Wanneer u voornemens bent te gaan scheiden, komt er een hoop op u af. Er moeten veel afspraken gemaakt worden en belangrijke beslissingen genomen worden. Wanneer er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, moet onder andere worden bepaald bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Dat is vaak een lastige beslissing.

Lees verder als u meer duidelijkheid wil over de volgende vragen:

  • Wat zijn de rechten van het kind?
  • Wat zijn rechten kind 12 jaar bij scheiding?
  • Mag een kind van 12 jaar of ouder zelf beslissen (beslissingsrecht kind 12 jaar)?

Er is een groot misverstand over het feit dat een kind van 12 jaar of ouder zelf zou mogen kiezen bij welke ouder het wil gaan wonen wanneer zij gaan scheiden of dat het de vrije keus heeft welke zorgregeling voor hem of haar gaat gelden.

In de praktijk horen wij vaak dat mensen het niet eens zijn met de lopende zorgregeling, maar dat zij wachten totdat het kind in kwestie 12 jaar is zodat het kind zelf mag beslissen. Dat laatste berust op een groot misverstand.

Ouders hebben gezamenlijk gezag.

Veelal hebben de ouders samen het gezag over het kind. Onder het gezag valt de beslissing over waar het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft. Hieronder valt ook de besluitvorming over de zorgregeling over het kind, oftewel: wanneer verblijft het kind bij zijn vader of bij zijn moeder. Er moet verplicht een ouderschapsplan komen waarin de ouders afspraken maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een co-ouderschap.

Deze beslissingen zijn dus totdat het kind 18 jaar is aan de ouders van het kind overgelaten. Komen de ouders hier samen niet uit, dan kan de rechter een beslissing hierover nemen.

De eerste stap.

In de ideale situatie wordt er tussen de ouders in onderling overleg overeenstemming bereikt over de hoofdverblijfplaats van het minderjarig kind en het co-ouderschap. U kunt uw kind eventueel in dit gesprek betrekken.

Het is belangrijk te voorkomen dat uw kind tussen beide ouders komt te staan. Richt u daarom ook op de belangen van uw kind en probeer in te schatten wat een prettige situatie is voor alle betrokkenen. De gemaakte afspraak omtrent de hoofdverblijfplaats kunt u beschrijven in uw echtscheidingsconvenant en/of het ouderschapsplan. Probeer dus altijd in het belang van het kind mee te werken aan de beste oplossing.

Beslissingsrecht kind 12 jaar in rechtbank?

Wanneer u als ouders geen overeenstemming bereikt over de vraag wat de hoofdverblijfplaats van uw kind wordt, dan kunt u een mediator inschakelen. Vervolgens kan de mediator u helpen gezamenlijk goede en voor alle betrokkenen acceptabele afspraken te maken.

Wanneer de hulp van een mediator niet mag baten, kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen over de hoofdverblijfplaats van uw kind. Daar heeft u volgens de wet een advocaat voor nodig. De wensen van beide ouders worden aan de rechter voorgelegd.

Daarnaast nodigt de rechter ook kinderen vanaf 12 jaar zelf uit om bij de zitting aanwezig te zijn. Voordat de rechter een beslissing neemt, luistert hij naar de eigen mening van uw kind. Mits de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen ook kinderen van 10 of 11 jaar worden uitgenodigd door de rechter. Indien uw kind niet naar de rechtbank toe wil komen, kan de toelichting van uw kind ook schriftelijk worden toegezonden.

Rechten van het kind bij echtscheiding.

Hoewel de rechter altijd naar de wensen van uw kind luistert, mag uw zoon of dochter niet zelf kiezen wat zijn of haar hoofdverblijfplaats wordt. Ook niet wanneer uw kind de leeftijd van 12 jaar oud reeds heeft bereikt. Dit zou namelijk een enorme belasting voor uw kind zijn. Zelfs wanneer een kind uit zichzelf aangeeft liever bij zijn vader of moeder te willen wonen, is het daadwerkelijk kiezen tussen beide ouders een erg grote opgave.

Vanaf welke leeftijd mag je kiezen bij welke ouder je woont?

Het is dus aan de rechter om uiteindelijk vast te stellen wat het beste voor uw kind is. Pas wanneer uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt uw zoon of dochter meerderjarig. Vervolgens mag het kind dan zelf kiezen bij welke ouder (al dan niet met nieuwe partners) wil gaan wonen.

Wat voor rechten heeft een kind dan wel?

Een kind van 12 jaar of ouder wordt in een procedure die ziet op de hoofdverblijfplaats of de zorgregeling door de rechter opgeroepen om zijn of haar mening kenbaar te maken. Hierdoor kan het kind aangeven hoe hij of zij het liefst zijn of haar rechten na de scheiding geregeld wenst te zien.

Dit mag door naar de rechter zelf te gaan of door dit op papier aan te geven. Als een kind dit liever niet wil, dan hoeft dit uiteraard niet. Op deze wijze kijkt een rechter naar wat de mening van het kind is en betrekt deze op actieve wijze in diens besluitvorming.

Informele rechtsingang.

Als het gaat over de zorgregeling dan heeft het kind ook de mogelijkheid van een zogenaamde informele rechtsgang. Stel dat het kind eenmaal per veertien dagen bij zijn vader verblijft en eigenlijk wil dat hij de ene week bij zijn vader en de andere week bij zijn moeder is. Het kind kan dan de kinderrechter hierover benaderen (bij voorkeur door een brief te schrijven). De rechter dient dan naar dit verzoek te kijken en kan dit verder in behandeling nemen.

Dit is overigens niet verplicht. Mocht de rechter besluiten de zaak verder in behandeling te nemen dan is daarmee de procedure gestart en zullen alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken en door de rechter gehoord te worden (daaronder vallen dus in ieder geval de ouders).

Ook worden op deze manier de rechten van het kind bij scheiding gewaarborgd en wordt aangegeven dat het kind wel degelijk wat in te brengen heeft. Hiermee wordt het belang van het kind duidelijk. Er gaan stemmen op om de leeftijdsgrens van 12 jaar te verlagen, naar bijvoorbeeld 10 of zelfs 8 jaar. Het is natuurlijk wel afhankelijk van het kind in kwestie of het in staat is een weloverwogen keuze te maken en of het deze keuze wil delen met de rechter. De wetgever heeft in ieder geval bepaald dat een kind van 12 jaar hiertoe in staat moet worden geacht.

Meer weten over rechten kind 12 jaar bij scheiding?

Wilt u meer informatie over het beslissingsrecht kind 12 jaar, waar de kinderen gaan wonen bij een echtscheiding, de rechten van het kind bij een echtscheiding, etc.? Neem dan contact op met een echtscheidingsrecht advocaat van ons kantoor. Zij staan u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.