Een werknemer heeft het recht op privacy. Dit recht ligt in verschillende wetten vast, namelijk onder artikel 10 en artikel 13 van de Grondwet, artikel 8 EVRM. Dit recht moet ook door werkgevers ten opzichte van hun werknemers worden gerespecteerd. Soms heeft privégedrag van een werknemer echter (negatieve) invloed op het werk of op de werkgever. Mag u een werknemer ontslaan vanwege privégedrag?

Werknemer ontslaan vanwege privégedrag.

Voor sommige werkgevers is bepaald privégedrag van werknemers niet acceptabel. Het gedrag heeft invloed op het werk dat de werknemer uitvoert of het bepaalde privégedrag heeft een negatieve uitstraling op de werkgever. Daarnaast kan in deze tijd een gedraging van een werknemer sneller en bij een groter publiek bekend worden door het gebruik van sociale media.

Werkgevers vragen dan ook vaak of ze aan privégedrag van een werknemer arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen verbinden, zoals het ontslaan van een werknemer. We zullen een aantal (veel voorkomende) privé-gedragingen toelichten.

Alcohol- en drugsgebruik.

In het algemeen kan hierover worden gezegd dat indien alcohol- en of drugsgebruik van invloed is op het functioneren van de werknemer, er (met behulp van de Arbo-arts) dient te worden nagegaan of er sprake is van verslavingsproblematiek. Is dit het geval, dan wordt dit gezien als ziekte waarbij de werkgever hulp dient te bieden om van de verslaving af te komen.

Is er geen sprake van verslaving, maar verschijnt de werknemer onder invloed op het werk? Dan is het riskant om over te gaan tot het geven van ontslag op staande voet. Dit omdat bij een ontslag op staande voet een groot aantal omstandigheden meespelen. Wilt u hiertoe overgaan, neem dan eerst contact met ons op voor een deugdelijk advies.

De arbeidsovereenkomst van een werknemer die werkzaam was bij een geneesmiddelenfabrikant en handelde in illegale medicijnen en drugs werd zonder vergoeding ontbonden. De rechter vond de kans op reputatieschade voor de werkgever aanwezig, ondanks het feit dat dit als privégedrag diende te worden beschouwd. Zie hier de volledige uitspraak.

Deelname aan erotische films.

Sommige werknemers klussen in hun vrije tijd nog graag bij. Indien er geen verbod van nevenwerkzaamheden is, is dat op zich geen probleem. Wordt dit anders als bekend wordt dat de werknemer in een erotische film meespeelt? Hierover denken rechters verschillend.

Een leerling kok van wie dit bekend werd, was door de werkgever ten onrechte ontslagen. De rechter vond namelijk dat de kans op reputatieschade voor het hotel waar hij werkzaam was heel klein was. In een ander geval echter, waarbij er een docent had meegespeeld in een erotische film, oordeelde de rechter anders. De rechter vond dat het gezag van de docent hiermee was aangetast en dit gezag ook niet meer hersteld zou kunnen worden.

Aangaan van een relatie met een collega.

In principe is een werknemer vrij om met een collega een relatie aan te gaan. Veel werkgevers hebben daarentegen wel in een reglement opgenomen dat een relatie gemeld dient te worden, om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Als een werknemer dit niet meldt, is dit echter geen reden om tot ontslag over te gaan.

Vaak ontstaat er een probleem als de relatie wordt beëindigd en de werknemers niet meer met elkaar willen werken.

Rechters vinden over het algemeen dat het een werknemer vrij staat om met een collega een relatie aan te gaan, maar dat een werknemer ook de gevolgen van een verstoorde verhouding dient te dragen indien na het beëindigen van een relatie samenwerking niet meer mogelijk is. Indien er sprake is van een groot bedrijf bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid van overplaatsing.

Plaatsen van persoonlijke content op social media.

Veel werknemers zijn tegenwoordig actief op allerlei platformen, zoals Facebook, Instagram, TikTok e.d. en plaatsen hierop veel content over hun doen en laten. Een vraag die wij ook regelmatig krijgen, is de volgende: mijn werknemer is ziek, maar ik zie op social media dat hij/zij deelneemt aan allerlei sociale activiteiten, kan ik de werknemer ontslaan? Dat is niet aan te raden. U dient af te gaan op het oordeel van de Arbo-arts.

Daarnaast betekent het feit dat een werknemer arbeidsongeschikt is verklaard niet dat deze geen (sociale) activiteiten mag ondernemen of de hele dag thuis moet blijven. Daarbij komt ook nog, zoals een rechter in 2017 overwoog, dat de berichten en foto’s die iemand op social media heeft gepubliceerd niet per se de werkelijkheid weergeven.

“Het kan niet worden uitgesloten dat iemand daarmee een imago van zichzelf als gelukkige, succesvolle, gezonde en actieve vrouw heeft willen creëren en in stand heeft willen houden, ook in de periodes dat het niet goed met haar ging”. U kunt hier meer over lezen in deze uitspraak.

Wanneer dan werknemer ontslaan vanwege privégedrag?

In het algemeen kan een werkgever alleen ingrijpen indien privégedrag een (negatieve) invloed heeft op het werk en/of de werkgever. Door rechters worden deze kwesties veelal getoetst aan de normen van goed werknemerschap (artikel 7:611 BW).

Aanbevolen wordt om een gedragscode voor o.a. het gebruik van social media op het werk op te stellen, zodat u als werkgever in een eventuele procedure hiernaar kan verwijzen. Bovendien heeft u meer houvast wanneer u naar deze gedragscode kunt verwijzen in geval van overtreding.

Heeft u verdere vragen over een werknemer ontslaan vanwege privégedrag?

Heeft u vragen over het ontslaan van een werknemer vanwege privégedrag? Wilt u weten of u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer kunt beëindigen? Neem dan contact met onze onze arbeidsrecht advocaat op. Wij helpen u graag verder.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.