Het kan noodzakelijk zijn dat u moet snijden in uw loonkosten om een dalende omzet en/of minder werk te compenseren. Veel werknemers worden echter niet enthousiast van een inkomensachteruitgang als zij minder gaan werken. Recent werd aan één van de advocaten opnieuw de vraag voorgelegd of een gedeeltelijk ontslag (deeltijdontslag) door middel van een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst mogelijk is. Een andere vraag was of werknemers dan voor de vervallen uren ook een WW-uitkering kunnen aanvragen.

Deeltijdontslag.

Een werkgever kan met een werknemer afspreken dat hij bijvoorbeeld voor één dag in de week wordt ontslagen, ook wel een “deeltijdontslag” genoemd. In dat geval wordt een werknemer voor het gehele dienstverband, dus 40 uur per week, ontslagen. Tegelijkertijd neemt de werkgever de werknemer weer terug voor, in dit geval, 32 uur per week.

Vermindering van de arbeidstijd.

De werknemer die om bedrijfseconomische reden wordt ontslagen, maakt in beginsel voor het aantal uren dat hij ontslagen is, aanspraak op een WW-uitkering. Die bedraagt 75% van het loon voor de uren dat hij ontslagen is in de eerste twee maanden van de WW-periode en voor de resterende periode daarna 70%. De werknemer krijgt in dat geval dus niet te maken met een inkomensachteruitgang van 20% maar met een inkomensachteruitgang van 5% (25% van 20%) gedurende de eerste twee maanden en respectievelijk 6% (30% van 20%) in de daarop volgende maanden.

Hoe werkt deeltijdontslag.

Naast toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter is het mogelijk dat de werkgever en de werknemer de tussen hen gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastleggen teneinde een deeltijdontslag te realiseren. Een dergelijke vaststellingsovereenkomst is gelijk aan een “gewone” beëindigingsovereenkomst met de voorwaarde dat de werknemer aansluitend in dienst genomen wordt voor minder uren. De oude arbeidsovereenkomst wordt dus volledig beëindigd bij een deeltijdontslag. Afgezien van een vaststellingsovereenkomst dient aldus een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de resterende 32 uur per week in het voorgaande voorbeeld worden opgesteld.

Voorwaarden voor recht op WW-uitkering bij deeltijdontslag.

De werknemer kan aanspraak maken op een gedeeltelijke WW-uitkering indien hij bij een werkweek van tien uur of meer, ten minste vijf uur minder gaat werken. Bij een werkweek van minder dan tien uur moet hij overigens ten minste de helft van de uren minder gaan werken. Verder gelden eveneens de gebruikelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. In verband met de verwijtbaarheid van het ontslag is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst in de juiste bewoordingen is opgesteld. Ook is het van belang dat de opzegtermijn in acht wordt genomen. Deze periode geldt als wachttijd voor de WW.

Jaren in dienst: Duur opzegtermijn:
Korter dan vijf jaar: 1 maand
Vijf tot tien jaar: 2 maanden
Tien tot vijftien jaar: 3 maanden
Vijftien jaar of langer: 4 maanden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet de werkloze werknemer beschikbaar zijn om ander werk te aanvaarden. Met beschikbaar wordt bedoeld dat de werkloze werknemer niet alleen bereid moet zijn om ander werk te accepteren, maar ook dat hij daartoe in staat moet zijn (dus hij mag niet arbeidsongeschikt zijn). Ook moet er een recente band met het arbeidsproces zijn. Hierom geldt de zogeheten wekeneis. In de periode voor de werkloosheid moet de werknemer 26 van de 36 weken hebben gewerkt.

Naast de wekeneis kan ook een jareneis gelden. De jareneis is niet van belang voor het recht op een WW-uitkering, maar wel voor de duur daarvan. De jareneis houdt in dat de werknemer in de laatste 5 kalenderjaren voordat hij werkloos werd in ten minste 4 kalenderjaren moet hebben gewerkt. Daarbij geldt dat de werknemer in elk van die 4 kalenderjaren over minimaal 52 dagen loon moet hebben ontvangen.

De duur van de WW-uitkering.

Als de werknemer alleen aan de wekeneis voldoet, duurt de WW-uitkering 3 maanden. Als de werknemer daarnaast ook aan de jareneis voldoet, wordt de WW-uitkering verlengd tot maximaal 38 maanden. De duur van de verlenging is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Arbeidsverleden: Duur van de WW-uitkering
4 jaar 4 maanden
5 jaar 5 maanden
6 jaar 6 maanden
38 jaar of meer 38 maanden

Regelgeving deeltijdontslag UWV WERKbedrijf.

U dient zich te realiseren dat het UWV WERKbedrijf als hoofdregel hanteert dat deeltijdontslag niet is toegestaan. Dit hangt samen met de juridische opvatting dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is. Een deeltijdontslag is formeel-juridisch dus (nog) niet toegestaan maar wordt in de praktijk wel toegepast en gehonoreerd, mits de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld. Toch bestaat het risico dat de werknemer een WW-uitkering zal worden geweigerd als een deeltijdontslag via een vaststellingsovereenkomst is geregeld. Het is dan ook een overweging waard, mocht een WW-uitkering onverhoopt worden geweigerd, een terugkeergarantie met de betreffende werknemer overeen te komen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.