met een rekenmachine en pen berekend iemand de indexering alimenatie 2019

Jaarlijks worden van rechtswege bestaande alimentatieverplichtingen met een indexcijfer verhoogd. Dit om de te betalen alimentatie evenredig te laten stijgen met de indexatie van lonen en kosten van levensonderhoud. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks door de Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld, meestal begin/halverwege november. De indexering alimentatie 2019 is inmiddels bekend gemaakt en bedraagt 2%.

Gebruik deze tool om de indexering alimentatie 2019 voor u te berekenen

Betaalt u zelf kinderalimentatie en/of partneralimentatie? Dit betekent dan dat u zelf moet berekenen hoe hoog het bedrag is dat u dient te betalen in 2019. Alimentatie moet bij vooruitbetaling worden voldaan. Dat houdt dus in dat u eind december 2018 al het nieuwe – hogere bedrag – dient te betalen. Een handige rekentool voor het berekenen van het nieuwe bedrag vindt u hier. U kunt daar het aanvangsjaar van de alimentatieverplichting invullen. Vervolgens wordt per jaar aangegeven met welk bedrag het aanvankelijke bedrag jaarlijks is/of nog moet worden verhoogd. Zo vindt u hier dus ook de indexering alimentatie 2019. Indien u alimentatie ontvangt, kan uiteraard ook handig met deze tool deze berekening worden gemaakt.

Controleer wat voor u geldt

Soms zijn afspraken gemaakt waarbij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dit is dan vaak neergelegd in het overeengekomen echtscheidingsconvenant. Het is raadzaam dat u goed nagaat welke situatie voor u geldt en dat u in onderling overleg afstemt wat het nieuwe te betalen bedrag aan kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2019 wordt. Dan is er duidelijkheid voor iedereen en dat is wel zo prettig.