Soms is het noodzakelijk uw bedrijf te reorganiseren of te herstructureren. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege bedrijfseconomische redenen. Helaas vervallen er meestal (meerdere) arbeidsplaatsen bij een reorganisatie. Dit kan een ingewikkeld proces zijn waarbij er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Daarom gaan we hieronder kort in op een aantal belangrijke punten voor zowel de werkgever als werknemer.

Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is een proces waarbij een organisatie haar structuur, processen of werkwijzen aanpast om efficiënter te worden, kosten te besparen, haar strategie te herzien of zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Reorganisatie stappenplan.

Ter illustratie, een reorganisatie stappenplan bestaat over het algemeen uit:

 1. Inventariseren
 2. Bepalen nieuwe organisatie
 3. Vaststellen welke arbeidsplaatsen komen te vervallen
 4. Afspiegelen
 5. Eventueel opstellen sociaal plan
 6. Opstellen ontslagaanvragen

Vaak dient er ook nog een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad te worden voorgelegd.

Afspiegelen: wie wordt er als eerst ontslagen?

Gaat u om bedrijfseconomische redenen meerdere medewerkers gelijktijdig ontslaan, dan moet u hiervoor de juiste ontslagvolgorde bepalen. Hierbij past u het afspiegelingsbeginsel toe. Dit betekent dat u de werknemers die werken in uitwisselbare functies, moet indelen in leeftijdsgroepen. Payrollers vallen hier overigens ook onder. Er zijn in totaal vijf verschillende leeftijdsgroepen welke u moet aanhouden, namelijk:

 • 15 tot en met 24 jaar oud
 • 25 tot en met 34 jaar oud
 • 35 tot en met 44 jaar oud
 • 45 tot en met 54 jaar oud
 • 55 jaar en ouder

Zijn er ook uitzendkrachten of werknemers met een 0-uren of tijdelijk contract in dienst? Dit zijn dan degenen van wie u als eerste afscheid zult moeten nemen. De overige werknemers die boventallig zijn geworden moeten verhoudingsgewijs verdeeld worden aan de hand van het bestaande personeelsbestand. Daarnaast geldt de regel dat de werknemers die als laatste in dienst gekomen zijn, ook de eerste zijn die ontslagen worden.

Is er voor u als werknemer een uitwisselbare functie mogelijk?

Bij een reorganisatie zijn het vaak de uitwisselbare functies welke voor veel discussie zorgen. Soms kan dit zelfs tot procedures leiden. Bij het creëren van een overzicht wat betreft uitwisselbare functies deelt u deze in op categorieën. De uitwisselbare functies zijn functies die vergelijkbaar zijn betreffende de: vereiste kennis, competenties en vaardigheden, functie-inhoud, beloning en niveau en structurele of tijdelijke aard. Desondanks kan het zijn dat er het niet eens kunnen worden over de gelijkheid van functies.

Is taxichauffeur bijvoorbeeld een uitwisselbaar beroep met buschauffeur? Beiden besturen bijvoorbeeld wel een voertuig waarmee ze personen vervoeren. Daarentegen hebben ze voor hun beroepen wel andere diploma’s en kwalificaties nodig. Gelden deze beroepen dan als uitwisselbare functies? In dergelijke gevallen zal een werkgever hoogstwaarschijnlijk beargumenteren dat dit niet het geval is om zo toestemming voor ontslag te krijgen van het UWV. Omgekeerd zal een werknemer er juist zaak van maken om te bewijzen dat het uitwisselbare functies zijn om zo in dienst te kunnen blijven.

Er moet ook gekeken worden naar passende functies.

Is het zo dat een werknemer in aanmerking komt voor ontslag, omdat hij boventallig is geworden? Dan moet er vervolgens ook nog beoordeeld worden of er wellicht een passende functie is die de werknemer kan bekleden. Of een functie wel of niet passend is, wordt getoetst middels de werkervaring, opleiding en capaciteiten van de werknemer. Is er een passende functie aanwezig, dan is de werkgever verplicht deze aan zijn medewerker aan te bieden. Er dient, indien sprake is van een concern, binnen het gehele concern te worden onderzocht of er een passende functie aanwezig is.

Sociaal Plan, collectief ontslag en ontslagaanvraag bij UWV.

In sommige gevallen wordt er met de vakbonden onderhandeld over een Sociaal Plan. In dit plan wordt dan vastgelegd op welke wijze er afscheid wordt genomen van de werknemers. Vaak worden er aan werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Als dat niet lukt, zal een ontslagaanvraag worden ingediend bij het UWV. Er kan ook sprake zijn van een collectief ontslag. Een collectief ontslag houdt in dat er om bedrijfseconomische redenen 20 of meer medewerkers ontslagen moeten worden (binnen 3 maanden). Dit moet worden gemeld bij de vakbonden.

Bent u werkgever en wilt u hulp van een advocaat reorganisatie?

Wij hebben ruime ervaring met grote en kleine reorganisaties en kunnen u hierbij helpen. Zo kunnen we u bijstaan bij het indienen van een eventuele adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad. Ook bij ontslagaanvragen via het UWV hebben onze advocaten al veel cliënten geholpen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel klanten ervan op de hoogte gebracht dat wanneer het UWV een ontslag afkeurt, er nog de mogelijkheid is om dit goedgekeurd te krijgen via de Kantonrechter. De arbeidsrecht expert van Bernhaege Advocaten hebben veel ervaring met reorganisaties en herstructureringen. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens of kunt u desgewenst het contactformulier invullen.

Ook werknemers kunnen wij bijstaan!

Ook werknemers kunnen wij bijstaan bij een reorganisatie. Zo raden wij altijd aan om er bij een reorganisatie niet zomaar vanuit te gaan dat u degene bent die in aanmerking komt voor ontslag. Er zijn nog allerlei mogelijkheden voor het voeren van verweer, zoals het verweer dat sprake is van een uitwisselbare of passende functie binnen het bedrijf. Ook als het UWV de ontslagaanvraag van uw werkgever goedkeurt, kunt u dit nog aanvechten via de Kantonrechter.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.