Normaal gesproken zijn bestuurders niet aansprakelijk. Een B.V. heeft als voordeel dat zij een afgescheiden vermogen kent. Deze bescherming geldt echter alleen als er sprake is van behoorlijk bestuur. Is dit niet het geval, kan een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld – zelfs als de schulden of fouten zijn gemaakt wanneer hij nog geen bestuurder was. Wordt u gevraagd als nieuwe bestuurder van een BV dient u zich bewust te zijn van deze risico’s. In dit artikel leest u hier meer over.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Bestuurders, of anderen die het beleid van een onderneming bepalen, zijn aansprakelijk voor het faillissementstekort wanneer het bestuur zijn taak ‘kennelijk onbehoorlijk’ heeft vervuld en als dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator moet aantonen dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld zou hebben. Omdat dat lastig is, heeft de wetgever de curator geholpen om kennelijk onbehoorlijk bestuur aan te tonen.

De wet bepaalt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

  • Als het bestuur geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden.
  • Of als ze de jaarrekening van de B.V. te laat heeft gepubliceerd.

Oorzaak van het faillissement weerleggen.

Gekeken wordt naar de periode van bestuur drie jaar voor de datum van het faillissement. Als er sprake is van een van de twee genoemde situaties tijdens deze drie jaar staat het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast. Het enige wat u als bestuurder op dat moment nog kunt weerleggen is dat het handelen niet de oorzaak is geweest van het faillissement. Bijvoorbeeld door een andere concrete oorzaak van het faillissement aan te wijzen. Te laat publiceren is niet zonder meer fataal. U zult moeten aantonen dat dit slechts een onbelangrijk verzuim was door de duur, maar vooral ook de redenen voor het niet tijdig publiceren van de jaarrekening.

Nieuwe bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Maar hoe zit het dan als u pas nadat er een fout is gemaakt bestuurder bent geworden? Bent u dan ook aansprakelijk? Dat u ten tijde van de periode van kennelijk onbehoorlijke taakuitoefening nog geen bestuurder was, is helaas geen vrijbrief. De curator kan op het moment van faillissement naar keuze een of meer van de zittende- en voormalige bestuurders aanspreken. Zelfs iemand die officieel geen bestuurder is, maar zich in de praktijk zo gedraagt kan worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Bewijslast.

Op het moment dat u als (nieuwe) bestuurder aangesproken wordt, ligt de bewijslast bij u. U zult moeten bewijzen dat u geen verwijt te maken valt van handelingen van (voormalige) medebestuurders. Ook dient u aan te tonen dat u niet nalatig bent geweest om maatregelen te treffen die de gevolgen van het handelen van de voormalig bestuurder beperken. Als er geen of onvoldoende tegenbewijs wordt geleverd is de bestuurdersaansprakelijkheid een gegeven.

Tips om aansprakelijkheid te voorkomen.

  • Wordt u gevraagd als nieuwe bestuurder van een B.V. dient u zich bewust te zijn van de risico’s rond bestuurdersaansprakelijkheid en bewijslast.
  • U doet u er verstandig aan zelf onderzoek te verrichten en inzage te vragen in de vermogensrechtelijke positie (en dus ook de schulden van de B.V.) voordat u aantreedt.
  • Bestudeer de stukken in ieder geval tot drie jaar terug.
  • Controleert u ook of de jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd.
  • In het geval van een dreigend faillissement na benoeming is het verstandig een advocaat te raadplegen zodat tijdig de juiste stappen worden gezet.

Wij helpen u graag verder!

Roept het bovenstaande vragen op of heeft u andere vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact op. Onze advocaat ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.