Als een bedrijf er financieel niet sterk voorstaat, moeten er soms flinke stappen genomen worden. Een optie die een werkgever kan overwegen is een eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden. Zijn er gevallen waarin dit is toegestaan? We leggen het uit.

Bedrijfsbelang weegt zwaarder dan belang werknemer.

Stel: U hebt net als een aantal van uw collega’s een leaseauto en het bedrijf waarbij u allen werkzaam bent, heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van de economische crisis. In dat geval kan het zijn dat uw werkgever beslist om u en uw collega’s de reeds eerder toegekende leaseauto te ontnemen. Een dergelijke arbeidsvoorwaarde kan voorkomen.

Uw werkgever mag haar werknemers de leaseauto ontnemen mits het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer. Het Gerechtshof Arnhem heeft hierover uitspraak gedaan.

Inleveren van leaseauto.

Het betrof een kwestie waarin een aantal overheidsinstellingen was gefuseerd. De nieuwe organisatie die na de fusie ontstond had een nieuwe autoregeling opgesteld waarin een eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen. Toen de werkgever zwaar moest bezuinigen van de overheid, werd de regeling zodanig beperkt dat de betreffende werknemer zijn leaseauto moest inleveren. De werknemer was het daar echter niet mee eens. Hij vond dat hij recht op de leaseauto hield tot aan het einde van zijn dienstverband. De werknemer stapte daarom naar de kantonrechter.

De kantonrechter gaf de werknemer echter geen gelijk en hij wees de ingestelde vorderingen van de werknemer af. Ook het Gerechtshof Arnhem oordeelde uiteindelijk in hoger beroep in het voordeel van de werkgever. De opgelegde bezuinigingen waren voor de werkgever van voldoende zwaarwegend belang om de regeling eenzijdig te wijzigen. Daarnaast was het Gerechtshof van oordeel dat de werknemer niet werd benadeeld.

De werknemer kon namelijk gebruik maken van een overgangsregeling. Ook had de werknemer de mogelijkheid om de auto over te nemen middels een renteloze lening. Op basis van deze omstandigheden mocht de werkgever dan ook de desbetreffende werknemer en zijn collega’s hun leaseauto’s afnemen.

Wanneer mag een werkgever wijziging arbeidsvoorwaarden doorvoeren?

Hoe zit het nu; wanneer mag een werkgever arbeidsvoorwaarden wijzigen? Uw werkgever kan uw arbeidsvoorwaarden niet altijd zomaar eigenhandig wijzigen.Er zijn situaties waarin u wel moet instemmen. Kijk in uw arbeidscontract of er een bepaling is opgenomen dat uw werkgever eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Bevat uw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding?

Als in uw contract zo’n bepaling is opgenomen, dan kan uw werkgever een wijziging wel doorvoeren. Dat kan als zijn belang zwaarder weegt dan uw belang om de wijziging niet door te voeren. Uw werkgever moet echter eerst wel proberen om met u erover te praten en kijken of u ermee akkoord wilt gaan.

Wanneer heeft uw werkgever een groot belang?

Als uw werkgever echt wil stoppen met bepaalde arbeidsvoorwaarden, dan is uw belang als werknemer om de arbeidsvoorwaarde juist te behouden vaak groter. Het financieel belang dat uw werkgever vaak heeft om te stoppen met de regeling komt dan op de tweede plaats. Alleen als het financieel heel slecht gaat bij uw werkgever kan daarin zijn belang liggen om te stoppen met een bepaalde regeling.

Als uw werkgever alleen een regeling wil wijzigen dan is dat weer anders. Een wijziging gaat minder ver dan een stopzetting. Vaak heeft het belang van uw werkgever dan wel weer voorrang op uw belang. Het kan immers zo zijn dat de omstandigheden binnen het bedrijf wijzigen, waardoor het wel begrijpelijk is dat uw werkgever een regeling wil wijzigen.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding?

Als in uw arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding is opgenomen, kan uw werkgever geen wijzigingen doorvoeren. Tenzij daardoor voor uw werkgever een onacceptabele situatie ontstaat. Uw werkgever moet dat dan aantonen. Aan de hand van de redelijkheid en de billijkheid moet dan bekeken worden of uw werkgever de wijzigingen mag doorvoeren.

Wanneer is een wijziging redelijk en billijk? Een wijziging kan redelijk en billijk zijn als van uw werkgever niet verlangd kan worden dat hij de regeling nog ongewijzigd voort zet. Zo’n situatie ontstaat bijvoorbeeld als een beloning ontstaat die u en uw werkgever qua hoogte niet hadden bedoeld. U moet dan met uw werkgever om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen waar u en uw werkgever allebei tevreden mee kunnen zijn.

Wat als uw werkgever de wijziging doorvoert, terwijl u het er niet mee eens bent? Dan kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter die vervolgens een beslissing neemt. Zoek dan wel eerst juridisch advies.

Wat moet u doen als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst eenzijdig wil wijzigen?

  • Bekijk uw arbeidsovereenkomst of er een wijzigingsbeding in is opgenomen, of laat uw arbeidsovereenkomst nakijken.
  • Ga praten met uw werkgever.
  • Vraag waarom uw werkgever tot een wijziging wil komen.
  • Bedenk wat voor gevolgen de wijziging voor u persoonlijk heeft.
  • Vraag advies binnen de onderneming, bijvoorbeeld aan de OR.
  • Vraag juridisch advies.
  • Beslis dan of u wilt instemmen of niet.

Heeft u verder nog vragen over wijziging arbeidsvoorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.