Het Nederlandse UBO register opent haar digitale deuren op 27 september 2020. Bedrijven die op dit moment al staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgen 18 maanden de tijd om hun UBO (Ultimate Beneficial Owner) door te geven. Bedrijven die zich nu inschrijven, dienen direct al aan de voorwaarden van het UBO register te voldoen.

Wat het UBO register is en welke gevolgen dit voor u of uw bedrijf heeft, leest u hierna.

Wat is het UBO register?

owner ofwel een uiteindelijk belanghebbende. Dit zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een bedrijf of daar de feitelijke zeggenschap over hebben. Een voorbeeld is een persoon die meer dan 25% van de aandelen heeft in een besloten vennootschap. Of iemand die meer dan 25% direct of indirect belang heeft in een vennootschap onder firma. Het gaat om de persoon die feitelijk aan de touwtjes trekt. Iedere entiteit heeft minimaal één UBO. De gegevens van deze persoon worden dus in het UBO-register opgenomen.

Wat is het doel van het UBO register?

Het UBO register is een Europees initiatief dat wordt ingevoerd ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Doordat alle uiteindelijk belanghebbenden worden geregistreerd, wordt inzichtelijk welke personen deel uitmaken van de organisatie. Daardoor wordt het voor een UBO lastiger om zich te verschuilen achter (een reeks van) juridische entiteiten.

Voor welke organisaties geldt de registratieplicht?

De registratieplicht geldt onder andere voor:

  • Besloten en naamloze vennootschappen die niet beursgenoteerd zijn.
  • Stichtingen.
  • Bepaalde verenigingen.
  • Coöperaties.
  • Personenvennootschappen: maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.

Ook kerkgenootschappen dienen hun UBO’s in te schrijven. Eenmanszaken en 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen hebben daarentegen geen opgaveplicht. Voor de volledige lijst van organisatievormen die wel en niet opgave dienen te doen, verwijzen we u naar de website van de Kamer van Koophandel.

Ook komt er nog een register voor trusts en andere entiteiten die daarmee te vergelijken zijn. Het wetsvoorstel voor dat register is ter consultatie voorgelegd.

De personen die tekenbevoegd zijn binnen de organisatie mogen de UBO’s vanaf 27 september 2020 inschrijven. Dit dient dus te gebeuren binnen een termijn van 18 maanden. Doet u dit niet, dan wordt dit gezien als een economisch delict.

Welke gegevens zijn zichtbaar in het register?

Openbaar is de informatie over de UBO met betrekking tot de naam, geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economisch belang. Het economisch belang wordt weergegeven in bandbreedtes en niet in geldbedragen.

De FIU (Financial Intelligence Unit-Nederland) en andere bevoegde autoriteiten zoals de Belastingdienst zullen meer informatie kunnen inzien over de UBO’s zodat zij onderzoek kunnen doen naar verdachte geldstromen.

Wie heeft inzage in het UBO register?

Via de Kamer van Koophandel kan iedereen de gegevens van een bedrijf en haar UBO’s opvragen nadat het register in werking is getreden. Nu de gegevens (deels) publiek toegankelijk worden, is het ook mogelijk om het UBO-register te raadplegen om te zien welke deelnemingen de UBO’s hebben. U kunt dus nagaan of uw concurrenten, afnemers, leveranciers of toekomstige zakenpartners deelnemingen hebben in andere ondernemingen. Bij het uitblijven van betaling kunt u bijvoorbeeld ook eenvoudiger conservatoir beslag laten leggen op de aandelen van uw schuldenaar nu daarin meer deelnemingen zichtbaar zijn. In het huidige Handelsregister zijn alleen de 100%-aandeelhouders nog maar geregistreerd.

Wij denken graag met u mee.

Bent u benieuwd naar wat de komst van het Nederlandse UBO register voor uw organisatie of voor uzelf betekent? Of overweegt u conservatoir beslag te laten leggen op de aandelen van uw schuldenaar? Neem dan contact op met onze advocaat ondernemingsrecht.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.