Is ontslag tijdens zwangerschap toegestaan? Het is een vraag die wij vaak krijgen is van een zwangere werkneemster of een werkneemster die bevallingsverlof geniet. Een andere vraag die hiermee verband houdt is de vraag of je als zwangere werkneemster kunt meewerken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst. Als je zwanger bent, kun je dan niet worden ontslagen? In deze blog gaan we in op de ontslagbescherming van een zwangere werkneemster.

Er geldt een opzegverbod.

De arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster mag niet worden opgezegd tijdens zwangerschap en het bevallingsverlof. Dat is vastgelegd in artikel 670 lid 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (7:670 lid 2 BW). Tijdens uw zwangerschap zal uw werkgever van het UWV dus geen toestemming krijgen om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een zwangere werkneemster heeft dus extra ontslagbescherming.

Dit opzegverbod gaat in op de dag dat de werkneemster zwanger is. Of de werkgever hiervan op de hoogte is, is niet belangrijk. Wel mag de werkgever vragen om bewijs van de zwangerschap. Dat kan door de werkneemster worden gegeven door een verklaring van een arts of verloskundige.

Het opzegverbod geldt ook nog voor periode van zes weken, als een werkneemster als gevolg van de zwangerschap ziek wordt. Die verlenging begint op de dag dat de werkneemster weer aan het werk is.

Een zwangere werkneemster heeft dus extra ontslagbescherming.

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zwangere werkneemster toch heeft opgezegd, dient binnen 2 maanden deze opzegging te worden vernietigd. U dient dan binnen 2 maanden een verzoekschrift bij de rechter te hebben ingediend om het ontslag ongedaan te maken. Heeft u hierbij hulp nodig, bel gerust!

Ontslag op staande voet.

Is het dan helemaal niet mogelijk om een zwangere werkneemster tijdens haar zwangerschap te ontslaan? Toch wel, een ontslag tijdens zwangerschap is soms mogelijk. Een ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld wel worden gegeven. Als een werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld dan mag ook een zwangere werkneemster op staande voet worden ontslagen. Een voorbeeld zou zijn wanneer het vaststaat dat de werkneemster diefstal heeft gepleegd.

Proeftijd.

Een opzegging tijdens de proeftijd kan ook tijdens zwangerschap plaatsvinden.

Vast contract.

Een vast contract van een zwangere werkneemster kan wel worden opgezegd. Dit is wanneer de werkzaamheden van een deel van het bedrijf worden beëindigd en de zwangere werkneemster minstens 26 weken werkzaam is op de arbeidsplaats die vervalt.

Niet verlengen tijdelijk contract.

Als een werkneemster een contract voor bepaalde tijd heeft, mag de werkgever besluiten om het contract niet te verlengen. Dit geldt ook als de werkneemster zwanger is. De zwangerschap mag alleen geen reden voor het niet verlengen van het tijdelijke contract zijn. Dan maakt de werkgever een onterecht onderscheid tussen mannen en vrouwen en dat mag niet.

Vaststellingsovereenkomst.

Soms wordt aan een zwangere werkneemster gevraagd om mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever mag een zwangere werkneemster vragen om hieraan haar medewerking te verlenen.

U kunt hieraan uw medewerking verlenen, zonder dat uw WW-uitkering hierdoor gevaar loopt. Omdat het opzegverbod geldt, heeft u dan wel een sterkere onderhandelingspositie. Zo kunt u dus onderhandelen over een hogere beëindigingsvergoeding dan alleen de transitievergoeding. Wij helpen u hierbij graag.

Meer informatie?

Bent u ontslagen tijdens uw zwangerschap? Wordt aan u gevraagd een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens uw zwangerschap of bevalling? Heeft u hierover vragen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.