Denkt u dat u, als u ziek bent, niet kunt worden ontslagen? Of denkt u als werkgever dat ontslag tijdens ziekte niet mogelijk is? Mag u als zieke medewerker wel meewerken aan een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst? Lees hier meer over hoe dit allemaal werkt, want over ziekte en ontslag bestaan veel misverstanden.

Opzegverbod tijdens ziekte.

Als een werknemer ziek is, geldt het opzegverbod. Dat betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Dat mag pas als de ziekte of arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd. Bent u langer dan 2 jaar ziek, dan mag uw werkgever via het UWV toestemming vragen om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Er moet worden aangetoond dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden en er geen passende arbeid voor u is. Hieronder zal worden ingegaan op situaties waarin de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte toch kan worden beëindigd.

Ontslag tijdens ziekte kan bij fraude.

Als zieke werknemer kan u ook tijdens ziekte worden ontslagen. Bijvoorbeeld op staande voet, als uw werkgever erachter komt dat u fraude heeft gepleegd. Ontslag tijdens ziekte is dus wel degelijk mogelijk.

U mag alleen niet worden ontslagen vanwege het feit dat u ziek bent. Uw werkgever mag u dus niet zomaar ontslaan.

ontslag tijdens ziekte omdat een werknemer niet meewerkt aan re-integratie.

Veel werkgevers willen een werknemer op staande voet ontslaan, omdat ze de regels bij ziekte niet naleven. Dat mag pas als een werkgever altijd eerst over is gegaan tot het opschorten en stopzetten van het loon. Maar ook dan is een ontslag op staande voet pas geoorloofd als er sprake is van bijkomende omstandigheden. Deze bijkomende omstandigheden kunnen helaas niet in algemene woorden worden samengevat.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer langdurig totaal onbereikbaar blijft voor de werkgever. Als het ontslag op staande voet bij de rechter in stand blijft, kan de rechter de werknemer nog wel een transitievergoeding toekennen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst.

Wegens ziekte kan u(w) werkgever niet vragen een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als werkgever kunt u de rechter soms wel vragen een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te ontbinden. Bijvoorbeeld als een werknemer, ook na waarschuwingen, loonopschorting en een loonstop zijn verplichtingen niet nakomt.

De arbeidsovereenkomst kan dan door de rechter worden ontbonden, ondanks het opzegverbod tijdens ziekte. De werkgever dient dan aan te tonen dat hij de werknemer schriftelijk heeft aangemaand om alle verplichtingen na te komen. Ook dient er een deskundigenoordeel bij het verzoek te worden gevoegd.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Sommige werkgevers willen in geval van ziekte toch de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er wordt aan de werknemer een voorstel gedaan om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Dit wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

U dient als zieke werknemer dan goed op te letten. Bij ziekte kunt u geen medewerking verlenen aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, want dan krijgt u geen uitkering. Pas na een volledige herstelmelding kunt u eventueel een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

Belangrijke voorwaarde is dat u, als u een beroep gaat doen op een WW-uitkering, weer beschikbaar bent voor werk. Bent u bijvoorbeeld vaak ziek omdat u een probleem hebt met uw werkgever? Als u voor een andere werkgever wel kunt werken, dan kunt u wel meewerken aan een beëindiging.

Wilt u meer weten?

Ontslag tijdens ziekte is dus zeker mogelijk, zolang de ziekte niet de reden is voor het ontslag. Verder kunnen we niet genoeg benadrukken dat u als zieke werknemer niet moet meewerken aan een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst!

Wilt u meer informatie, wellicht over uw specifieke situatie? Wilt u weten of uw werkgever u mag ontslaan? Neem dan contact op. Wij helpen u graag verder!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.