Lees hier alles over waarop u moet letten in het geval dat u een vaststellingsovereenkomst (VSO) of beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangt. Bent u werkgever? Lees hier alles waarmee u rekening moet houden wat betreft het beëindigen van een arbeidscontract.

Arbeidsbeëindiging en WW-uitkering.

In veel gevallen worden uw werkgever en u het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vervolgens wordt er een vaststellingsovereenkomst, of ook wel beëindigingsovereenkomst, opgesteld. Hierin worden de voorwaarden van ontslag vastgelegd. Mits dit op een goede manier gebeurt, kunt u gewoon aanspraak maken op een WW-uitkering.

Herroepen van of instemmen met uw arbeidsbeëindiging.

De wet bevat een bedenktermijn van veertien dagen waarbinnen u als werknemer uw instemming kan herroepen. U hoeft geen reden voor de herroeping op te geven. Wanneer u uw instemming herroept is de arbeidsovereenkomst dan dus niet beëindigd en duurt voort. Stemt u in met de opzegging van de arbeidsovereenkomst, dan bent u niet verwijtbaar werkloos in de zin van de Werkloosheidswet. Dit betekent dat u recht heeft op een WW-uitkering, omdat de werkgever door de opzegging het initiatief tot het ontslag heeft genomen.

De werkgever heeft een redelijke ontslaggrond nodig.

Voor de opzegging van een arbeidscontract heeft uw werkgever een redelijke ontslaggrond nodig. In dat geval gaat het om eenzijdig beëindigen van het arbeidscontract. Aan de beëindigingsovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen, omdat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met wederzijds goedvinden. Als de werkgever het arbeidscontract opzegt, heeft u aanspraak op een transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u echter geen aanspraak op de vergoeding. In beëindigingsovereenkomsten zal vaak ook naar een van de redelijke ontslaggronden worden verwezen. Ook kunt u met uw werkgever in de beëindigingsovereenkomst opnemen dat u recht heeft op de transitievergoeding.

Een belangrijk punt als u ziek bent.

Let op: als u ziek bent, kunt u niet zomaar meewerken aan de beëindiging van uw arbeidscontract. U pleegt dan een benadelingshandeling waardoor uw Ziektewetuitkering zal worden geweigerd. Vragen hierover? Neem contact op met Bernhaege Advocaten; de juridische experts op het gebied van arbeidsrecht!

Heeft u een vaststellingsovereenkomst advocaat nodig?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst advocaat nodig omdat u een VSO heeft ontvangen? En wilt u precies weten waar u op moet letten om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering? Het is voor u van groot belang dat u de vaststellingsovereenkomst laat controleren. Bel hiervoor een van de specialisten van Bernhaege Advocaten. Wij adviseren u graag. Het eerste gesprek is gratis. Daarnaast wordt in negen van de tien gevallen de kosten van de door u ingeschakelde advocaat vergoed door uw werkgever. De kans dat u er meer uithaalt door een specialist in te schakelen is groot. Wij kunnen vaak een betere ontslagregeling realiseren. Doet u zelf de onderhandelingen, dan wordt u helaas vaak minder serieus genomen.

Werkgever: let op het herroepingsrecht van uw werknemer!

Wanneer u met uw werknemer overeengekomen bent om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet u nog wel rekening houden met diens herroepingsrecht. Uw werknemer kan zich namelijk nog veertien dagen lang bedenken en zijn instemming herroepen – zonder hiervoor een reden op te geven. In dit geval duurt het arbeidscontract voort. Het is tevens belangrijk om de bedenktermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Doet u dit niet, dan heeft uw werknemer namelijk 21 dagen de tijd om zich te bedenken.

Redelijke ontslaggronden.

U heeft voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst een redelijke ontslaggrond nodig. Deze ontslaggronden kunnen als volgt zijn:

  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
  • Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Andere omstandigheden dan bovenstaande, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd

Houd er rekening mee dat wanneer u de werknemer ontslaat, deze recht heeft op een transitievergoeding. Wanneer het arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, heeft uw werknemer geen recht op de vergoeding.

Beëindigingsovereenkomst.

Aan de beëindigingsovereenkomst hoeft niet een redelijke ontslaggrond ten grondslag te liggen, omdat deze in samenspraak gaat met uw werknemer. Desondanks kunt u hierin toch indien gewenst verwijzen naar een van de redelijke ontslaggronden. In de beëindigingsovereenkomst zult u doorgaans opnemen dat uw werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Een werknemer zal immers alleen een beëindigingsovereenkomst aangaan, als hij het idee heeft dat dat voor hem of haar financieel of om een andere reden aantrekkelijk is. Een laatste belangrijk punt is dat u een werknemer erop moet wijzen wanneer deze het riskeert om een benadelingshandeling te plegen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw medewerker ziek is en meewerkt aan het beëindigen van zijn of haar contract.

Mijn werkgever wil niet meewerken aan vaststellingsovereenkomst.

Mijn werkgever wil niet meewerken aan vaststellingsovereenkomst horen we in de praktijk ook. Als dit het geval is, neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u helpen om de beëindiging van uw dienstverband in goede banen te leiden.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.