Werknemers hebben via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR heeft namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. De ondernemingsraad invloed wijziging pensioensregeling groeit daarmee.

Staatssecretaris Klijnsma: ‘Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom logisch dat de OR van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin.’

Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht. De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. Daarop bestaat één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Wetswijziging Wet op de Ondernemingsraden inzake pensioen

Op 1 oktober jl. is deze wetswijziging in de Wet op de Ondernemingsraden inzake pensioen in werking getreden.

De wetswijziging inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen houdt concreet het volgende in:

  • de OR krijgt instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging en intrekking van de pensioenovereenkomst, ongeacht waar deze pensioenovereenkomst is ondergebracht. Het voorgenomen besluit moet betrekking hebben op een regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst van alle of van een groep van de in de onderneming werkzame personen. (Op basis van de huidige wet geldt het instemmingsrecht bij een voorgenomen wijziging alleen als de uitvoerder een verzekeraar is).
  • het instemmingsrecht heeft en behoudt een subsidiair karakter. Er bestaat geen instemmingsrecht als een pensioenregeling inhoudelijk bij cao is geregeld of indien deze verplicht wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds;
  • ook onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst worden onder het instemmingsrecht van de OR geschaard, namelijk voor zover het regelingen betreffen die direct van invloed zijn op de pensioenovereenkomst, zoals: (1) regelingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld en (2) de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt;
  • de werkgever heeft een schriftelijke informatieplicht bij iedere vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst;
  • de OR heeft instemmingsrecht als de ondernemer de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenovereenkomst wil overdragen aan het pensioenfondsbestuur;
  • het instemmingsrecht van de ondernemingsraad op voorgenomen besluiten van de ondernemer om de pensioenregeling bij een pensioeninstelling uit een andere Lidstaat (EU/EER) of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland onder te brengen wordt verankerd in de WOR in plaats van de Pensioenwet.

De bron voor dit artikel over ondernemingsraad invloed wijziging pensioenregeling vind u hier. Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze advocaat ondernemingsrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.