Er zijn verschillende manieren waarop een relatie kan eindigen. Belangrijk is dat het u lukt om in goed overleg en met wederzijds respect uit elkaar te gaan. Overlegscheiden is geschikt voor partners die hun huwelijk of samenleving willen beëindigen op een respectvolle manier en onder deskundige begeleiding. Er vallen immers veel zaken met elkaar te regelen. Lees verder of bespreek de mogelijkheden met onze echtscheidingsrecht advocaat.

undefined

Hierbij kunt u denken aan: de hoogte en duur van de eventueel van toepassing zijnde partneralimentatie, wie kan er in het huis blijven wonen en wat gebeurt er met de kinderen. Als u in een conflictsituatie belandt die uitmondt in een vechtscheiding, kost dat veel tijd, geld en energie. Er wordt vaak meer door de scheidende partners kapot gemaakt dan hen lief is en de kinderen zijn hiervan de dupe. Als u dit wilt voorkomen, dan is een overlegscheiding een goede optie.

Wat is overlegscheiden (Collaborative Divorce)?

Bij overlegscheiden (Collaborative Divorce) staat de communicatie centraal. Er wordt door de aanstaande ex-echtgenoten afgesproken dat zij in goed overleg met elkaar de zaken gaan regelen om de echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt tijdens een overlegscheiding gewerkt met een team van professionals. Ieder heeft een eigen advocaat en er is een coach die de overlegscheiding begeleidt. Vaak is de coach een psycholoog of een (kinder)coach.

Soms kan het nuttig zijn dat een financieel expert aanschuift. Deze expert kan onafhankelijk advies geven over de te verdelen vermogensbestanddelen. Er wordt in het team van professionals nauw samengewerkt waarbij de belangen van beide partners even belangrijk zijn. Er wordt strikt en zakelijk samengewerkt om als team zo effectief mogelijk te zijn. De partners komen met het team samen in besprekingen en daarin worden gestructureerd de te bespreken onderwerpen besproken, behandeld en waar mogelijk met elkaar geregeld.

Openheid en commitment van beide partners is bij overlegscheiden nodig. Een overlegscheiding is vaak sneller en goedkoper geregeld dan een procedure bij de rechtbank waarbij de rechter op de geschilpunten een beslissing dient te nemen.

Goed overleg voorkomt onnodig leed.

Onnodige kwetsingen en emotionele schade worden met de overlegscheiding voorkomen. Ook wanneer u kinderen heeft, kunt u door goed overleg tot afspraken komen met elkaar. Uw kinderen zullen voelen/begrijpen dat de ouders samen tot de beslissing zijn gekomen en dat er rust is over het besluit waar zij gaan wonen en hoe vaak ze welke ouder zien.

Doordat een overlegscheiding rustig gebeurt met respect voor de ander, is het traject van de scheiding mogelijk korter dan bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. Ook leert de ervaring dat een overlegscheiding voor een betere verstandhouding tussen ex-partners zorgt na een echtscheiding of beëindiging van een samenleving. Dit is zeker belangrijk wanneer er kinderen in het spel zijn. Een overlegscheiding bespaart u ook nog geld dat niet onnodig hoeft te worden uitgegeven aan juridische rechtsbijstand in het geval van een vechtscheiding.

Wat is het verschil tussen een overlegscheiding en mediation?

Het verschil met mediation is dat bij deze vorm van scheiden er sprake is van één mediator. Deze mediator heeft de taak onafhankelijk te zijn. De mediator staat beide partners bij en zal al hetgeen met hem/haar wordt besproken door de ene partner ook aan de andere partner moeten terugkoppelen. Een mediator behartigt namelijk de belangen van beide partijen.

Op het moment één van de beide partijen de mediation beëindigt, moeten beide partners een eigen advocaat zoeken. De advocaat die namelijk als mediator heeft opgetreden kan vanwege belangenverstrengeling niet zijn werkzaamheden voor een van de partners continueren als de mediation is gestaakt.

Bij overlegscheiden hebben beide aanstaande ex-partners wel beiden een eigen advocaat. Deze advocaat is er om de belangen van zijn/haar cliënt(e) te behartigen, zonder dat het op een vechtscheiding uit draait. Al hetgeen de cliënt(e) een-op-een met de advocaat bespreekt is vertrouwelijk en de andere partij heeft daar geen weet van. Dit in tegenstelling tot een mediation.

Zoals bij elke scheiding spelen er ook bij een overlegscheiding emoties. Om deze emoties een plek te geven en in goede banen te leiden kan er gebruik worden gemaakt van een coach. Deze coach is onafhankelijk. De partners kiezen deze coach samen. Indien nodig stelt het team voor om ook een financieel expert in te schakelen. Ook kan een kindercoach aanschuiven.

Zowel het team als de financieel expert en de kindercoach hebben allemaal als doel ervoor te zorgen dat u in goed overleg gaat scheiden. Om een indruk te krijgen van een overlegscheiding in de praktijk, is door de beroepsvereniging (Vereniging van Collaborative Professionals) een filmpje gemaakt met uitleg. Dit filmpje kunt u hier terugzien:

De hoofdkenmerken van overlegscheiden

Als u met uw aanstaande ex-partner afspreekt via overlegscheiden uit elkaar te gaan, spreekt u het volgende af:

  • Tijdens de overlegscheiding worden er geen procedures gestart.
  • Transparantheid en openheid staat voorop (aan het begin wordt afgesproken dat alle benodigde stukken worden verschaft).
  • De kinderen staan voorop, juist voor hen dient de echtscheiding goed geregeld te worden.
  • Professionals in de vorm van advocaten, een coach en eventueel een financieel expert of een deskundige op het gebied van kinderen (orthopedagoog of kinderpsycholoog) worden ingeschakeld.
  • Er wordt naar beide belangen gekeken en er is evenwicht.
  • Het streven is om in harmonie en zo effectief mogelijk uit elkaar te gaan.

Het kan zijn dat de overlegscheiding onverhoopt niet slaagt. In dit geval dienen alle ingeschakelde professionals (ook de advocaten) zich terug te trekken. Beide aanstaande ex-partners moeten dan op zoek naar een andere advocaat. Doordat het slagingspercentage van overlegscheidingen hoog ligt, komt dit bijna niet voor. Het slagingspercentage van mediations ligt lager dan dat van overlegscheidingen.

Overlegscheiden is geschikt voor gehuwden die gaan scheiden, maar ook voor samenwonenden. Als u uit elkaar gaat met kinderen is een overlegscheiding zeker aan te bevelen. Ook stellen die uit elkaar gaan zonder kinderen kunnen bij overlegscheiden veel baat hebben, juist als er sprake is van financiële verwevenheid bijvoorbeeld door het samen hebben van een onderneming.

Meer informatie over overlegscheiden?

Wilt u meer informatie over overlegscheiden en wat dit voor u kan betekenen? Wij kunnen u meer informatie verschaffen. Onze contactgegevens vindt u op onze website en wij overleggen graag met u over de mogelijkheden. Wij kunnen ook helpen bij het zoeken en vinden van een overlegscheidingsadvocaat voor uw partner en het vinden van een coach. Uit elkaar met wederzijds respect is hetgeen de overlegscheiding tot een succes maakt.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.