vrouw met mondkapje ontslag door corona

In deze blog gaan we in op de gevolgen van het coronavirus op ontslag. Kan een werkgever hierdoor (makkelijker) een werknemer ontslaan? Gelden er andere regels? Inmiddels zijn er in relatie tot het arbeidsrecht door rechters enkele uitspraken gedaan. Deze bespreken we hieronder.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Veel bedrijven hebben door de coronacrisis te maken met een onzekere tijd en teruglopende omzetten. Sommige van hen zijn ondanks de NOW-regeling niet in staat om alle werknemers in dienst te houden. Een tijdelijk contract wordt vaak niet verlengd.

Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Een werkgever kan dan bij het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vaak wordt dan voorafgaand aan de aanvraag geprobeerd om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, op een manier zodat de werknemer aanspraak kan maken op een ww uitkering en niet verwijtbaar werkloos is. De opzegtermijn zal dan door de werkgever in acht moeten worden genomen en u kunt vervolgens een WW-uitkering aanvragen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Let er ook op dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat uw werkgever binnen 26 weken niemand anders mag aannemen in uw functie.

Het minder werken als gevolg van COVID-19 is een omstandigheid die voor rekening en risico van de werkgever komt.

Wordt de ontslagvergoeding beïnvloed?

Heeft het coronavirus invloed op een ontslagvergoeding? Het is misschien te vroeg om aan een enkele uitspraak conclusies te verbinden. Desondanks heeft de Rechtbank Den Haag1 wat betreft de gevolgen van het ontslag wel rekening gehouden met de invloed van Corona.

Een werknemer werd door een werkgever op staande voet ontslagen. Werknemer was het hier niet mee eens en vond dat dit ontslag onterecht was gegeven. De rechter was het met de werknemer eens en vond dat werknemer dus ten onrechte op staande voet was ontslagen. De werknemer legde zich toch neer bij het ontslag, maar vroeg de rechter om de werkgever te veroordelen om aan werknemer vergoedingen te betalen.

De rechter kende deze vergoedingen toe. Daarbij gaf hij wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding duidelijk aan dat COVID-19 nadelige effecten op de economie zal hebben. Hierdoor zal het voor de werknemer langer zal duren voordat hij weer aan werk zal kunnen komen. Het coronavirus had in dit geval dus een verhogend effect op de billijke vergoeding.

Ontslag door coronavirus

Er is inmiddels door de rechter ook geoordeeld over een werknemer die door het niet opvolgen van maatregelen die in verband met COVID-19 door de overheid werden genomen, ontslag van zijn werkgever kreeg. Bij de rechtbank Rotterdam2 speelde het onderstaande.

De werknemer was werkzaam bij Burger King. Op 15 maart 2020 werd door de Nederlands overheid besloten dat alle eet- en drinkgelegenheden die dag vanaf 18.00 uur zouden dienen te sluiten. Door de Burger King is aan haar medewerkers duidelijk gemaakt dat de restaurants moesten sluiten en dat de drive-thru’s open zouden kunnen blijven. Desondanks opent werknemer een dag later het restaurant. Vervolgens wordt de werknemer dezelfde dag rond 14:45 uur door Burger King op staande voet ontslagen wegens het openen van het restaurant. Met Burger King is de kantonrechter van oordeel dat werknemer had kunnen weten dat het restaurant niet open mocht. Daarom houdt het ontslag op staande voet stand.

Ontstaat er een recht op thuiswerken?

Wilt u weten of er dankzij het coronavirus een recht op thuiswerken ontstaat? In onze blog over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus leest u het antwoord.

Recht op doorbetaling loon bij minder werk?

Wat is de situatie indien een werknemer door het coronavirus minder kan werken? De rechtbank Noord-Holland3 oordeelde in deze zaak dat de piloot recht heeft op doorbetaling van loon, aangezien het minder werken als gevolg van COVID-19 een omstandigheid is die voor rekening en risico van de werkgever komt.

Deze uitspraak strookt met ons wettelijk stelsel, nu in artikel 7:628 BW is bepaald dat een werkgever het loon ook dient te voldoen als de werknemer het werk niet heeft verricht, tenzij het niet werken voor rekening van de werknemer dient te komen.

Meer informatie?

Kortom; krijgt u ontslag door COVID-19? Wilt u weten of u dit ontslag kunt aanvechten? Voor het antwoord op uw vraag, kunt u het beste vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook kunt u ons bellen. Het kantoor in Oss bereikt u via 0413 – 35 22 11 en het kantoor in Veghel via 0413 – 35 22 11. Wij staan voor u klaar!

1De zaak bij de rechtbank Den Haag
2De zaak bij de rechtbank Rotterdam
3De zaak bij de rechtbank Noord-Holland

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.