzondere curator?

Naar aanleiding van de zitting worden er vragen geformuleerd waar de bijzondere curator een advies op uitbrengt. Meestal praat de bijzondere curator eerst met uw kind voor hij met u in gesprek gaat. Hieraan voorafgaand heeft hij uw toestemming niet nodig. Na afloop van de gesprekken brengt de bijzondere curator een advies uit aan de rechter. Een rechter is niet verplicht dit advies over te nemen (de curator heeft namelijk alleen een adviserende rol), maar weegt het wel mee.

Tip: maak aanspraak op vergoeding van de kosten.

U kunt, indien u onder een bepaalde grens vermogen en inkomen zit, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U hoeft de kosten van de bijzondere curator dan niet uit eigen zak te betalen maar krijgt deze vergoed. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Let er dan op dat de bijzondere curator ingeschreven staat in het register van de Raad voor Rechtsbijstand!

Wij beantwoorden graag meer vragen over: bijzondere curator in jeugdzaken.

Bevindt u zich met uw partner of uw kind in een conflict omtrent de opvoeding, verzorging en vermogen van uw minderjarige kind? Het kan natuurlijk ook dat u een verzoek tot instellen van een bijzondere curator overweegt. Voor hulp hierbij of voor het beantwoorden van uw vragen, kunt u bij ons terecht. Onze advocaat die gespecialiseerd is in het personen- en familierecht staat u graag te woord. Ook kan onze specialist optreden op het gebied van andere zaken gerelateerd aan deze rechtsgebieden.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.