Na een echtscheiding is het niet altijd zo dat beide ex-partners meteen een andere woonruimte kunnen betrekken. Soms moet daarom één van hen nog in de gezamenlijke woning wonen. Als de woning gemeenschappelijk eigendom is, is dan een gebruiksvergoeding woning verschuldigd? Lees verder of bel onze echtscheidingsrecht advocaat.

Gebruiksvergoeding woning na scheiding: wat is dat?

Volgens de wet zijn gemeenschappelijke eigenaren van een woning zogenaamde deelgenoten. Uit de wetgeving en rechtspraak volgt dat een deelgenoot die de woning met uitsluiting van de andere deelgenoot gebruikt, verplicht kan worden om de deelgenoot die de woning niet gebruikt wat betreft dit gemiste gebruik en genot schadeloos te stellen. Deze schadeloosstelling kan plaatsvinden door het betalen van een “gebruiksvergoeding woning” door de deelgenoot die de woning bewoont.

Deze vergoeding wordt toegekend met toepassing van de beginselen van redelijkheid en billijkheid. De gebruiksvergoeding woning ziet dus in feite op het gemis van het gebruik en genot van de helft van de woning, hetgeen wel aan de andere ex-partner toekomt.

Hoe hoog is een gebruiksvergoeding koopwoning?

Hoe wordt de hoogte van zo’n gebruiksvergoeding koopwoning nou vastgesteld? De rechtspraak hierover is erg divers. Er zijn verschillende manieren om een gebruiksvergoeding voor de woning vast te stellen.

Recent bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat bij de gebruiksvergoeding van de woning na scheiding uitgegaan dient te worden van 0,5% over de geschatte overwaarde van de woning en dit gedeeld door twee. Het Hof vond dat uitgegaan kon worden van een percentage van 0,5% gelet op de huidige rentevergoedingen op spaarrekeningen.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage is bij een recente uitspraak uitgegaan van een percentage van 4%. Uitgangspunten hierbij waren de WOZ-waarde van de woning en het redelijkerwijs te behandelen rendement op het in de woning geïnvesteerde vermogen. Het hof sluit daarbij aan bij een uitgangspunt in het fiscale recht. Deze houdt in dat het rendement van particuliere beleggingen forfaitair dient te worden vastgesteld.

Hierbij zijn voor onroerende zaken de WOZ-waarde bepalend. Het Hof achtte voor het berekenen van de gebruiksvergoeding woning in deze specifieke zaak 4% redelijk.

Allen gebruiksvergoeding echtelijke woning? Nee, ook bij samenlevers.

Het maakt dus nogal wat uit bij welke rechter geprocedeerd wordt over de hoogte van een gebruiksvergoeding van een woning na scheiding. Deze gebruiksvergoeding is overigens ook verschuldigd in het geval partijen niet getrouwd zijn geweest. Bijvoorbeeld wanneer zij enkel samenwoonden en een woning gezamenlijk in eigendom hebben.

Graag meer informatie?

Steeds zal dus aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden bekeken wat een redelijke vergoeding is. Gelet op de steeds verder stijgende woningprijzen is een verzoek om een gebruiksvergoeding tegenwoordig gebruikelijk. Wilt u nader advies over wat in uw situatie passend is? Dan adviseren wij u hier uiteraard graag over. Bovendien denken we met u mee bij het vinden van een passende oplossing.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.