Mededelingsplicht werkgever aan zieke werknemer bij VSO - Bernhaege Advocaten

Mededelingsplicht over uitkering bij aangaan VSO

De Kantonrechter Zwolle deed op 23 december 2015 uitspraak over een zaak wat betreft de mededelingsplicht bij VSO over het ontvangen van een uitkering. De vraag was of een werkgever bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst (VSO) verplicht is een zieke werknemer erop te wijzen, dat deze werknemer mogelijk geen uitkering krijgt. Dit is in het geval de werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een VSO beëindigd.

De uitspraak van de Kantonrechter

De Kantonrechter oordeelde dat dit het geval is.
“Waar het om gaat is dat werkgever werknemer voorafgaand aan de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst naar behoren had moeten informeren over de mogelijke gevolgen van de instemming met het ontslag voor een ziektewetuitkering.

Het een en ander betekent dat de werknemer een beroep op dwaling toekomt. Indien zij had geweten dat zij mogelijk niet voor een ziektewetuitkering in aanmerking kwam, dan had zij het aanbod van werkgever niet aanvaard. Dit betekent dat de beëindigingsovereenkomst namens werknemer bij brief van 12 november 2015 met succes wegens dwaling buitengerechtelijk is vernietigd. Werknemer is dus nog steeds in loondienst van werkgever en heeft recht op haar salaris conform de regels voor het tweede ziektejaar.”

Om de volledige uitspraak over mededelingsplicht bij VSO te lezen, klik hier.