Vaak krijgen wij van aandeelhouders de vraag hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van een onderneming. Het bestuur bepaalt het beleid en de strategie van de vennootschap en roept de algemene vergadering bijeen, maar omdat u financiële belangen in de vennootschap heeft, wilt u hier grip op krijgen en houden.

Aandeelhoudersinvloed is vooral uit te oefenen voorafgaand en tijdens de vergadering van aandeelhouders. Via het agenderingsrecht kunt u verzoeken om een onderwerp op de agenda te zetten, hetgeen het bestuur alleen in uitzonderlijke gevallen mag weigeren. In dit artikel geven we u meer informatie over de voorwaarden en grenzen aan dit recht voor u als aandeehouder.

Het agenderingsrecht is een machtig wapen.

Het agenderingsrecht is een manier om druk uit te oefenen op het bestuur en invloed uit te oefenen op andere aandeelhouders. In het verleden zijn er via het agenderingsrecht vele overnames bewerkstelligd. Zo bestaan er geruchten dat een belangrijke oorzaak van de overname van ABN AMRO Bank te maken heeft met een brief van hedgefonds The Children’s Investment Fund (TCI) aan het bestuur van de bank.

In de brief stelde TCI dat de bank slecht presteerde en verzocht daarom om opsplitsing van de bank en dividenduitkering voor de aandeelhouders te agenderen. Het agenderingsrecht is een krachtig wapen voor u als aandeelhouder, omdat het aangedragen punt door het bestuur in eerste instantie dient te worden geagendeerd indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • U dient als aandeelhouder ten minste 3% van het geplaatst kapitaal te bezitten.
  • U dient uiterlijk 60 dagen voor de vergadering een schriftelijk verzoek aan het bestuur te richten om een bepaald agendapunt te behandelen.
  • Tenslotte heeft de (besloten) vennootschap waarvan u aandeelhouder bent geen zwaarwichtige belangen die zich tegen agendering van het te bespreken punt verzetten. Denk bij zwaarwegende belangen aan situaties waarin het een aandeelhouder duidelijk om verstoren van de orde te doen is.

Kunnen alle onderwerpen geagendeerd worden?

Het agenderingsrecht van aandeelhouders kan niet zomaar opzij worden geschoven, maar dat wil nog niet zeggen dat dit recht ongelimiteerd is. Uit recente rechtspraak blijkt dat aandeelhouders de vennootschap niet kunnen verplichten om een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen om het te bespreken) op de algemene verandering te behandelen wanneer de algemene vergadering zelf niet de bevoegdheid heeft om een besluit over het betreffende onderwerp te nemen. Met dit oordeel begrenst de Hoge Raad het agenderingsrecht van de aandeelhouder.

De grenzen aan het agenderingsrecht.

Het arrest van de Hoge Raad in een procedure tussen Boskalis Holding B.V. (hierna: Boskalis) en Fugro N.V. (hierna: Fugro) is bepalend op dit gebied. In deze kwestie had Fugro haar onderneming beschermd door maar liefst drie beschermingsconstructies. Boskalis, een aandeelhouder met een belang van 28% in Fugro, wilde dat Fugro een van deze drie beschermingsconstructies zou ontmantelen en verzocht op te nemen in de agenda van de algemene vergadering:

“Aanbeveling aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Fugro (..) om al hetgeen te doen dat nodig is om te komen tot een onmiddellijke beëindiging van de beschermingsconstructie die is ingesteld op het niveau van twee in Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen van Fugro.”

Het bestuur van Fugro weigerde gehoor te geven aan het verzoek van Boskalis, waarna Boskalis (die overigens aangaf niet op een overname uit te zijn) een procedure tegen Fugro is gestart opdat de rechter Fugro zou bevelen om het voorgestelde onderwerp alsnog te agenderen. Een procedure bij de voorzieningenrechter is het laatste redmiddel dat open staat tegen een afwijzing van het bestuur om een punt aan de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders toe te voegen.

Standpunt van de Hoge Raad.

De Hoge Raad geeft aan dat een agenderingsverzoek slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden geweigerd, maar dat het bepalen van het beleid en de strategie van een vennootschap in beginsel een taak is van het bestuur van de vennootschap en het bestuur geen verplichting heeft om de algemene vergadering daarover te raadplegen. Boskalis was van mening dat dit standpunt afdoet aan haar (agenderings)rechten en positie als aandeelhouder.

Het agenderingsrecht is een machtig wapen… mits u het juist inzet.

Als aandeelhouder kunt u het bestuur dus verzoeken om een agendapunt tijdens de aandeelhoudersvergadering te bespreken en op die manier kunt u invloed uitoefenen. Wat niet kan, is het bestuur tot stemming over dat agendapunt dwingen. Zelfs niet als u het onderwerp heel slim als (niet bindende) aanbeveling verpakt.

Wij helpen u graag verder.

Heeft u een vraag over uw positie als aandeelhouder? Bevindt u zich in een geschil met mede aandeelhouders of het bestuur van de vennootschap? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze ondernemingsrecht advocaat staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.