Een werknemer op staande voet ontslaan is een zware maatregel. Dit mag u als werkgever niet zomaar doen. Als de werknemer zich bij re-integratie onvoldoende inspant kunt u na waarschuwing het loon opschorten en uiteindelijk zelfs stopzetten. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof blijkt dat ontslag op staande voet tijdens re-integratie soms ook mogelijk is. Er moeten dan bijkomende omstandigheden zijn die het ontslag rechtvaardigen. Maar wanneer kan hier sprake van zijn?

Dringende reden.

Onder welke omstandigheden een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, indien een werknemer niet meewerkt aan re-integratietraject, moet per situatie beoordeeld worden. In de praktijk zien we dat zulke omstandigheden doorgaans niet snel aanwezig worden geacht. In het algemeen moet er sprake zijn van een dringende reden voor ontslag van een zieke werknemer. Wat die dringende reden in kan houden beoordeelde het Hof onlangs in deze uitspraak. Het ging hier om een kwestie waarin werkneemster zonder goede grond en herhaaldelijk redelijke opdrachten en instructies om gesprekken te voeren over haar re-integratie van werkgever had genegeerd.

Onvoldoende inspanning tijdens re-integratie.

In dit geval had er (na een waarschuwing) al een loonstop plaatsgevonden. Het UWV had ook geoordeeld dat werkneemster zich onvoldoende inspande voor re-integratie. Daarbij was de werkneemster op meerdere afspraken niet verschenen. In de procedure verweerde ze zich vervolgens door aan te voeren dat sprake was van een arbeidsconflict dat eerst opgelost diende te worden voordat tot re-integratie kon worden overgegaan. Het Hof ging hier niet in mee.

Weigering WW-uitkering.

Ontslag op staande voet brengt voor de werknemer mee dat hij verwijtbaar werkloos is geworden. De wet verplicht het UWV de WW-uitkering compleet te weigeren zodra er sprake is van verwijtbare werkloosheid. De enige manier voor de werknemer om de gevolgen voor de uitkering te beperken is aan te tonen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden of als er geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Verzachtende omstandigheden of geen verwijt.

Geen verwijt komt in de praktijk bijna nooit voor. De enige situatie waarin dit door een rechter wordt aangenomen betreft werknemers met een psychische stoornis. Een werknemer met een psyschische stoornis is niet in staat om te begrijpen wat de gevolgen van zijn handelen zijn. Verzachtende omstandigheden worden ook zelden aangenomen. Een slechte relatie met een leidinggevende is bijvoorbeeld geen verzachtende omstandigheid. De werknemer kan namelijk ook op zoek gaan naar een andere baan. We zien dit terug in ons voorbeeld, waar er tevergeefs beroep gedaan werd op een verzachtende omstandigheid, namelijk het arbeidsconflict.

Wanneer is ontslag op staande voet tijdens re-integratie mogelijk?

De beslissing van het Hof maakt duidelijk dat ontslag op staande voet tijdens re-integratie een mogelijkheid is, wanneer de werknemer:

  • Zich niet bereid toont de dialoog met zijn werkgever aan te gaan;
  • Herhaaldelijk instructies en gemaakte afspraken in het kader van de re-integratie negeert;
  • Zich onvoldoende inspant tijdens het re-integratietraject;
  • Een structureel niet-meewerkende houding aanneemt wat een dringende reden oplevert;
  • Geen beroep kan doen op verzachtende omstandigheden;
  • Geen psychische stoornis heeft.

Voldoet de werknemer aan de bovenstaande opsomming, dan kan ontslag op staande voet en weigering van een WW uitkering een gevolg zijn. Let wel: dit is per geval verschillend! Het is dus verstandig om, gelet op de strenge eisen die gesteld worden aan een ontslag op staande voet, op tijd juridisch advies in te winnen.

Wij helpen u graag verder!

Roept bovenstaande vragen bij u op of heeft u andere vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Onze advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.