Bent u ontslagen door uw werkgever, dan kunt u zich het beste laten bijstaan door een juridisch specialist om te bekijken wat de vervolgstappen moeten zijn. Bent u werkgever en wilt u weten hoe en wanneer u een werknemer kunt ontslaan, lees dan ook verder.

U bent ontslagen, wat nu?

Helaas kan een werkgever aan u kenbaar maken dat hij of zij uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dit kan verschillende redenen hebben. In dat geval is het goed te laten controleren of het ontslag volgens de regels verloopt. Als u het er niet mee eens bent, kunt u bij ons laten controleren of uw verweer tegen het ontslag kans van slagen heeft. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet gekregen? Schakel dan direct een advocaat in. Bel de juridische specialisten van Bernhaege Advocaten en we kunnen u direct vertellen wat uw rechten zijn. Wanneer u op staande voet wordt ontslagen verliest u per direct uw baan en uw inkomen. Het is dan vaak moeilijk het hoofd koel te houden. Samen met een expert van Bernhaege Advocaten kunt u bepalen of uw werkgever zich bij het ontslag aan de regels heeft gehouden.

U kunt ook bespreken welke actie u het beste kunt nemen: het ontslag aanvechten of onder voorwaarden accepteren.

Uw werkgever heeft het opzeggen van het contract niet gemeld.

Is uw werkgever u vergeten aan te zeggen, dan dient uw werkgever (maximaal) 1 maandloon aan u te betalen. U moet hier binnen 3 maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst een beroep op doen, anders heeft u geen recht meer op deze vergoeding. Bernhaege Advocaten doet dit voor u!

Juridische redenen voor ontslag.

Als u een werknemer wilt ontslaan, moet u hierbij de juiste regels in acht te nemen. Er moet een goede juridische reden zijn voor het ontslag, bijvoorbeeld:

 • Bedrijfseconomische situatie (bijvoorbeeld een reorganisatie)
 • Disfunctioneren (de medewerker doet zijn werk niet goed)
 • Verstoorde arbeidsrelatie (arbeidsconflict)
 • Arbeidsongeschiktheid (de werknemer is (bijna) twee jaar ziek)
 • Ontslag op staande voet (acute situatie waardoor u direct ontslag wilt geven)

Voor een ontslag moet u alles goed kunnen onderbouwen, het liefst met schriftelijke stukken en getuigenverklaringen.

Bedrijfseconomische situatie.

Bij een bedrijfseconomische situatie is het situatieafhankelijk welke stukken u moet aandragen. De bedrijfseconomische situatie valt namelijk weer uiteen in zes subonderwerpen, namelijk:

 • Een slechter wordende financiële situatie van het bedrijf
 • Werkvermindering
 • Organisatorische of technologische veranderingen
 • Een bedrijfsverhuizing
 • Beëindiging van de werkzaamheden van de gehele onderneming
 • Vervallen van loonkostensubsidie

In het geval van een slechter wordende financiële situatie zult u bijvoorbeeld meerdere documenten moeten aanleveren. Dit zijn jaarrekeningen van de laatste drie jaren, bedrijfsprognoses en stukken waaruit blijkt op welke kosten u allemaal al bespaard heeft. Gaat het om een organisatorische verandering of een reorganisatie? Dan moet u bijvoorbeeld onderbouwen welke veranderingen in de organisatie zullen plaatsvinden en waarom.

Daarnaast moet u aangeven of er nieuwe functies zullen ontstaan of dat er sprake is van uitwisselbare functies. Verder moeten er nog organogrammen overlegd worden van de situatie voor en situatie na de reorganisatie.

Disfunctioneren van werknemer.

Zit u met een disfunctionerende werknemer, dan kunt u deze niet zomaar ontslaan. U zult namelijk altijd eerst een verbetertraject moeten starten met de medewerker. Ook hierbij moet u voor een dossier zorgen waarbij u verslagen maakt van alle gesprekken die plaatsvinden. De voortgang van het verbetertraject en de eventuele vooruitgang moeten eveneens in dit dossier opgenomen worden.

De eerste stap houdt bijvoorbeeld in om het disfunctioneren te beschrijven, te bespreken en doelen te stellen om verbetering aan te brengen. U moet een volledig verbeterplan maken en daarbij hulp bieden aan uw werknemer om het verbetertraject te laten slagen.

Arbeidsconflict.

Bij een arbeidsconflict gaat het vrijwel altijd om onenigheid over de uitvoering van werkzaamheden. Toch komt het ook wel eens voor dat er sprake is van een spaak lopende samenwerking – zoals tussen een werknemer en de leidinggevende of tussen twee of meer teamleden. Er ligt in dit geval bij u als werkgever een grote verantwoordelijkheid.

Als werkgever moet u zorgen dat u kunt aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de arbeidsverhouding te verbeteren. Dit kan inhouden door het voeren en vastleggen van gesprekken of door het aanbieden van arbeidsmediation.

Werknemer ontslaan op staande voet.

Een ontslag op staande voet is een van de pittigste gevallen qua bewijslast. U moet namelijk datgene wat u de werknemer verwijt kunnen bewijzen met schriftelijke stukken en getuigenverklaringen. Echter, dat alleen is niet voldoende. Zo moet het ontslag bijvoorbeeld onverwijld worden gegeven (vrijwel direct nadat u datgene ontdekt heeft waarvoor u de werknemer wilt ontslaan).

Daarnaast is het heel belangrijk dat u in de brief waarin u het ontslag op staande voet aanzegt een heel concrete beschrijving geeft van de feiten. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat ook in het geval niet alle feiten vast komen te staan, u desondanks tot ontslag op staande voet was overgegaan.

Arbeidsongeschiktheid.

In het geval u uw werknemer wilt ontslaan vanwege arbeidsongeschikt, bij (bijna) twee jaar ziekte, heeft u een verklaring van de arbo-arts nodig. In deze verklaring moet opgenomen zijn dat de werknemer niet meer kan herstellen in een periode van de komende zes maanden.

Maak geen fouten: schakel een ontslag advocaat in!

De ontslag advocaat van Bernhaege Advocaten kan u adviseren en assisteren met het opstellen van een volledig dossier. Neem dus gerust contact op voor een gratis intakegesprek. Ook kunnen wij u voorzien van de nodige informatie.

Werkgevers die een werknemer willen ontslaan, zie je vaak fouten maken. Een geregeld terugkerende fout is dat werkgevers een werknemer willen ontslaan, maar niet genoeg bewijs hebben. U heeft hiervoor namelijk een gedegen dossier nodig. Met name bij ontslag op staande voet gaan werkgevers de mist in, omdat hier hoge eisen aan gesteld worden.

Voorkom deze fouten en schakel tijdig deskundige hulp in van een ontslag advocaat van Bernhaege Advocaten. Wij geven u concrete tips voor een goed dossier. Hoe eerder u een juridisch specialist voor hulp inschakelt, hoe beter.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.