Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet brengt belangrijke veranderingen op het gebied van het jaarrekeningenrecht met zich mee waaronder de verkorting van de deponeringstermijn(en). Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren (deponeringsplicht) van de jaarrekening 2016 bijvoorbeeld met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.

Het tijdig voldoen aan uw deponeringsplicht is immers van cruciaal belang indien u aansprakelijkheid in privé in een faillissementssituatie wilt voorkomen. Over de bestuurdersaansprakelijkheid zijn eerder artikelen op onze website verschenen. In dit artikel gaan wij specifiek in op de wijzigingen in termijnen die gelden voor de deponering.

Verkorting van de deponeringstermijn.

Onder de oude regelgeving gold dat de jaarrekening acht dagen nadat deze door de algemene vergadering van aandeelhouders was vastgesteld, openbaar diende te worden gemaakt. De uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening was daarbij dertien maanden na afloop van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. De jaarrekening 2014 van een vennootschap diende aldus uiterlijk op 31 januari 2016 te worden gedeponeerd.

Deze termijn wordt echter verkort van maximaal dertien naar maximaal twaalf maanden vanaf de jaarrekening over 2016. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening blijft hierbij ongewijzigd. Voor besloten vennootschappen bedraagt deze termijn bijvoorbeeld vijf maanden na afloop van het boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur vervolgens nog vijf maanden uitstel verlenen. De aandeelhouders hebben daarna twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.

De verkorte termijn om aan de deponeringsplicht te voldoen, zal van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Wanneer het boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar dan is de uiterste deponeertermijn 31 december (5+5+2 maanden) van het jaar na het einde van het betreffende boekjaar.

Bestuurder is tevens aandeelhouder.

Bij sommige besloten vennootschappen zullen de bestuurders ook allemaal aandeelhouder zijn. De ondertekening van de jaarrekening zorgt dan meteen voor de vaststelling daarvan. De termijn van 2 maanden voor de vaststelling komt in dat geval dus te vervallen. De deponeringsplicht gaat als gevolg daarvan direct lopen waardoor een besloten vennootschap binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar zijn jaarrekening zou moeten publiceren.

Dit betekent dat u vanaf de jaarrekening 2016 in het geval dat alle bestuurders ook aandeelhouder zijn de jaarrekening op 8 november 2017 dient te deponeren. Bij een vennootschap met meerdere aandeelhouders is dit vanaf de jaarrekening over 2016 op 31 december 2017.

Ter vergelijking het onderstaande overzicht met betrekking tot de deponeringstermijnen over het boekjaar 2015 en 2016.

Deponeren jaarrekening 2015

  • Bestuurder is de enige aandeelhouder 08-12-2016
  • Meerdere aandeelhouders 31-01-2017

Deponeren jaarrekening 2016

  • Bestuurder is de enige aandeelhouder 08-11-2017
  • Meerdere aandeelhouders 31-12-2017

Tijdig voldoen aan de deponeringsplicht.

Indien u als bestuurder niet tijdig voldoet aan uw deponeringsplicht dan kan op grond van de wet onbehoorlijke taakvervulling worden aangenomen. In dat geval wordt tevens vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, waardoor de curator u in privé aansprakelijk kan én zal stellen voor het tekort in de faillissementsboedel. Dit geldt eveneens in het geval dat u zelf het faillissement van uw vennootschap heeft aangevraagd. Het is dus in beide gevallen, zowel bij de aanvraag van het faillissement door een schuldeiser als door uzelf, van groot belang dat u de jaarrekening tijdig heeft gedeponeerd ter voorkoming van een aansprakelijkheid van u in privé als bestuurder.

Advocaat Ondernemingsrecht.

Door tijdig uw jaarrekening te deponeren voorkomt u dat u als bestuurder privé aansprakelijk bent voor de schulden van de failliete vennootschap. In dit kader geldt dan ook: voorkomen is beter dan genezen. Een faillissement is op zichzelf al erg genoeg laat staan dat u ook nog eens in privé aansprakelijk zou kunnen worden gesteld! Wilt u meer informatie over de deponeringsplicht of wilt u weten of u als bestuurder in privé risico’s loopt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze ondernemingsrecht advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.