een vaststellingsovereenkomst met een finale kwijting wordt ondertekend

Weet u wat het betekent als u in een vaststellingsovereenkomst elkaar na uitvoering van de overeenkomst finale kwijting verleent? Kunt u daarna nog worden gehouden aan een in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentie-, relatie- of geheimhoudingsbeding? In deze blog leggen we uit wat finale kwijting betekent. In ieder geval is de formulering van de afspraken in een finale kwijting heel belangrijk. Zo voorkomt u namelijk dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Finale kwijting bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Als u als werkgever en werknemer samen afspraken maakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden deze afspraken altijd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Aan het slot van een VSO wordt dan ook bijna altijd een bepaling over finale kwijting opgenomen, bijvoorbeeld: ”Partijen verlenen elkaar over en weer volledige en onherroepelijke kwijting ter zake van alle eventuele aanspraken voortvloeiend uit de tussen hen geldende arbeidsovereenkomst, alsmede uit de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst op de in deze beëindigingsovereenkomst beschreven wijze wordt beëindigd, behoudens voor zover die aanspraken in deze beëindigingsovereenkomst zijn vastgelegd”. Deze bepaling betekent dat beide partijen verklaren dat wanneer de overeenkomst is uitgevoerd, ze niets meer van elkaar te vorderen hebben. Zo weet u dat u achteraf niet meer met zaken kunt worden geconfronteerd.

Concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding overeengekomen?

Vaak is in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, een relatiebeding en/of een geheimhoudingsbeding opgenomen. Een concurrentiebeding regelt dat u na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde tijd niet bij een concurrent van de werkgever in dienst mag treden. Een relatiebeding houdt in dat u relaties van de werkgever niet mag benaderen. In een geheimhoudingsbeding staat dat u zaken over de werkgever niet met anderen mag delen. Dit zijn allemaal zogenaamde post-contractuele bedingen, omdat ze zaken regelen die na het einde van de arbeidsovereenkomst van belang zijn.

Geldigheid beding na het beëindigen van arbeidscontract

Op 11 januari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een zaak, waarin de werkgever zich op het standpunt stelde dat hij de werknemer kon houden aan het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen relatiebeding en geheimhoudingsbeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was via een vaststellingsovereenkomst beëindigd. In die overeenkomst was het volgende finale kwijtingsbeding opgenomen: “Behoudens voor zover het de uitvoering van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben werkgever en werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting.”

Er was in de VSO niets opgenomen over het relatiebeding en geheimhoudingsbeding. De rechter vindt dat het relatiebeding en geheimhoudingsbeding niet meer geldt. De rechter komt tot deze conclusie, omdat in de finale kwijting is opgenomen dat partijen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen hebben. Zie hier de volledige uitspraak.

Tip voor na de arbeidsbeëindiging

Komt u als werkgever en werknemer een VSO overeen? En wil u als werkgever een werknemer ook na het einde van de arbeidsovereenkomst houden aan een in de arbeidsovereenkomst overeengekomen concurrentie, relatie- of geheimhoudingsbeding? Neem dit dan duidelijk met een aparte bepaling op in de VSO, zodat er achteraf geen misverstanden kunnen bestaan. Zo kunt u een bepaling toevoegen met de inhoud: “Het tussen partijen overeengekomen concurrentie- en relatiebeding zal haar gelding ook na het einde van de arbeidsovereenkomst blijven behouden, hiervoor geldt de finale kwijting niet”.

Hulp nodig?

Let goed op dat hetgeen u wil overeenkomen, ook met een goede tekst in de vaststellingsovereenkomst terecht komt. Verder moet u ook geen finale kwijting verlenen voor een beding dat u nog wilt handhaven. Heeft u hier hulp bij nodig, of heeft u vragen over de finale kwijting? Neem vrijblijvend contact met ons. Stuur een e-mail naar info@bernhaege.nl, of bel direct naar een van onze vestigingen. Voor Veghel belt u naar t. 0413 – 35 22 11 en voor Oss naar t. 0412-76 02 27. Wij helpen u waar we kunnen!