Wil uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen (en u bereikt hierover samen geen overeenstemming), dan zal uw werkgever een procedure moeten opstarten voor ontslag via Kantonrechter of UWV. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen. Bent u werkgever en wilt u uw werknemer ontslaan? Lees verder of contact direct onze arbeidsrecht advocaat.

Uw werkgever wil uw arbeidscontract beëindigen.

Uw werkgever wil u vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat u 2 jaar ziek bent ontslaan. Bij bedrijfseconomische redenen en na 2 jaar ziekte moet de werkgever naar het UWV. Voor alle andere gevallen moet er bij de Kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend. De Kantonrechter is de rechter die onder andere alle zaken met betrekking tot het arbeidsrecht behandelt. Het wordt dus een ontslag via kantonrechter of UWV.

In beide gevallen kunt u verweer voeren. Hiervoor moet u schriftelijke stukken indienen. Op de website van het UWV staat hiervoor een verweerformulier. Desondanks raden we u sterk aan hierbij hulp in te schakelen, omdat het een ingewikkeld proces kan zijn. Ook bij de Kantonrechter mag u zelf verweer voeren, maar is het eveneens verstandig u te laten bijstaan door een professionele advocaat.

Onenigheid over beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Lukt het u niet om samen met uw werknemer afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Wilt u desondanks toch tot een einde van het dienstverband komen? U heeft dan twee opties. Voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en voor ontslag na 2 jaar ziekte moet u naar het UWV. Voor alle andere gevallen moet er bij de Kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden ingediend. Ontslag via kantonrechter of UWV is dus de weg die u moet lopen.

Een procedure via het UWV.

Een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen kan gebaseerd zijn op een aantal verschillende oorzaken, namelijk:

  • Een slechter wordende financiële situatie van het bedrijf
  • Werkvermindering
  • Organisatorische of technologische veranderingen
  • Een bedrijfsverhuizing
  • Beëindiging van de werkzaamheden van de gehele onderneming
  • Vervallen van loonkostensubsidie

Bij een procedure via het UWV moet u via de website een aantal standaardformulieren invullen. U moet aankruisen om welke van de zes bovenstaande situaties het gaat. Vervolgens krijgt u een formulier dat specifiek bij de situatie past, welke u moet invullen en hierbij bepaalde bijlagen dient toe te voegen. Dit stuk wordt uiteindelijk ingediend bij het UWV. De werknemer krijgt hiervan ook een afschrift en kan hiertegen verweer voeren.

In het geval van een procedure via het UWV volgt er geen mondelinge behandeling. Binnen vier tot zes weken is de hele procedure afgehandeld en neemt het UWV een beslissing of er toestemming voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt verleend.

Een ontslagprocedure via de Kantonrechter.

Voor alle andere zaken dan bedrijfseconomische redenen of ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, zult u een procedure bij de Kantonrechter moeten starten. Dit zijn zaken die betrekking hebben op:

  • Omstandigheden van de werknemer zoals disfunctioneren.
  • Een verstoorde arbeidsverhouding.
  • Verwijtbaar handelen.
  • Weigeren om werk uit te voeren vanwege een ernstig gewetensbezwaar of andere omstandigheden.

Bij de procedure wordt in overleg met de advocaat een ontbindingsverzoek opgesteld. U moet informatie over de betreffende situatie aanleveren bij uw advocaat. In het geval van een verstoorde arbeidsverhouding bijvoorbeeld, moet u kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Dit wordt vervolgens schriftelijk genoteerd. Belangrijk is dat ook wordt aangetoond dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding die niet meer hersteld kan worden. Dit verzoekschrift wordt daarna bij de Kantonrechter ingediend. Hierna wordt er een verweerschrift ingediend door de werknemer en uiteindelijk volgt een mondelinge behandeling. Na al deze stappen doet de Kantonrechter een uitspraak.

Hulp bij het voeren van een procedure ontslag via Kantonrechter of UWV.

Met het voeren van procedures bij de Kantonrechter en het UWV heeft de arbeidsrecht advocaat van ons kantoor jarenlange ervaring. Weet u niet zeker of het de Kantonrechter of het UWV moet worden? Wij helpen u daar graag bij en ook bij het voeren van een procedure. Neem contact op voor gratis advies.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.