Is ontslag bij overtreding ziekteverzuimregeling mogelijk? Veel werkgevers hebben in reglementen regels vastliggen waar een werknemer zich bij ziekte aan dient te houden (de ziekteverzuimregeling). Zo hebben veel werkgevers vastgelegd op welke wijze een ziekmelding moet plaatsvinden en dat een werknemer mee moet werken aan controles door de Arbo-arts. Maar wat mag je als werkgever doen als een werknemer niet meewerkt en deze (wettelijke) regels overtreedt?

Overtreding controlevoorschriften: loon opschorten.

Als een werknemer zich niet aan de(ze) controlevoorschriften houdt en u als werkgever kan niet controleren of de werknemer ziek is kunt u de loonbetaling opschorten. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is wanneer de werknemer niet op het spreekuur bij de bedrijfsarts verschijnt. U moet dan wel eerst uw werknemer waarschuwen dat u hiertoe zal overgaan. Zo geeft u uw werknemer dus eerst nog een kans. Het opschorten van het loon is een drukmiddel om de werknemer te bewegen de controlevoorschriften alsnog na te leven. Doet de werknemer dit, dan zal je (met terugwerkende kracht) het loon moeten betalen.

Overtreding re-integratievoorschriften: loon stopzetten.

Het stopzetten van het loon is (na waarschuwing) mogelijk, als:

  • de werknemer zijn of haar genezing belemmert of vertraagt door eigen toedoen
  • hij of zij weigert passende arbeid te verrichten
  • hij of zij weigert zonder enige grond om mee te werken aan het opstellen/evalueren/bijstellen van het plan van aanpak
  • deze weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen om tot passend werk te komen

Als werkgever moet je de werknemer ook wijzen op de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen als hij het advies van de bedrijfsarts betwist.

Ontbinding arbeidsovereenkomst.

Als een werknemer, ook na waarschuwingen, loonopschorting en een loonstop zijn verplichtingen niet nakomt, kan dat ernstige verwijtbaarheid opleveren. De arbeidsovereenkomst kan dan door de rechter worden ontbonden. De werkgever dient dan aan te tonen dat hij de werknemer schriftelijk heeft aangemaand om alle verplichtingen na te komen. Ook dient er een deskundigenoordeel bij het verzoek te worden gevoegd.

Ontslag op staande voet bij overtreding ziekteverzuimregeling.

Veel werkgevers willen een werknemer op staande voet ontslaan, omdat ze de regels bij ziekte niet naleven. Door rechters wordt dan geoordeeld, dat een werkgever in ieder geval altijd eerst over moet gaan tot het opschorten en stopzetten van het loon. Maar zelfs indien een werkgever hiertoe is overgegaan, dan is een ontslag op staande voet pas geoorloofd als er sprake is van bijkomende omstandigheden. Deze bijkomende omstandigheden kunnen helaas niet in algemene woorden worden samengevat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer langdurig totaal onbereikbaar blijft voor de werkgever. Als het ontslag op staande voet bij de rechter in stand blijft, kan de rechter de werknemer nog wel een transitievergoeding toekennen.

Ziekteverzuimregels: Volg de juiste stappen.

Als werkgever dient u de juiste stappen te volgen, als uw werknemer zich niet aan de ziekteverzuimregels bij ziekte houdt. Doet u dat niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst niet laten ontbinden. Een ontslag op staande voet wordt niet aangeraden, omdat meestal wordt geoordeeld, dat dit niet de juiste sanctie is. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.