Oudervervreemding, ook wel ouderverstoting of PAS (parental alienation syndrome) genoemd, doet zich helaas regelmatig voor na een echtscheiding. Nog geen 30 jaar geleden was de positie van de moeder en van de vader in een echtscheidingsprocedure ten opzichte van nu behoorlijk anders. De moeder werd namelijk standaard tot voogd van de kinderen benoemd. Daarnaast werd het nemen van de belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen – het gezamenlijk ouderlijk gezag – niet automatisch verleend.

Wat is ouderverstoting?

Op de de vraag “Wat is Oudervervreemding?” kunnen we een krt antwoord geven. Het is een situatie waarin een kind ten onrechte wordt beïnvloed om een afkeer te ontwikkelen tegen een van zijn ouders, meestal als gevolg van negatieve opmerkingen, manipulatie of andere vormen van gedrag van de andere ouder.

Gelijkwaardig ouderschap.

Door verschillende wijzigingen in de wetgeving is inmiddels de positie van de vader verstevigd. Zo bepaalt de wet thans dat de gescheiden ouders over en weer de verplichting hebben de band van de kinderen met de andere ouder te stimuleren. Verder is gezamenlijk gezag van de ouders na de echtscheiding inmiddels de norm. Ook is wettelijk vastgelegd dat zowel de moeder als de vader het recht en de plicht hebben om de kinderen op te voeden en te verzorgen.

Ontwikkeling in de rechtspraktijk.

Door deze wetswijzigingen is de positie van de vader ook daadwerkelijk verstevigd. In de rechtspraktijk hebben we dit gezien doordat de contactregeling die veelal bestond uit een weekend per veertien dagen steeds meer uitgroeide naar een uitgebreidere regeling. Tegenwoordig is co-ouderschap vaak het uitgangspunt, tenzij de vader of de moeder niet in staat is om bij helfte de zorg voor de kinderen te delen. Dit is dus een heel goede ontwikkeling in het kader van een gelijkwaardig ouderschap, het recht op omgang met beide ouders en het recht van de kinderen om door beide ouders opgevoed en verzorgd te worden en met ieder van hen een band te ontwikkelen en te behouden.

Ouderverstoting moeder of vader.

Toch gaat het nog in veel gevallen mis. Schrijnend zijn de zaken die in onze praktijk voorbij kwamen waarin de vader na jaren van procederen de strijd opgaf in de hoop dat bij het volwassen worden van zijn kinderen een begin van contact mogelijk was. Er had dan een volledige ouderonthechting plaatsgevonden. Dit is schadelijk voor zowel de vader als de kinderen. Het komt de ontwikkeling van het kind niet ten goede. Tegenwoordig wordt oudervervreemding of ouderonthechting daarom dan ook bestempeld als een vorm van kindermishandeling. Overigens neemt daarnaast het aantal gevallen waarin de moeder de kinderen niet meer ziet toe en waar hierboven de vader wordt genoemd, geldt dit andersom natuurlijk ook voor de moeder.

Maatregelen tegen ouderonthechting.

Er wordt veel gedaan om ouderverstoting, het buitensluiten van de ene ouder door de andere ouder, tegen te gaan. Er zijn ook steeds meer hulpverleners gespecialiseerd op dit (moeilijke) psychologische vakgebied. Ook de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft uitgesproken dat de rechter in het kader van een omgangs- of contactregeling alle mogelijke middelen dient te hanteren om ervoor te zorgen dat contact tussen de verstoten ouder en de kinderen mogelijk is. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de juridische regelgeving strenger te maken richting ouders die de buitengesloten ouder de kinderen niet laten zien.

Onderneem zo snel mogelijk actie.

Vaak zit achter oudervervreemding ingewikkelde psychologische problematiek, al dan niet gerelateerd aan de scheidingssituatie. De uitsluitende ouder is niet in staat als goede ouder te functioneren en blijft zich gedragen als ex-partner. Hij of zij is niet in staat te groeien naar het niveau van ouder en werkt het contact met de andere ouder tegen. Inmiddels staat vast dat het erg belangrijk is bij ouderonthechting vrijwel direct in actie te komen en niet – wat vaak het advies is – af te wachten totdat bij de uitsluitende ouder het vertrouwen wat hersteld is.

Hulp van advocaat ouderverstoting?

Herkent u deze situatie van oudervervreemding? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u bespreken wat de juridische mogelijkheden in uw situatie zijn. Ook hebben wij een netwerk van hulpverleners waarnaar we kunnen doorverwijzen. Te denken valt daarbij aan psychologen, pedagogen en overige kindbehartigers.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.